PSRM

21 noiembrie 2014

Mesaj de felicitare către Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naştere

Sanctitate!
Permiteţi-mi să Vă adresez din tot sufletul cuvinte de felicitare cu ocazia zilei de naştere. Aţi devenit unul din cei mai valoroşi lideri spirituali ai lumii ortodoxe. Grija Dvs. păstorească neobosită pentru Biserica Ortodoxă Rusă, sub omoforul căreia se află şi plaiul moldovenesc, ne încălzeşte sufletele. Cuvintele predicii Dvs. dăruiesc încredere, speranţă şi sprijin de viaţă în vremurile dificile, pe care le trăim.
Poporul nostru Vă este recunoscător pentru grija pe care o manifestaţi faţă de pămîntul moldav şi poporul acestuia. În acest an, cu binecuvîntarea Dvs., în Moldova a fost adusă una dintre cele mai mari relicve – icoana Preacuviosului Serghie de la Radonej din Lavra Sfintei Treimi, la care s-au închinat zeci de mii de locuitori ai ţării noastre. Acest eveniment a întărit şi mai mult unitatea spirituală dintre Moldova şi Rusia.
Acum ca niciodată s-au activizat forţele, care încearcă să ne abată poporul nostru şi alte popoare ortodoxe de la calea predestinată de Dumnezeu şi sfinţii noştri. Unii conducători de-ai noştri, dorind să facă pe plac forţelor din exterior, ne împing poporul pe calea trădării credinţei ortodoxe şi acceptării păcatului impietăţii. În acest scop sunt adoptate legile de către oficialităţi şi orientate spre distrugerea valorilor tradiţionale ale poporului nostru.
Totuşi, vă asigur că poporul moldovenesc are capacitatea de a păstra ataşamentul pentru Biserica Ortodoxă, aşa cum a fost povăţuit de sfinţii părinţi ai plaiului nostru, Dosoftei şi Varlaam, preacuviosul Paisie Velicicovschi, mitropolitul Gavriil (Bănulescu-Bodoni), Sfîntul mucenic Serafim (Ciciagov) şi mulţi alţi sfinţi, care au proslăvit prin virtuţile lor Pămîntul Moldav.
La mulţi ani, Sanctitate!
Igor Dodon, deputat în Parlamentul Republicii Moldova

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă