PSRM

23 iunie 2022

Mesaj cu prilejul Zilei Funcționarului Public

Stimați funcționari publici,

Vă adresăm sincere felicitări cu prilejul sărbătorii profesionale, alături de calde urări de noi realizări în activitate, întrucât de valoarea serviciilor pe care le prestați zi de zi depinde, în mare măsură, eficiența instituțiilor şi programelor de stat.

Republica Moldova are un corp de funcționari publici bine format, care posedă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a realiza angajamentele asumate față de cetățeni. Apreciem înalt implicarea Dumneavoastră, prin devotament și atitudine responsabilă, în administrarea instituțiilor publice și suntem ferm convinși că suntem obligați să păstrăm acest potențial uman.

Totodată, trebuie să recunoaștem că există probleme în domeniul dat și anume statul trebuie să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale Dumneavoastră, la remunerarea decentă și la oferirea oportunităților de creștere profesională și perfecționare continuă.

PSRM mereu a fost alături de Dumneavoastră, iar în cea mai complicată perioadă a crizei pandemice a întreprins mai multe acțiuni menite să vă motiveze să munciți cu abnegație pentru societate, pentru oameni.

Stimați funcționari publici, cu prilejul Zilei profesionale Vă adresăm mulțumiri pentru tot ceea ce faceți întru binele și prosperarea Republicii Moldova. Vă urăm sănătate, pace și prosperitate!

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă