PSRM

20 iunie 2023

PAS și MAN sunt împotriva promovării familiei tradiționale în instituțiile municipale

Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului municipal Chișinău, consilierul PSRM, Victor Poleacov, a propus includerea în ordinea de zi a proiectului de decizie „Cu privire la promovarea instituției „Familia” – elementul natural și fundamental al societății”.

Proiectul are drept scop promovarea familiei tradiționale în toate instituțiile publice subordonate municipiului, în special în cele de învățământ antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar, general cu programe combinate.

De asemenea, proiectul de decizie prevede inițierea unui proiect de realizare și instalare a unei compoziții sculpturale din bronz dedicate instituției „Familia”.

Proiectul socialiștilor a fost inclus în ordinea de zi în pofida faptului că fracțiunea PAS împreună cu un consilier MAN au votat împotriva, iar alți consilieri MAN au ieșit din sală în momentul votării proiectului dat.

”Fiecare își apără valorile sale”, a comentat acest comportament Victor Poleacov.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă