PSRM

09 iunie 2014

Comisia republicană de control

 Controlul respectării prevederilor programului şi Statutului Partidului, precum şi asupra disciplinei financiare în cadrul Partidului politic este exercitat de către Comisia Republicană de Control şi comisiile locale de control.

 Numărul membrilor Comisiei Republicane de Control se alege de Congres pe o perioadă de patru ani. Comisia Republicană de Control se întruneşte anual sau la necesitate, la solicitarea Preşedintelui Partidului, a Consiliului Republican, a Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin 1/2 din numărul membrilor săi.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă