PSRM

20 decembrie 2019

La inițiativa PSRM, Parlamentul a adoptat măsuri suplimentare de protecție socială

Chișinău, 20 decembrie 2019 – Parlamentul a adoptat, astăzi, un proiect de lege privind majorarea cuantumului alocației sociale pentru persoanele vîrstnice care nu au un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani și, respectiv, nu pot beneficia de pensia pentru limita de vîrstă, de la 20% la 50% din mărimea pensiei minime pentru limită de vîrstă, stabilite anual de Guvern. Același proiect de lege prevede dublarea alocației sociale de stat pentru persoanele cu dizabilități: de la 40% la 80% din pensia minimă pentru limită de vîrstă.

Autori ai inițiativei legislative sunt un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Potrivit proiectului, de majorări ale cuantumului alocațiilor sociale de stat vor beneficia aproape 8 910 de persoane vîrstnice și cca 12 178 de persoane cu dizabilități. Mijloacele necesare pentru acoperirea cheltuielilor în vederea realizării legii sunt prevăzute în proiectul legii bugetului de stat pentru 2020, precum și sunt identificate pe termen mediu. Autorii menționează că, gradual, de majorări se vor bucura și alte categorii de beneficiari.

Conform prevederilor în vigoare ale Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, persoanele vîrstnice care nu au un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani beneficiază de o alocație de stat pentru persoanele vîrstnice de 20 la sută din cuantumul pensiei minime pentru limita de vîrstă stabilit anual de Guvern care constituie 1079,33 lei. Astfel, alocația respectivă constituie în prezent 215,87 lei lunar. Alocația pentru persoanele cu dizabilități constituie 323,8 lei (dizabilități severe), 302,21 lei (dizabilități accentuate), 215,87 lei (dizabilități medii).

Legea privind majorarea cuantumului alocației sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni a fost adoptată de deputați în unanimitate, în ambele lecturi.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă