PSRM

23 septembrie 2020

Mesajul lui Igor Dodon la ONU: Fiind un stat neutru, nu ne vom angaja în sprijinul unui stat contra altuia

Președintele Igor Dodon a declarat, în cadrul discursului rostit la Adunarea generală a ONU, că politica externă echilibrată are o importanță crucială pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a Republicii Moldova, protejând-o de fluctuațiile geopolitice contemporane.

”Moldova este o țară mică, avînd un popor pașnic. Evident, nici vorbă să ne propunem să luptăm împotriva cuiva. Vrem să muncim pentru a ne moderniza rapid țara și a menține relații reciproc avantajoase cu întreaga comunitate internațională. Fiind un stat neutru, nu ne vom angaja în sprijinul unui stat contra altuia. Nu admitem să ne alăturăm unor sancțiuni îndreptate împotriva partenerilor noștri”, a declarat Dodon.

Potrivit președintelui, în ultimii ani, politica externă a Moldovei a fost îndreptată spre păstrarea relațiilor de prietenie și a parteneriatelor internaționale, în mod special cu vecinii noștri direcți ‒ România și Ucraina. Șeful statului a mai declarat că UE este pentru Republica Moldova un partener strategic.

”Da, Moldova este o țară europeană datorită istoriei și poziției geografice. Suntem o parte integrantă a regiunii Est-Europene. În același timp, Republica Moldova are și o interferență pronunțată cu spațiul eurasiatic. Prin semnarea în 2018 a Memorandumului de cooperare cu Uniunea Economică Eurasiatică, Republica Moldova a obținut statutul de observator în această organizație ‒ fapt care ne permite să urmărim îndeaproape evoluția și perspectivele acestei promițătoare organizații regionale. În ultimii ani am reușit să restabilim parteneriatul strategic cu Federația Rusă. Astfel, una dintre prioritățile noastre rezidă în dezvoltarea bunelor relații de colaborare politică și economică cu partenerii în cadrul zonelor de liber schimb ale Uniunii Europene și ale Comunității Statelor Independente”, a spus șeful statului.

Președintele moldovean a amintit că, potrivit Constituției, Republica Moldova este un stat neutru și, prin urmare, nu va adera la niciun bloc politico-militar, nici în Vest și nici în Est.

Soluționarea conflictului transnistrean trebuie să se bazeze pe inițiativele R.Moldova, dar nu pe cele elaborate în afara țării

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, în cadrul dezbaterilor generale la cea de-a 75 sesiune a Adunării Generale a ONU, că adoptarea unei decizii politice finale și semnarea documentelor relevante privind o soluționare completă a conflictului transnistrean ar trebui să se bazeze exclusiv pe inițiativele și propunerile formulate nemijlocit de către Republica Moldova, dar nu pe cele elaborate în afara țării.

În timpul discursului prezentat on-line și rostit în două limbi, șeful statului moldovean și-a exprimat regretul că situația pandemică generată de COVID-19 a creat noi obstacole în calea liberei circulații a persoanelor, bunurilor şi serviciilor între cele două maluri ale rîului Nistru. Potrivit președintelui țării, acestea influențează negativ asupra drepturilor omului, tensionează situația în Zona de Securitate și trenează avansarea în procesul de negocieri.

Președintele țării a declarat că Moldova va depune eforturile necesare pentru ca un prim proiect al Parametrilor de bază și al principiilor modelului final de soluționare să fie elaborat rapid și transmis în prima jumătate a anului următor tuturor participanților la formatul „5+2” și părților interesate pentru a fi discutat. Igor Dodon și-a exprimat speranța că va fi găsit numitorul comun pentru o soluție a conflictului.

În acest context, președintele moldovean s-a pronunțat pentru o cooperare sporită a ONU cu OSCE în gestionarea operațiunilor de menținere a păcii, garantarea respectului și promovarea drepturilor fundamentale ale omului în regiunile de conflict, facilitarea medierii și soluționării conflictelor. De asemenea, Republica Moldova mizează pe OSCE în calitate de factor stabilizator în plan regional.

Există precondiții necesare pentru reluarea dialogului cu Rusia despre depozitul de la Cobasna, a declarat Igor Dodon la ONU

Republica Moldova consideră că există precondițiile necesare pentru reluarea dialogului bilateral cu Federația Rusă în vederea identificării unei soluții privind depozitul de la Cobasna. Declarația a fost făcută de președintele moldovean, Igor Dodon, în cadrul dezbaterilor generale la cea de-a 75 sesiune a Adunării Generale a ONU.

În timpul discursului prezentat în două limbi, română și rusă, șeful statului moldovean a declarat că circa 20 de mii de tone de muniții învechite rămîn staționate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit președintelui țării, restabilirea integrității teritoriale și funcționarea Republicii Moldova ca organism unitar și indivizibil sunt decisive în edificarea unui stat modern, prosper și de succes.

Republica Moldova este un stat polietnic și multicultural

Președintele Igor Dodon a vorbit în cadrul Adunării Generale a ONU despre caracterul polietnic și multicultural al statului moldovean. În cadrul discursului susținut în două limbi la cea de-a 75 sesiune, șeful statului a declarat că una din condițiile de bază ale dezvoltării statului este respectul reciproc manifestat de națiunile care locuiesc în Republica Moldova.

”Reprezentanții diferitor culturi, limbi de comunicare și confesii trăiesc în pace și armonie pe acest pămînt, lucrează pentru binele și consolidarea țării, ceea ce a contribuit la dezvoltarea statalității moldovenești de mai bine de 660 de ani” a spus Igor Dodon.

Potrivit șefului statului, conducerea Republicii Moldova depune toate eforturile pentru a păstra atmosfera prietenească și de respect reciproc între oamenii de diferite naționalități și confesii. Președintele a mai declarat că limba rusă are statut de limbă de comunicare între diferite națiuni care locuiesc în Moldova.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă