PSRM

21 septembrie 2020

Igor Dodon la ONU: Astăzi în lume încă persistă discriminarea, bazată pe gen, origine, rasă, religie sau dizabilitate

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a ținut un discurs în cadrul reuniunii de nivel înalt a Adunării Generale a ONU, dedicată 75 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite. Șeful statului a declarat că Republica Moldova sprijină plenar efortul colectiv de realizare a obiectivelor transpuse în Declarația aniversară și își asumă angajamentul să contribuie la răspunsul comun asupra sfidărilor majore cu care se confruntă ONU și comunitatea internațională.

Șeful statului moldovean a declarat că anul 2020 va rămîne în istoria omenirii ca unul plin de evenimente semnificative – un an al reevaluării sistemului mondial contemporan și al consolidării efortului comun de depășire a provocărilor globale.

”Cea de-a 75-a aniversare a Organizației Națiunilor Unite, umbrită de efectele pandemiei COVID-19, constituie prilejul oportun oferit șefilor de stat și de guvern de a conștientiza lacunele din trecut și de a conveni asupra cooperării constructive în viitor. Este un an în care multilateralismul a devenit mai relevant ca niciodată, iar necesitatea revigorării acestuia – imperativă”, a declarat Igor Dodon.

Potrivit președintelui moldovean, ONU este singura platformă politică globală de dialog și cooperare. Este vocea consolidată a umanității, iar cei trei piloni – pacea și securitatea, drepturile omului și dezvoltarea – au rezistat în timp, reconfirmându-și, astfel, importanța.

Șeful statului a menționat că, astăzi, mai sunt încă multe lucruri de făcut pentru a anihila inegalitățile accentuate de pandemie, pentru a continua lupta cu cauzele și efectele schimbărilor climatice.

”Cu regret, nu toate tratatele sunt respectate de către statele membre, iar amenințările la adresa securității capătă forme tot mai complexe. Astăzi în lume încă persistă discriminarea, bazată pe gen, origine, rasă, religie sau dizabilitate”, a declarat Igor Dodon.

În opinia președintelui, consultarea opiniei oamenilor este decisivă pentru ca ONU să-și mențină importanța, să poată servi mai bine nevoilor umanității și pentru ca statele membre să-și sporească capacitățile de atingere a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Igor Dodon a declarat că Declarația de celebrare a celei de-a 75-a Aniversări a ONU reprezintă produsul discuției cu membrii societăților noastre și este rezultatul unor negocieri solide între state.

”Cu toții am agreat o foaie de parcurs ambițioasă pentru viitorul nostru comun. Un viitor care înseamnă o planetă protejată la modul propriu, nu doar declarativ. Unul în care pacea va constitui valoarea supremă, conflictele fiind prevenite, eventual soluționate în faza lor inițială. În viitorul nostru comun nimeni nu va fi lăsat în umbră, dreptul internațional va fi respectat și dezvoltat continuu, iar instituțiile naționale de guvernare vor avea încrederea deplină a cetățenilor”, a spus președintele.

Potrivit lui Igor Dodon, statele membre ale ONU vor putea face față provocărilor contemporane doar convenind asupra îmbunătățirii metodelor de lucru ale organizației.

Șeful statutului moldovean a susținut mesajul secretarului general al ONU, potrivit căruia nicio țară și nicio comunitate nu este capabilă să soluționez e problemele complexe ale lumii în mod solitar.

http://presedinte.md/rom/discursuri/discurs-sustinut-de-e-s-domnul-igor-dodon-presedintele-republicii-moldova-in-cadrul-reuniunii-de-nivel-inalt-a-adunarii-generale-a-onu-de-celebrare-a-celei-de-a-75-a-aniversari-a-organizatiei-natiunilor-unite?fbclid=IwAR2ewjzMYaX0A2hnP8J4JR8kYoCkZIsr_pjl2t7Ea9q9OAjhmSPtVquglqQ

 

 

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă