PSRM

21 martie 2019

Igor Dodon a îndemnat deputații să se așeze la masa de dialog

În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a rostit un discurs, adresat deputaților și cetățenilor țării noastre. El a exprimat speranța că, deputații nou-aleși vor îndreptăți încrederea oamenilor care i-au votat.

Igor Dodon a atenționat asupra faptului că, în condițiile în care țara are un Președinte legitim și un Parlament legitim, sarcina lor principală este de a forma un Guvern legitim care să funcționeze în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova, să readucă încrederea cetățenilor în viitorul țării și să stopeze depopularea Republicii Moldova.

În acest scop președintele a punctat următoarele obiective:

1.Restabilirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, lucru care poate fi realizat doar prin desfășurarea unor reforme reale și complexe în domeniul justiției, crearea statului de drept, în combaterea corupției.

2.Efectuarea unui salt economic calitativ prin realizarea unei politici economice noi, bazate pe atragerea investițiilor și pe valorificarea potențialului nostru ce reiese din activitate politică si economica externă echilibrată.

3.Asigurarea echității sociale, a creșterii nivelului bunăstării și protecției sociale a oamenilor pe baza unor reforme serioase în domeniu.

4.Președinția, Guvernul si Parlamentul trebuie să elaboreze o viziune comuna a parametrilor de bază ai modelului de reglementare pașnică a problemei transnistrene, restabilirea integrității teritoriale a țării în frontierele recunoscute la nivel internațional, colaborînd în strînsă cooperare cu partenerii noștri internaționali.

5.Republica Moldova este un stat polietnic, cu tradițiile sale naționale în care coexistă zeci de etnii.

Președintele a subliniat că, politica externă a statului nostru trebuie sa fie, nu atît pro-europeană sau pro-rusă, cît pro-Republica Moldova, orientată, în mod prioritar, spre interesul național al țării.

Igor Dodon a îndemnat deputații să se așeze la masa de dialog. El a reiterat că în calitate de Președinte, va accepta orice coaliție intre partidele politice, dar nu va aproba o majoritate alcătuită artificial și nelegitim, din transfugi.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă