PSRM

01 octombrie 2019

Igor Dodon a rostit un discurs la ședința Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice

Pentru Moldova, participarea la noi proiecte de integrare, cum ar fi UEEA, este o prioritate și o bună oportunitate de diversificare a legăturilor sale economice și a piețelor de export pentru produsele și serviciile moldovenești. Acest lucru a fost declarat marți, de către președintele țării, Igor Dodon, în cadrul ședinței Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice.

„Republica Moldova are o experiență demnă de atenție care ar putea prezenta interes și pentru țările membre ale UEEA. Deja de 5 ani, Moldova implementează un acord de liber schimb cu UE, concomitent, realizează acordurile de liber schimb existente cu țările CSI, țările balcanice și cu Turcia. Putem împărtăși această experiență dificilă, dar valoroasă”, a comunicat el.

Președintele a exprimat speranța că, mai devreme sau mai tîrziu, vor începe negocierile dintre UEEA și UE privind crearea unei vaste zone de liber schimb între aceste mari organizații internaționale. În acest context, Igor Dodon a adus mulțumiri conducerii Comisiei Eurasiatice, în special ex-ministrului pentru integrare și macroeconomie, doamna Tatiana Valovaia, director general al Oficiului ONU din Geneva, care a promovat cu mult cumpăt și pragmatism ideea spațiului economic unic al Eurasiei Mari.

„Susținem ideea încheierii unui asemenea acord, care ar constitui un puternic impuls pentru promovarea conceptului creării unei Europe Mari de la Lisabona pînă la Vladivostok. Moldova este un stat european care se află din punct de vedere geografic și geopolitic în centrul acestor procese”, a afirmat el.

De asemenea, Igor Dodon a abordat și subiectul unor schimbări importante care au avut loc în viața politică a țării noastre. Președintele a comunicat participanților la eveniment că, pentru prima dată în cei 28 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova forțe politice cu programe, ideologii și priorități de politică externă diferite au format o majoritate de guvernămînt și un guvern.

„Aceste procese au fost consolidate și susținute printr-un consens geopolitic fără precedent între principalii parteneri externi: Rusia, UE și SUA. Au fost create condiții de politică internă favorabile pentru promovarea unor reale reforme economice și structurale, a unei politici externe echilibrate. Vom coopera și vom dezvolta relații reciproc avantajoase cu toți partenerii noștri, atît cu cei din Vest, cît și cu cei din Est, ținînd cont de interesele noastre naționale, și nu intenționăm să ne implicăm în bătăliile geopolitice de partea unora împotriva altora”, a subliniat șeful statului.

Totodată, Dodon a menționat că Republica Moldova intenționează să coopereze mai strîns cu Comisia Economică Eurasiatică și cu organismele ei de lucru, să realizeze cu mai multă amploare agenda colaborării cu Uniunea Economică Eurasiatică și să folosească toate oportunitățile de aprofundare a cooperării pe care ni le oferă statutul de observator.

“Preconizăm să studiem posibilitățile de participare a Republicii Moldova la Banca Eurasiatică de Dezvoltare. Înțelegem avantajele economice pe care le-ar putea obține Moldova în urma aderării la această instituție. Vom putea nu numai să implementăm proiecte investiționale noi și strategic importante pe teritoriul țării noastre, dar și să realizăm proiecte comune cu țările din Uniunea Economică Eurasiatică. Examinarea în detaliu a activității Băncii și întîlnirile cu conducerea acesteia, după mine, ne vor permite să determinăm proiectele investiționale prioritare pentru Moldova și să promovăm ideea aderării țării la Banca Eurasiatică de Dezvoltare. De asemenea, planurile noastre includ soluționarea problemei privind reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Comisia Economică Eurasiatică. Un reprezentant permanent îi va permite Moldovei să mențină contacte strînse cu Comisia, să primească rapid informații legate de dezvoltarea cooperării comerciale și economice, a reglementărilor vamale, tehnice, sanitare și de altă natură. Mai mult decît atît, Moldova va putea stabili un dialog mai constructiv cu țările Uniunii Economice Eurasiatice în vederea extinderii comerțului, investițiilor și cooperării tehnologice”, a subliniat el.

Mai mult decît atît, șeful statului a subliniat că, în general, dinamica în comerțul Republicii Moldova cu țările Uniunii Economice Eurasiatice rămîne pozitivă. Anul trecut, comerțul a crescut cu 10%, în ianuarie-iulie curent a crescut cu 6%. Moldova are ce oferi pe piețele țărilor Uniunii Eurasiatice și noi lucrăm la această problemă, a remarcat el.

„La ultima ședință a Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice, am venit cu propunerea de a desfășura diverse activități la noi, în Moldova. Suntem dispuși să asigurăm din punct de vedere tehnic activitatea ședințelor în deplasare ale subdiviziunilor publice ale Comisiei Economice Eurasiatice și ale comitetelor consultative la Chișinău. De asemenea, suntem gata să primim participanții la diverse manifestări de afaceri, forumuri. Toate acestea vor contribui la popularizarea activităților Uniunii Economice Eurasiatice în Moldova, la familiarizarea cetățenilor și a oamenilor de afaceri autohtoni cu procesele de integrare eurasiatică. Propunerea noastră rămîne valabilă ‒ Chișinăul așteaptă oaspeți din partea Comisiei Economice Eurasiatice și din țările Uniunii Eurasiatice”, a conchis Igor Dodon.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă