PSRM

14 septembrie 2014

Peste 50 de mii de persoane au participat la marşul organizat de socialişti „Pentru Moldova în Uniunea Vamală”

Astăzi, la Chişinău, peste 50 de mii de cetăţeni din întreaga ţară au participat la marşul şi mitingul organizat de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova „Pentru Moldova în Uniunea Vamală”. Reprezentanţi ai tutror regiunilor s-au adunat în Piaţa Marii Adunări Naţionale pentru a declara sus şi tare că Moldova are nevoie de Altceva, că Moldova are nevoie de o altă guvernare, că viitorul Moldovei este alături de Rusia puternică, în cadrul Uniunii Vamale.

În cuvîntul său de salut, Igor Dodon, liderul PSRM a salutat faptul că cei prezenţi la manifestare au venit de bună voie, fără a executa ordinele cuiva. Dodon a criticat dur guvernarea actuală, care fără a întreba poporul a semnat Acordul nefericit de Asociere cu Uniunea Europeană, distrugînd, astfel agricultura, economia ţării şi punînd în pericol soarta a sute de mii de cetăţeni, aflaţi la muncă peste hotare. Mai mult, potrivit lui Dodon, se încearcă lipsirea Republicii Moldova de statutul de neutralitate, precum şi renunţarea la independenţa Moldovei de dragul statutului de colonie europeană de categoria a doua.

Igor Dodon a menţionat că timp de 5 ani puterea actuală a jefuit poporul şi acum a venit timpul să plece. „Partidele eurounioniste de dreapta şi-au dovedit incapacitatea şi lipsa dreptului moral de a conduce statul. Răbdarea poporului a ajuns la limită! Sînt convins că în noul Parlament majoritatea o vor forma patrioţii şi stataliştii, deoarece majoritatea absolută a cetăţenilor ţării noastre se pronunţă pentru relaţii prieteneşti cu Rusia şi „pentru Moldova în Uniunea Vamală”– lucru confirmat de cele peste un milion de semnături colectate şi adunările cetăţenilor, care au avut loc pe întreg teritoriu al ţării”, a spus Igor Dodon.

 Liderul PSRM a dat asigurări că socialiştii vor face ordine în ţară, vor denunţa Acordul de Asociere cu UE, vor redresa economia ţării, vor revizui şi vor majora indemnizaţiile sociale, pensiile şi salariile bugetarilor, vor relansa relaţiile prieteneşti cu Rusia şi vor întoarce piaţa rusească pentru produsele moldoveneşti.

În faţa participanţilor la miting au mai luat cuvîntul Ion Ceban, membru PSRM, deputat în Parlamentul RM, Eduard Smirnov, ex-preşedinte al PSRM, Vlad Batrîncea, secretar executiv al PSRM, Marina Radvan, membru al aripei tinere a PSRM, mişcării „Garda Tînără”. La finele mitingului a avut loc un concert festiv, susţinut de vedetele estradei ruse – Iosif Kobzon şi Alexandr Marşal.

Participanţii la marşul “Pentru Moldova în Uniunea Vamală” au adoptat următoarea rezoluţie:

Rezoluţia participanţilor la Marşul „Pentru Moldova în Uniunea Vamală”

Noi, cei cîteva zeci de mii de participanţi ai Marşului “Pentru Moldova în Uniunea Vamală”, delegații-participanți la adunările republicane ale cetăţenilor din toată ţara, precum şi reprezentanţii societăţii civile, ai organizaţiilor social-politice, cetăţeni de rînd ai ţării, adoptăm prezenta Rezoluţie.

Activitatea destructivă a guvernării actuale, care acţionează conform indicaţiilor de la Bruxelles şi Washington, a adus deja Moldova în pragul unui colaps social şi economic. Eurounioniştii şi-au demonstrat incapacitatea de a conduce statul şi de a dezvolta ţara. Peste 80 la sută din cetăţeni consideră că ţara are un curs greşit, iar nivelul de încredere faţă de guvernare este cel mai scăzut din ultimii cinci ani.

Economia ţării se află în declin. Bugetarii, pedagogii, medicii, pensionarii sunt daţi uitării de către autorităţi.

În Moldova, peste un milion de oameni trăiesc sub limita sărăciei. Pensiile şi indemnizaţiile nu sînt suficiente nici măcar pentru procurarea produselor alimentare, a medicamentelor şi achitarea serviciilor comunale. Mai mult de un milion de cetăţeni sînt nevoiţi să muncească în afara ţării. Tinerii nu-şi văd viitorul în Moldova. Acordul de Asociere a paralizat agricultura. Fermierii nu au unde-şi realiza producţia, sute de mii de tone de mere, piersice, prune, struguri nu mai trebuiesc nimănui şi sînt lăsate să putrezească. În situaţie de risc sînt puşi mai mult de 700 mii de cetăţeni ai Moldovei, aflaţi la muncă în Rusia.

Guvernarea a interzis unui număr de peste 150 mii de persoane să voteze la alegeri, deoarece nu le-a oferit timp şi posibilitate de a-şi schimba paşapoartele de tip vechi cu acte de tip nou, declarîndu-i pe aceşti oameni drept cetăţeni de calitate „inferioară”.

Au fost lichidate peste 200 de şcoli, sînt închise spitale. Satele moldoveneşti sînt în delăsare. Sub pretextul integrării europene, oligarhii de la guvernare jefuiesc statul, înmulţindu-şi averile. Libertarea cuvîntului este călcată în picioare. Opoziţia şi cei care nu împărtăşesc viziunile puterii sînt persecutaţi de regim.

„Istoria de succes” a eurounioniştilor e reprezentată de un sistem judiciar corupt, de sărăcie totală, de un sector agrar devastat, de o ignorare totală a opiniei poporului la semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, atac calculat împotriva statalităţii moldoveneşti, asupra neutralităţii statului. Viitorul Moldovei în calitate de stat suveran şi independent este pus sub semnul întrebării.

Trebuie să oprim acest haos şi să facem ordine în ţară!

Ţara are nevoie de schimbări. Moldova are nevoie de Altceva!

Astăzi, statul nostru se află în faţa uneia dintre cele mai importante alegeri în istoria sa – atît în sens direct, cît şi în sens figurat.

Partidele de guvernare nu au nici o şansă de a obţine victorie la alegerile din toamnă prin mijloace legale. Acestea deja sînt gata să folosească masiv resursul administrativ, falsificările, mass-media proguvernamentală, coruperea alegătorilor şi alte tehnologii „murdare”.

Astăzi, ca nicicînd, este nevoie de mobilizarea eforturilor tuturor forţelor sănătoase ale societăţii, a tuturor stataliştilor, a tuturor celor care cred în viitorul Moldovei!

Sau ne transformăm într-o colonie a Europei şi SUA, sau dăm o şansă relansării economice a Moldovei în cadrul Uniunii Vamale.

Sau le permitem să ne bage într-un sistem de valori liberale, străin pentru poporul moldovenesc, sau reuşim să ne apărăm şi să ne păstrăm propriul sistem tradiţional, moldovenesc de valori.

Sau sîntem condamnaţi să devenim „carne de tun” în jocurile geopolitice ale Occidentului şi NATO, sau reuşim să păstrăm neutralitatea ţării noastre.

Avînd în vedere cele expuse, noi, participanţii la Marşul „Pentru Moldova în Uniunea Vamală”, declarăm următoarele. Este necesar:

 

Punctul 1!

Includerea în agenda de lucru a primei şedinţe a Parlamentului de după alegeri a următoarelor chestiuni:

– Denunţarea Acordului de Asociere cu UE;

– Organizarea unui Referendum naţional privind vectorul de dezvoltare externă a ţării.

Noi vom repara erorile grave ale conducerii incapabile a ţării şi vom relansa relaţiile de prietenie cu Rusia, ceea ce o confirmă peste 1 milion de semnături „Pentru Moldova în Uniunea Vamală” colectate de noi şi adoptarea declaraţiei în sprijinul acestui vector în mai mult de 2/3 din localităţile ţării.

Noi, toată societatea moldovenească, ne pronunţăm Pentru Moldova în Uniunea Vamală, pentru o Moldovă prosperă alături de o Rusie puternică!!!

Punctul 2!

Să  declarăm război oligarhilor! Fără o luptă dură cu corupţia şi excluderea oligarhilor din structurile de guvernare, Moldova nu are şanse să iasă din cercul vicios al sărăciei.

Ne obligăm să înăsprim pedeapsa penală pentru cei vinovaţi şi sancţionarea materială a corupţioniştilor şi membrilor familiilor lor, pînă la confiscarea proprietăţii. Începînd cu prim-ministrul şi terminînd cu funcţionarul public de rînd, judecătorii şi procurorii – pedeapsa va fi destinul tuturor celor implicaţi în fărădelegi şi delapidări.

Ţara nu trebuie să fie şi nu va fi guvernată de oligarhi şi corupţionişti! Locul lor este după gratii!!!

Punctul 3!

Implementarea unui nou model economic. Investiţiile de stat şi cele străine, sprijinirea businessului mic şi mijlociu, modernizarea agriculturii – toate acestea sînt realizabile doar în cadrul Uniunii Vamale.

Doar un model nou al economiei social-orientate, cu susţinere activă din partea statului, este în stare să ridice ţara din genunchi în actuala perioadă de criză!!!

Punctul 4

Implementarea unor standarde sociale de tip nou. Veniturile populaţiei, în primul rînd pensiile, trebuie să depăşească minimul de existenţă, trebuie să crească salariile şi protecţia socială a lucrătorilor din sfera bugetară, preţurile la mărfurile de primă necesitate trebuie să fie controlate de stat.

Fiecare cetăţean trebuie să fie asigurat cu servicii medicale calitative şi accesibile.

Fiecare copil trebuie să fie asigurat cu loc la grădiniţă şi şcoală în localitatea sa.

Fiecare familie tînără sau specialist tînăr trebuie să beneficieze de ajutor din partea statului.

Astăzi, economisirea pe seama generaţiei tinere, înseamnă o sentinţă pentru viitorul ţării!

Standarde sociale de tip nou – reprezintă un fundament necesar pentru ameliorarea calităţii vieţii fiecărei persoane!!!

Punctul 5!

Apărarea statalităţii Republicii Moldova de atacurile unioniştilor, care se pronunţă pentru dispariţia ţării noastre de pe harta politică a lumii.

Promovarea identităţii, limbii, istoriei, culturii şi tradiţiilor moldoveneşti, păstrînd cu grijă trăsătura distinctă a ţării noastre – diversitatea etnică, liniştea şi armonia interetnică. Avem cu ce ne mîndri! Nicăieri în Europa, pe un teritoriu atît de mic, nu trăieşte un număr atît de mare de popoare şi etnii.

Moldoveni, ruşi, ucraineni, găgăuzi, bulgari şi mulţi alţii – toţi împreună sîntem obligaţi să păstrăm şi să ocrotim casa noastră comună – Republica Moldova!!!

Actuala guvernare mai are zile numărate. Venim cu apel faţă de tot poporul moldovenesc! A venit timpul să ne consolidăm societatea pentru a învinge cea mai proastă, necalitativă  şi antipopulară guvernare care a fost în toţi cei 23 de ani de independenţă a ţării. A venit timpul să reîntoarcem împreună viitorul Patriei noastre comune, a Republicii Moldova, în mîinile poporului!

Ţinînd seama de cele expuse, noi, participanţii Marşului miilor „Pentru Moldova în Uniunea Vamală” ne adresăm Partidului Socialiştilor din Republica Moldova şi îi PORUNCIM să-şi asume responsabilitatea în faţa concetăţenilor de a realiza următoarele cinci obiective:

1. Anularea Acordului privind Asocierea cu UE şi organizarea unui Referendum naţional.

2. Înlăturarea completă a oligarhilor de la guvernare.

3. Revitalizarea şi modernizarea economiei. Implementarea standardelor sociale de tip nou.

4. Apărarea statalităţii: lupta cu unionismul, promovarea identităţii moldoveneşti, apărarea diversităţii etnice.

5. Restabilirea bunelor relaţii cu Rusia, reunificarea celor două maluri ale Nistrului şi aderarea la Uniunea Vamală.

Împreună să redăm viaţă Moldovei!

Foto

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă