PSRM

18 septembrie 2014

Mîine, 19 septembrie, ora 10.00, în „Leogrand Hotel & Convention Center”, Partidul Socialiştilor din Republica Moldova în comun cu Asociaţia Istoricilor şi Politologilor ,, Pro-Moldova” organizează, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Perspectivele dezvoltării social-economice a Moldovei în contextul provocărilor regionale”. Este invitată presa.

În cadrul conferinţei vor fi dezbătute următoarele subiecte:

–         Politica stimulatorie de stat pentru creşterea economică. Stabilitatea macroeconomică, politica bugetar-fiscală adecvată (stimulatorie şi orientată spre creşterea economică). Priorităţi  economice externe.

–         Parametrii ţintă în dezvoltarea ramurilor şi sectoarelor prioritare ale economiei: industrie, agricultură, energetică, infrastructura transportului, investiţii.

–         Strategiile şi obiectivele dezvoltării sociale. Veniturile populaţiei. Piaţa muncii şi ocuparea forţei de muncă. Activităţile de educaţie şi ocrotire a sănătăţii.

La conferinţă participă economişti, politicieni şi experţi din circa 15 state, printre care – Federaţia Rusă, Turcia, România, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Ucraina, Germania, Georgia ş.a.

Oaspeţii speciali ai conferinţeiMihail Krotov, consilier al Preşedintelui Dumei de Stat a Federaţiei Ruse şi Anatoly Aksakov, deputat al Dumei de Stat a FR, fracţiunea „Spravedlivaia Rossia”, adjunctul preşedintelui comitetului Dumei de Stat pe problemele pieţei financiare.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă