PSRM

23 iunie 2021

Mesajul Președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi, adresat de Ziua Suveranității Republicii Moldova

Astăzi se împlinesc 31 de ani din ziua adoptării Declaraţiei suveranității de către deputaţii Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova. De atunci, anual, în această zi este sărbătorită Ziua Suveranităţii.

Cu această ocazie, adresez felicitări tuturor concetățenilor, le doresc curaj și determinare pentru a menține și apăra, în continuare, suveranitatea țării.  Să apere valorile patrimoniului național, să-și respecte dreptul inalienabil la viaţă, libertate şi prosperitate, precum și să fie responsabili pentru istoria, cultura şi tradiţiile milenare ale poporului nostru.

Aceste deziderate se conțin în Declarația suveranității, prin adoptarea căreia țara noastră a devenit un stat suveran, o condiție firească a existenței statalității Moldovei. Totodată, Declarația suveranității a stat la temelia elaborării Constituției și a fost un prim pas spre instaurarea puterii democratice.

Îndemn cetățenii Republicii Moldova să păstreze și să transmită noilor generații valorile și tradițiile noastre strămoșești.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă