PSRM

17 mai 2016

La Tbilisi, Igor Dodon a ținut un discurs în susținerea valorilor familiale

Preşedintele Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, Igor Dodon, care efectuează o vizită de trei zile în capital Georgiei, oraşul Tbilisi, a ţinut un discurs la cel de-al X-lea Congres Mondial al Familiilor.

În alocuţiunea sa, liderul PSRM a menţionat că în lumea întreagă creştinii se confruntă cu strategia globaliştilor, orientată spre distrugerea familiei creştine tradiţionale şi a valorilor familiale. El a specificat că ideologii ideii de globalizare, care aspiră la crearea unui guvern mondial, depun tot efortul pentru a slăbi suveranităţile statelor naţionale şi a le reduce numărul populaţiei băştinaşe. În acest scop sînt promovate practici de „planificare a familiei”, „justiţie juvenilă”, “educaţie sexuală” în şcoli şi “propagandă a educaţiei sexuale”, este promovată toleranţa faţă de homosexualism şi alte perversiuni sexuale.

„În prezent, familia tradiţională este supusă unor atacuri masive, principalul scop al cărora este denaturarea şi lichidarea înţelegerii tradiţionale a familiei şi căsătoriei ca o relaţie legală între bărbat şi femeie, încheiată în scopul creării unei gospodării comune, a naşterii şi a educaţiei copiilor. Întru distrugerea valorilor familiale sînt orientate tehnologii concrete precum feminismul,  dreptul de gen, protecţia minorităţilor sexuale şi justiţia juvenilă. Obiectivul globaliştilor prevede excluderea din legislaţia naţională a noţiunilor tradiţionale de căsătorie şi familie. Scopul final al unei astfel de strategii prevede formarea unui om nou: a cosmopolitului şi a consumatorului”, a menţionat Dodon.

Potrivit lui, o îngrijorare majoră o provoacă problema justiţiei juvenile, care duce direct la distrugerea familiei.

„În viziunea filozofiei juvenile, copiii aparţin statului şi nu părinţilor, iar statul îi utilizează ca pe nişte bunuri de valoare. Şi dacă părinţii încearcă să-şi declare drepturile asupra copilului, ei crează doar probleme. De aceea, în scopul minimalizării influenţei din partea părinţilor, copiii sînt învăţaţi să lupte pentru propriile drepturi (împotriva părinţilor şi a învăţătorilor), iar în calitate de arbitri să atragă statul şi organizaţiile pentru apărarea drepturilor copiilor. În rezultat, se pierde încrederea reciprocă dintre copii şi părinţi, dragostea este înlocuită prin norme de drept, iar familia încetează a mai fi un teritoriu privat, transformîndu-se într-un teren de confruntări sociale active.”, a subliniat Igor Dodon.

Totodată, politicianul a menţionat că cinismul deosebit al unei astfel de abordări îl constituie faptul că statul, în loc să creeze condiţii normale pentru viaţa cetăţenilor proprii, preferă să schilodească destine omeneşti, să aducă necaz în familii, lăsîndu-i pe părinţi fără de cea ce le este mai sfînt – copiii lor. Cei care procedează aşa nu se gîndesc absolut că, punînd copilul într-o „colivie de aur” în locul căminului familial cald, care, vorba ceea, „este comoara copilului”, ei făcîndu-l pe copilul “salvat” cel mai nefericit copil din toţi copiii din lume.

„Principalul scop al justiţiei juvenile este distrugerea raporturilor familiale, provocarea relaţiilor de antagonism între copii şi părinţi şi, în final, împiedicarea părinţilor în educarea copiilor în conformitate cu propriile convingeri şi tradiţii. Justiţia juvenilă trebuie să fie privită într-un complex cu alte tehnologii totalitare de formare a omului de tip nou – a cetăţeanului lumii globalizate, care nu are interes pentru nimic, cu excepţia persoanei proprii şi a propriilor instincte egoiste. De fapt, justiţia juvenilă reprezintă un sistem privatizat de comerţ cu copiii. Este un proiect evident anti-creştinesc, care tinde spre ruperea ultimelor tradiţii familiale şi morale ale societăţii”, este convins liderul PSRM.

Igor Dodon a mai relatat că formaţiunea pe care o conduce se pronunţă pentru anularea Legii „Cu privire la asigurarea egalităţii” şi pentru interzicerea oficială a propagandei homosexuale. Aceste iniţiative se bucură de susţinere din partea majorităţii cetăţenilor din Moldova, a adăugat el.

„Apărarea valorilor familiale reprezintă cauza comună a tuturor creştinilor şi impune necesitatea de colaborare între toate confesiile creştine. În acelaşi timp, şi statul trebuie să întreprindă măsuri pentru protecţia familiei şi a valorilor familiale. Este necesară stimularea familiilor cu mulţi copii, chiar şi prin achitarea unor “salarii familiale” pentru familiile cu mulţi copii. Se cere elaborarea de programe naţionale pentru tratarea infertilităţii şi de prevenire a avorturilor. Trebuie să fie majorate indemnizaţiile pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. Se cere majorarea numărului de locuri în grupele de creşă din cadrul grădiniţelor de copii. Sînt necesare programe de asigurare a familiilor tinere cu locuinţe accesibile şi de prevenire a abandonului copiilor. Toate aceste aspecte necesită alocări bugetare semnificative. Dar nu e cazul să se facă economie pe viitorul lumii creştine, pe viitorul întregii omeniri”, a spus el în final.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă