PSRM

20 iunie 2020

Mesajul Președintelui Parlamentului, președintele Partidului Socialiștilor Zinaida Greceanîi, adresat cu prilejul celor 30 de ani de la fondarea Instituției Publice Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

Mesajul Președintelui Parlamentului, președintele Partidului Socialiștilor Zinaida Greceanîi, adresat cu prilejul celor 30 de ani de la fondarea Instituției Publice Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

Acum 30 de ani, prin Hotărîrea Sovietului Suprem al RSSM, a fost creată Agenția Informațională ”Moldpres”. Fiind succesoarea Agenţiei Moldoveneşti de Informaţii ATEM, ”Moldpres” a preluat înalte standarde de calitate în jurnalismul de știri, care au determinat recunoașterea internațională a instituției și au format o bună școală pentru știriști.

A urmat o evoluție ascendentă de dezvoltare în condițiile independenței proprii și independenței țării. De-a lungul anilor, agenția a difuzat și continuă să difuzeze știri din diferite domenii, inclusiv oficiale, informații foto, video despre evenimentele din țara noastră, făcînd cunoscute întregii lumi succesele sau dificultățile prin care trece Republica Moldova, în mod exact, obiectiv și corect. De asemenea, aduce la cunoștința publicului larg actele legislative și normative adoptate de autorități.

Totodată, ”Moldpres” a furnizat instituțiilor publice și private din Republica Moldova și din afara țării zeci de specialiști de cea mai înaltă calificare care și astăzi aplică cu succes cunoștințele și experiența acumulată în cadrul acestei școli de excelență.

Exprim respect tuturor generațiilor de profesioniști devotați pentru că, în condiții uneori deloc ușoare, au păstrat instituția și imaginea acesteia, au făcut ca nu doar în țară, dar și în toată lumea numele ”Moldpres” și cuvîntul său să fie credibil și respectat.

Felicit echipa Agenției Informaționale de Stat ”Moldpres”, inclusiv actualii și foștii angajați, cu ocazia celor trei decenii de activitate. Le doresc să mențină în continuare același nivel al calității jurnalistice și lingvistice, iar obiectivitatea, imparțialitatea și corectitudinea să rămînă călăuză și exemplu demn de urmat în activitatea jurnalisitcă.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă