PSRM

04 noiembrie 2014

Mesaj de felicitare din partea liderului PSRM, Igor Dodon, cu prilejul Zilei Unităţii Naţionale a Rusiei

Dragi cetăţeni ai Rusiei!

Din numele Partidului Socialiştilor al Republicii Moldova felicit poporul frăţesc al Rusiei cu ocazia sărbătorii naţionale – Ziua Unităţii Naţionale.

În urmă cu 402 de ani, oastea populară, condusă de Minin şi Pojarski, a alungat din Moscova ocupanţii polonezi. Astfel s-a pus capăt perioadei îndelungate de agitaţie şi necazuri în istoria Rusiei – aşa-zisa perioada de Smută.

Ne amintim de acele pagini din istoria comună, care a unit Rusia şi Moldova. Am luptat cu aceiaşi duşmani din Asfinţit şi din Sud. Ultima oară popoarele noastre au luptat cot la cot în anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Aniversarea a 70-a a marii Victorii în acest război o vom marca anul viitor.

Împreună ne-am apărat credinţa cea ortodoxă. Nu uităm că exterminarea Ortodoxiei era una din sarcinile intervenienţilor polonezi, susţinuţi de scaunul papal. Nu uităm de eroismul sfîntului Ermoghen, pe care ocupanţii l-au făcut să moară de foame. Nu uităm de fapta eroică a călugărilor Lavrei Sfintei Treimi din Serghiev-Posad, care, timp de 16 luni, au apărat sfîntul lăcaş.

În acest an, cu binecuvîntarea Preafericitului Patriarh Kiril, plaiul moldav a fost vizitat de icoana Preacuviosului Serghie de la Radonej – fondatorul Lavrei.

Astăzi, popoarele noastre s-au pomenit ameninţate de o nouă intervenţie din partea Occidentului. Actualmente, aceasta este realizată cu mai multă iscusinţă – prin intermediul aşa-ziselor „revoluţii colorate”, organizate de SUA şi UE cu ajutorul „coloanelor V” locale, crescute în mod artificial. În timpul unei astfel de “revoluţii”, care s-a produs la 7 aprilie, 2009, în Moldova, participanţii la ea strigau deschis: “Nu avem nevoie nici de preşedinte, nici de Parlament – le avem pe toate la Bucureşti”. În prezent, consecinţele tragice ale unor astfel de „lovituri de stat colorate” le putem urmări pe exemplul Ucrainei, care, de fapt, şi-a încetat existenţa în calitate de stat independent şi integru.

Noi, poporul multinaţional al Moldovei, mereu vom ţine minte tot binele, pe care l-am avut din partea Rusiei. Ţinem minte de rîurile de sînge, vărsate de ostaşii ruşi pentru eliberarea ţării noastre de sub jugul turc. Ţinem minte cum, fiind în componenţa Imperiului Rus, ţara noastră a cunoscut un puternic impuls pentru dezvoltare în cadrul pieţei comune ruseşti. Nu uităm despre perioada sovietică în istoria ţării noastre, cînd, datorită sprijinului Rusiei, pe teritoriul republicii noastre a fost edificată o economie industrială – cu centrale electrice, cu întreprinderi de tehnologii înalte, şcoli, universităţi, spitale, grădiniţe pentru copii, teatre, noi cartiere de locuit.

Anume prin contribuţia Rusiei, poporul nostru s-a iniţiat în tezaurul culturii şi artei mondiale. Ne amintim de anii petrecuţi pe pămîntul moldovenesc de iluştrii A.S. Puşkin, L.N. Tolstoi, V.V. Rozanov, M.A. Gorki. Datorită aportului Rusiei în dezvoltarea teatrului, muzicii, cinematografului moldovenesc, o lume întreagă a ajuns să cunoască numele Mariei Bieşu, Tamarei Ceban, cel al lui Serghei Lunchevici, Eugen Doga, Emil Loteanu, Svetlana Toma, Mihai Volontir, Ion Druţă şi mulţi alţii.

Astăzi, la fel ca acum patru secole în urmă, Occidentul încearcă să aplice o lovitură în unitatea popoarelor noastre şi, în primul rînd, în Ortodoxie – acest fir viu, care ne leagă popoarele. Dacă, acum 32 ani în urmă, am fost martorii unei provocări oribile din partea grupului „Pussy Riot” în Biserica lui Hristos Mîntuitorul, astăzi guvernarea pro-europeană în Moldova implementează o legislaţie ce i-ar apăra pe homosexuali şi ar suprima principiile tradiţionale ale societăţii moldoveneşti.

Totuşi, nu este pentru prima dată cînd popoarele noastre sînt nevoite să ţină piept atacurilor din afară împotriva credinţei, libertăţii noastre, împotriva tradiţiilor strămoşilor noştri. Sîntem convinşi că Rusia va face faţă încercărilor, aşa cum a mai fost nu o singură data în istorie. Conducător al Rusiei este Vladimir Putin – liderul mondial nr. 1. Noi, avînd în memorie toate paginile frumoase din trecutul nostru, mereu vom fi adepţii coeziunii cu Rusia, pentru Moldova în Uniunea Vamală.

Felicitări, stimaţi cetăţeni ai Rusiei!

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă