PSRM

24 decembrie 2018

Ion Ceban a făcut bilanțul activității fracțiunii PSRM pentru anul 2018

Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova în Consiliul Municipal, Ion Ceban a susținut astăzi, 24 decembrie, o conferință de presă, la care a prezentat un raport al activităților fracțiunii sale pentru anul 2018.

Ion Ceban a menționat că anul a fost unul destul de greu, avînd în vedere alegerile anticipate ale primarului capitalei. Cu toate acestea, socialiștii au continuat să implementeze consecvent agenda pe care o aveau stabilită încă din 2015.

Potrivit liderului fracțiunii PSRM, în cursul anului au fost susținute de către Consiliul Municipal și sunt realizate zeci de proiecte și programe elaborate la inițiativa socialiștilor.

Programe sociale

Ion Ceban a menționat măsurile concrete care au fost luate pentru susținerea angajaților din sistemul de învățămînt, sănătate și cultură, precum și tinerii profesioniști. În special, a fost stabilit un supliment în valoare de la 20% pînă la 100% la salariul angajaților grădinițelor, profesorilor, sferei sociale, sferei culturii și din domeniul protecției drepturilor copilului; a fost aprobată compensația lunară în mărime de 70 de lei pentru circulația în transportul public urban pentru cadrele didactice și lucrătorii medicali.

Ion Ceban a atras atenția asupra faptului că primăria intenționat boicotează executarea deciziei CMC privind achitarea suplimentului în mărime de 20% profesorilor. Pentru acest scop sunt bani alocați în buget, dar probabil majorările de salarii se capitalizează politic de guvernare, consideră socialistul.

Referindu-se la sprijinul acordat familiilor social vulnerabile, pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, Ion Ceban a menționat despre decizia de a crea Serviciul social de suport privind protezarea dentară și oculară, scutirea acestor categorii de persoane pentru plata surplusurilor de apă, indicate în facturi, s-a mărit numărul persoanelor care pot primi prînz gratuit.

La inițiativa fracțiunii PSRM, CMC a aprobat achiziționarea și instalarea ascensoarelor pentru persoanele cu dizabilități locomotorii la cărucior. La moment au fost instalate 12 ascensoare. Pentru prima dată în 20 de ani, au fost reparate trecerile pietonale din zona străzilor unde locuiesc persoanele cu deficiență de văz.

Ion Ceban a menționat că, în pofida lichidării Fondului municipal de susținere socială a populației din 1 ianuarie 2018, la inițiativa socialiștilor au beneficiat de asistență financiară 97 000 de persoane, în valoare de 27 milioane lei.

Socialiștii au acordat atenție sporită suportului pentru familiile cu mai mulți copii. La inițiativa fracțiunii PSRM, în octombrie a fost aprobat regulamentul serviciului de sprijin pentru familiile cu mulți copii. Au fost aprobate suplimentar 140 de unități de personal de asistenți personali care au la întreținere copii cu dizabilități severe.

Pentru pregătirea elevilor de noul an școlar 2018-2019, a fost, pentru prima dată aprobat regulamentul privind susținerea financiară a familiilor defavorizate, în mărime de 700 lei pentru copil. La nașterea celui de-al treilea copil, familiile cu venituri mici pot primi un ajutor material unic în valoare de 2 mii de lei.

Ion Ceban a vorbit despre alte proiecte și soluții pentru susținerea familiilor cu mulți copii, pensionerilor și persoanelor defavorizate.

Proiectele de infrastructură, lupta cu corupția

Ion Ceban a raportat că în anul 2018, la inițiativa fracțiunii PSRM, în cadrul programului cu destinație specială, în curțile blocurilor de locuit au fost instalate 110 terenuri de joacă pentru copii noi și 70 de complexuri sportive. A fost restabilit iluminatul public în 110 curți de blocuri și la peste 250 de treceri de pietoni. Au fost reparate căile de acces, trotuarele și bordurile în zeci de curți ale blocurilor de locuit.

Traducerea integrală a site-ului chisinau.md în limba rusă este asigurată cu eforturile voluntarii PSRM. În prezent se lucrează la versiunea engleză.

În 2018 fracțiunea PSRM a continuat lupta cu construcţiile ilegale. Sunt sute de adresări semnate de consilierii PSRM în diferite instanțe, inslusiv cele de judecată, care vizează cele mai discutate adrese, zeci de construcții au fost oprite inclusiv prin intermediul instrumentariului oferit de cadrul audierilor publice.

Au fost blocate zeci de tentative ilegale de înstrăinare a terenurilor municipale. Fracțiunea PSRM a insistat asupra desfășurării licitațiilor funciare.

În concluzie, Ion Ceban a subliniat că fracțiunea PSRM s-a străduit să fie utilă oamenilor și să soluționeze problemele cu care se confruntă, conform angajamentelor asumate încă în 2015.

“Şi în continuare vom fi alături de oameni, şi în continuare ne vom implica pentru soluţionarea problemelor, pentru că numai aşa vom ajunge să trăim într-o capitală cu adevărat modernă, cu un înalt nivel de prosperitate”, a rezumat Ion Ceban.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă