PSRM

12 martie 2020

Președintele Parlamentului a avut o întrevedere cu Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei

Chișinău, 12 martie 2020 – Respectarea drepturilor și libertăților oamenilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova au fost discutate la întrevederea Președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi cu Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatović.
Președintele Parlamentului a menționat că unul din obiectivele autorităților este ca locuitorii din raioanele din stînga Nistrului să se bucure de aceleași drepturi și libertăți de rînd cu ceilalți locuitori ai țării.
Părțile au fixat drept prioritate în acțiunile ulterioare protejarea drepturilor femeilor, copiilor, persoanelor cu nevoi speciale, precum și a grupurilor vulnerabile. Referindu-se la Convenția de la Istambul, Președintele Parlamentului a menționat că urmează dezbateri largi în societate cu implicarea tuturor părților interesate pentru a obține suportul oamenilor și conștientizarea largă a necesității luptei cu violența domestică și susținerea victimelor.
”Anumiți politicieni vorbesc, în timp ce noi lucrăm”, a spus Zinaida Greceanîi. Ea a menționat buna conlucrare cu instituțiile pentru drepturile omului din Moldova, inclusiv întrevederile pentru coordonarea priorităților pe care le-a avut la începutul sesiunii cu Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității.
În context, Zinaida Greceanîi a subliniat că toate angajamentele internaționale asumate de Moldova vor fi îndeplinite în continuare, inclusiv pe dimensiunea drepturilor omului. Ea a mulțumit pentru suportul în promovarea reformei justiției acordat de Consiliul Europei.
La întrevedere a participat ministrul Justiției Fadei Nagacevschi.
PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă