PSRM

17 aprilie 2018

Ion Ceban intenționează să facă activitatea primăriei deschisă și transparentă

Candidatul PSRM la funcția de primar general al Chișinăului, Ion Ceban, a comunicat, în cadrul conferinței de presă susținută în data de 17 Aprilie, despre cum va asigura deschidere și transparență în cadrul activității primăriei Chișinău.

”Lipsa de transparenţă creează condiţiile ideale pentru corupţie şi multe din actele de corupţie cu implicarea factorilor de decizie din Primăria capitalei, au avut loc, anume pentru că nu a existat un minim de vizibilitate în acţiunile Primăriei.

De aceea, noi ne propunem ca soluţiile pentru cele mai importante probleme să fie discutate în coordonare strînsă cu societatea civilă. Pentru a atinge acest obiectiv, pînă la începutul lunii octombrie 2018, vor fi create consilii de experți în diferite domenii ce ţin de activităţile din capitală”, a menționat, Ion Ceban.

Mai mult ca atît, conform celor spuse de candidatul PSRM, toate stenogramele ședințelor Consiliului municipal Chișinău, vor fi publicate online împreună cu materialele video. Toate documentele curente și de arhivă ale Primăriei, vor fi digitalizate într-o arhivă unică online pe site-ul Primăriei.

”Este foarte important ca fiecare cetăţean să poată urmări pas cu pas, secundă cu secundă orice acţiune, orice frază, spusă de aleşii locali sau de funcţionari. Aceasta va descuraja abuzurile, ilegalităţile, protecţionismul, alte manifestări care, din păcate, se simt ca la ele acasă în Primăria Chişinău”, a comunicat, Ion Ceban.

Echipa candidatului vine cu propunerea de a iniția crearea unui singur centru pentru furnizarea de servicii municipale, care va funcționa pe principiul „ghişeului unic”. O persoană, care a depus o cerere la primărie sau la pretură, va putea să o urmărească în cadrul direcţiilor, precum și să monitorizeze executarea acesteia.

”În calitate de viitor Primar, vă promit că oamenii nu vor mai aștepta luni de zile pentru a primi răspuns la petițiile lor. Va fi creat un centru electronic de adresări, la baza căruia va sta experiența de lucru cu cetățenii, pe care am acumulat-o în cadrul  proiectului PETITIA.MD și a platformei propunerilor pentru buget DECIDE.MD, inițiate de Partidul Socialiștilor”, a remarcat, Ion Ceban.

Candidatul, a reamintit despre promisiunea, că toate documentele normative ale Primăriei și preturilor, pe lîngă limba de stat, vor fi traduse și în limba rusă, ca limbă oficială a comunicării interetnice. În plus, administrația Primăriei și preturilor vor fi obligate să furnizeze un răspuns în limba rusă, dacă solicitantul o va cere în adresarea sa. De asemenea, candidatul, a spus că cele mai importante informații despre oraș, proiecte urbane, oportunități de investiții, turism, vor fi traduse în limba engleză. Site-ul Primăriei (www.chisinau.md) va fi tradus și întreținut în trei limbi: de stat, rusă și engleză.

Aceste măsuri sunt văzute de către candidat, ca o parte foarte importantă a unui proces de deschidere și transparență în activitatea primăriei municipiului Chișinău. ”Limba nu mai trebuie să fie un impediment pentru buna informare şi pentru liberul acces al cetăţeanului la informaţie”.

Împreună cu echipa sa, candidatul, va lansa sistemul „Casa Electronică”. În cadrul acestuia, va fi posibilă desfășurarea de adunări și sondaje, informarea chișinăuienilor despre orice informație recentă și actuală despre locuința sa. De asemenea, prin acest sistem, fiecare locuitor va putea să afle informaţii despre lucrările de reparații, sistarea apei calde, a încălzirii, etc. La rîndul lor, asociațiile de locatari vor

putea să utilizeze acest sistem pentru a coordona, a informa și a organiza întîlniri ale proprietarilor de locuințe.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă