PSRM

08 septembrie 2014

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova organizează pe data de 8 septembrie, 2014, cu începere de la ora 10.00, un eveniment consacrat aniversării a 655-a de la fondarea Statului Moldovenesc – Conferinţa ştiinţifică Internaţională „Evoluţia identităţii naţionale şi statal-politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii acesteia în interiorul ţării şi peste hotare”.

 Evenimentul va avea loc la Chişinău, hotelul Leogrand Hotel & Convention Center”, sala Nistru, intrare din str. Mitropolit Varlaam, 77.

 Este invitată presa.

În cadrul conferinţei vor fi puse în discuţie chestiuni privind formarea şi dezvoltarea statalităţii moldoveneşti; formarea identităţii naţional-culturale a poporului moldovenesc; factorii de păstrare a identităţii naţionale şi influenţa acestora asupra politicii interne şi externe a Moldovei în epoca de globalizare; identificarea unui model eficient de colaborare în domeniul politicii externe, în relaţiile economice externe şi cele culturale, în raporturile pe dimensiunea Est-Vest, ş.a.

 Participanţilor la conferinţă le va fi propus spre vizionare un film de scurt metraj despre identitatea cultural-istorică şi naţională moldovenească.

 La Conferinţă vor participa reprezentanţi din domeniul culturii şi ştiinţei din Moldova, Ucraina şi alte state, reprezentanţi ai Guvernului RM, membri ai corpului diplomatic, acreditaţi în RM, experţi din domeniu, membri ai organizaţiilor neguvernamentale, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă