PSRM

19 august 2015

Igor Dodon: „Găgăuzii sînt adevăraţi statalişti şi patrioţi ai Moldovei”

Partidul Socialiştilor aduce felicitări cordiale Găgăuziei cu prilejul celor 25 de ani de la înfiinţare. În această zi, la 19 august, 1990, pentru prima dată în istoria sa, poporul găgăuz şi-a primit calitatea de subiect politic. Găgăuzia, creată prin voinţa poporului, în anul 1994 a intrat în cadrul juridic al Republicii Moldova cu drepturi de autonomie.

Cei 25 de ani care s-au scurs au însemnat o etapă de importanţă majoră în calea renaşterii naţionale găgăuze. În acești ani, poporul găgăuz a înregistrat un progres remarcabil în dezvoltarea culturii sale naţionale, în renaşterea tradiţiilor sale, în identificarea propriului loc printre alte popoare ale Moldovei.

Anume Găgăuzia a devenit emblemă a luptei pentru identitatea moldovenească. Conducerea şi poporul Găgăuziei au fost primii care au protestat împotriva politicii de românizare, promovate de autorităţile Moldovei începînd cu anul 2009.

Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat o decizie absolut corectă şi demnă cu privire la interzicerea utilizării termenilor „limba română” şi „istoria românilor” pe teritoriul autonomiei.

Actualmente, Găgăuzia este un subiect juridic recunoscut, parte integrantă a Moldovei unite. Găgăuzia a oferit exemplul de reglementare paşnică a unui conflict de durată. Exemplul Găgăuziei este o dovadă a faptului că restabilirea integrităţii teritoriale este posibilă pe cale paşnică, în condiţiile de respect reciproc şi respectare a intereselor tuturor părţilor.

Totodată, în repetate rînduri, am constatat încălcări grave ale acordului din anul 1994 şi violarea drepturilor Autonomiei Găgăuze din partea autorităţilor centrale ale Moldovei. Partidul Socialiştilor condamnă categoric orice tentative ale autorităţilor chişinăuiene de a devia de la textul acordului privind crearea Gagauz-Yeri. Orice încercare de acest gen nu contribuie la înţelegere reciprocă între centru şi regiunile Moldovei.

 O garanţie împotriva samavolniciilor autorităţilor centrale o reprezintă federalizarea Moldovei. Partidul Socialiştilor a prezentat proiectul privind federalizarea ţării, care prevede participarea directă a viitoarelor subiecte ale federaţiei, inclusiv Găgăuzia, la formarea politicii interne şi externe a Moldovei. PSRM abordează federalizarea în calitate de angajament pentru păstrarea şi consolidarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

Partidul Socialiştilor este legat de poporul găgăuz printr-un sistem comun de valori şi repere. Noi am susţinut opţiunea geopolitică a poporului găgăuz în cadrul referendumului din 2 februarie, 2014. Noi, la fel ca şi majoritatea găgăuzilor, ne pronunţăm pentru aderarea Moldovei la Uniunea Euroasiatică. Pentru noi, ca şi pentru găgăuzi, sînt extrem de importante relaţiile cu Rusia.

Astăzi, Găgăuzia este condusă de un lider puternic şi competent, Irina Vlah. PSRM i-a sprijinit candidatura la postul de başkan al Autonomiei Găgăuze în cadrul ultimelor alegeri. Sîntem gata să continuăm colaborarea cu başkanul Găgăuziei pentru realizarea scopurilor noastre comune.

Din perspectivă istorică, 25 de ani reprezintă o perioadă relativ mică. În aceşti ani, au fost multe realizări, totuşi şi mai multe ne aşteaptă în viitor. Dorim Găgăuziei prosperare, iar poporului găgăuz succese cît mai mari!

 Felicitări, Găgăuzia!  

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă