PSRM

12 decembrie 2019

Moldova va intensifica cooperarea cu Ungaria în domeniul agriculturii

Budapesta, 12 decembrie 2019 – Potențialul de comerț și de cooperare pe dimensiunea agroalimentară între Ungaria și Republica Moldova este foarte mare și trebuie valorificat. Despre acest lucru a declarat Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi la întrevederea cu Secretarul de stat parlamentar al Ministerului Agriculturii al Ungariei, Sándor Farkas.

Zinaida Greceanîi a subliniat că experiența Ungariei în promovarea produselor autohtone pe piața comunitară, precum și instrumentele de protecție a producătorilor locali interesantă și ar fi utilă pentru Republica Moldova.

Secretarul de stat parlamentar al Ministerului Agriculturii al Ungariei, Sándor Farkas a menționat că vizita Președintelui Parlamentului RM este un pas important în dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre Moldova și Ungaria. El a exprimat deschiderea pentru împărtășirea experienței practice acumulate în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Conform datelor prezentate în cadrul întrevederii schimburile comerciale cu produse agroalimentare între Republica Moldova și Ungaria în anul 2018 au înregistrat valoarea de 19,4 mil. USD, deținînd o pondere de 1% în comerțul total cu produse agroalimentare al Republicii Moldova. Părțile au discutat despre măsurile necesare pentru creșterea schimburilor comerciale pe această dimensiune.

Totodată, au fost examinate posibilitățile de lansare a unor programe de schimb de experiență în domeniul agroalimentar și dezvoltării rurale.

La întrevedere a participat și președintele comisiei agricultură și industrie alimentară din partea fracțiunii PSRM, Radu Mudreac.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă