PSRM

17 martie 2017

Oleg Lipschi: Patru probleme ale ministrului transportului

(Alocuțiunea deputatului Oleg Lipschi în Parlamentul Republicii Moldova privind votul de neîncredere acordat Ministrului Transportului)

Moțiunea simpla asupra politicii interne în domeniul transporturilor (ne) realizate de Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor,  domnul  Iurie Chirinciuc a fost initiată din cauza situatiei dezastruoase in ramura transportului în general si infrastructurii drumurilor.

Prima problemă la care vreau sa ma opresc este starea economico-finaciară catastrofală la Calea Ferată din Moldova, o întreprindere mare de stat, o întreprindere  strategică pentru economia țării la care activează aproape 10 mii angajați sau peste 5 % din sectorul bugetar.

A doua – administrarea  nesatisfăcătoare a drumurilor naționale.

A treia – parazitarea  Agenția  Naționale Transport Auto din contul transportatorilor rutieri.

A patra – lipsa transparenței în repartizarea rutelor rutiere pentru transportarea călătorilor, neefectuarea analizei fluxului de călători şi nestabilirea impactului asupra rutelor deja existente la efectuarea unor modificări în Programa de transport, cît si starea precară și vârsta depășită a autocarelor, care deservesc pasagerii in interiorul țarii și pe mai multe rute internaționale.

Câteva momente care caracterizează situația creată la Calea Ferată din Moldova:

– datoriile pentru salariu au ajuns la circa 130 mln.lei, aici nu-s incluse impozitele, oamenii primesc salariul cu întârziere de la 4 pînă la 6 luni, ce constituie o gravă încălcare a legislației

80 mln.lei datorie  pentru motorină

– peste 250 mln. lei datorii pentru materiale, utilaje si altele

– periodic  de creditori se blochează  conturile Caii Ferate, ce duce la stoparea  activității ei, ultima dată acesta sa întâmplat pe data  de 28.02.2017.

În anul 2014 de către Republica  Moldova a fost încheiat Acordul cu BERD de 52,5 mln.euro, ce ținea de creditarea achiziției locomotivelor și restructurarea infrastructurii feroviare.

Fracțiunea socialiștilor  a votat contra ratificării acestui Acord, deoarece el era întocmit în defavoare Caii Ferate din Moldova, condițiile Acordului presupuneau o capcană financiară.

Au trecut  doi ani si noi vedem că noi – socialiștii am avut dreptate.(!)

De către Ministerul Finanțelor a fost plătit un comision pentru credit in valoare de 250 mii euro, și anual trebuie plătite încă 0,5% procente din suma neachitată a creditului, cifra ar fi în jur de 250 mii euro anual. În total deja obligațiile achitate și neachitate constituie jumătate de milion de euro. Dar până la moment nici banii, nici locomotivele Calea Ferată nu le-a obținut.

Mai mult ca atât, actualmente in Parlament este discutat un proiect de Aviz consultativ privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurarea infrastructurii feroviare, încheiat la Chișinău la 14 noiembrie 2014.

Se încearcă de a corecta gafele făcute in Acord ce țin de tipul si caracteristicile locomotivelor.

Această modificare o sa ducă iar la prelungirea termenului executării Acordului de către BERD cu cel puțin jumătate de an.

Fiecare credit obținut de Guvernare din surse străine este numit in mass-media ajutor financiar. Bine, dar oare mai este ajutată  Calea Ferată, sau mai bine spus este „jupoiată”. (sărăcită)

În această situație dezastruoasă Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor condus de dl Chirinciuc nu întreprinde măsuri concrete si eficiente pentru a ameliora situația creată la Calea Ferată din Moldova, totul este lăsat pe spatele angajaților ei.

Ca rezultat a acestei atitudini disprețuitoare față de oameni, angajații CFM sâmbăta trecută au ieșit la protest. Angajaţii cer salariul lor câștigat legal si păstrarea locurilor de muncă. Cred că dacă de către Guvern, Minister n-o să fie luate măsuri cuvenite pentru îmbunătățirea situației, acest protest n-o să fie ultimul.

D-le Ministru va asumați răspunderea pentru cele ce se întâmplă la întreprindea subordonată?  D-stră, sunteți gata sa întreprindeți ceva?

Din cele raportate de Dvs. nu este nici un răspuns la această foarte importantă întrebare!

A doua întrebare ține de administrarea nesatisfăcătoare a drumurilor naționale.

Vreau să mă opresc la problema controlului transportului mărfurilor divizibile (nisip, cereale, etc.).

Cu părere de rău aici ne ciocnim căt de incompetența angajaților ANTA, căt si de probleme legate cu corupția, cănd camioanele cu supratonaj nu sînt cîntărite dar de la șoferi sau stăpânii camioanelor  se ia mita a căte 50-100 lei /cursă.

D-le Ministru la ce se iau credite pentru reparația si modernizarea drumurilor, dacă acei care trebuie să protejeze drumurile, stimulează distrugerea lor?

Si asta atunci când in bugetul ANTA pentru anul 2017 pentru 120 de angajați sunt preconizate 27mln. lei pentru salarizare, iarvîn conformitate cu datele raportului Inspecției Financiare subordonate Ministerului Finanțelor „cel mai mare salariu mediu lunar per/persoană la Agenție, îl au angajații  din conducerea Agenției (40627 lei), iar cel mai mic – angajații  Serviciului Administrativ și Logistică (13210) lei”.

Această Agenție lucrează pe principiul invers proporțional, cu cât sunt mai mari prețuri la autorizații internaționale, cu cât mai mare e deficitul autorizații lor, cu cât mai multe țări introduc restricții pentru transportatorii noștri şi cât mai rău este pentru transportatori autohtoni, cu atât mai bine se simte ANTA.

Culmea a fost in septembrie anul trecut (2016), când a luat start exportul de  roadă, culeasă de țăranii noștri, spre Bielorusia si Rusia, şi tocmai atunci au dispărut autorizațiile de tranzit de Ucraina. Transportatorii si exportatorii din ţară au suferit pierderi semnificative.

D-le Ministru cine și cum a fost pedepsit pentru această „diversie” economică? 

Nu mai vorbesc de încălcările făcute de Minister de comun cu ANTA la repartizarea autorizaţiilor CEMT pentru anul 2017.

Toate ce le expun sunt bazate pe scrisorile și petițiile oamenilor care sunt adresate mie și colegilor mei. Această Agenție a devenit un parazit pe contul transportatorilor deși funcția de bază a ei este deservirea lor. ANTA pentru transportatori, dar nu transportatorii pentru ANTA!

ANTA trebuie reformată si trecută la finanțarea din bugetul de stat.

Nu am auzit părerea Ministerului asupra problemei date!

Cea ce ţine de transport de pasageri. Sunt nevoit iar să mă repet că lipsește transparența în repartizarea rutelor pentru transportarea călătorilor.

Deciziile adoptate sunt publicate pe pagina WEB cu mare întârziere și in niște compartimente care au cu totul altă tematică. Este vorba de informația privind modificarea Programei de transport ce pare foarte straniu.

D-le Ministru cum asta poate fi înțeles? De cine se ascunde informaţia?

Cred că o să ne adresăm organelor competente pentru a afla cui se dau rutele şi de ce nu se respectă legea.

Încă o întrebare acută la care ministerul consider că nu atrage atenția cuvenită.

Este problema vârstei autocarelor folosite pentru transport pasageri la curse interne atăt și internaționale.

La moment din cele 1524 de autocare cu capacitatea peste 40 locuri pe scaune, 937 au vârsta peste 25-30 ani. Cu ce noi transportăm oamenii?

Eu pun întrebarea, ce face Ministerul pentru înnoirea parcului de autobuze? Care sunt proiectele legislative sau alt fel de stimulări a transportatorilor? Sau credeți că totul trebuie să se rezolve de la sine?

Noi pierdem parcul de camioane și autobuze, oamenii scot businessul în alte țari, înregistrând  acolo în străinătate companii de transport şi contribuind la bugetele altor state.

Se face impresia că funcțiile ministerului s-au redus la partajarea banilor Fondului rutier și colectarea banilor de către ANTA  pentru autorizații de la transportatori.

Stimați colegi. Reieșind din cele expuse vedem, că actuala conducere a ministerului duce ramura la dispariție.

D-le Ministru Chirinciuc, până n-ați îngropat cu totul această importantă ramură a economiei v-as propune să demisionați benevol că tot cu asta se va termina ceva mai târziu, dar consecințele pentru toți o să fie mai grave.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă