PSRM

13 octombrie 2016

Igor Dodon a prezentat cel de-al doilea obiectiv din platforma sa electorală: Programul de dezvoltare al ţării „Economie Puternică şi dreptate socială”

Igor Dodon, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a prezentat astăzi obiectivul economic al platformei sale electorale – programul economic „Economie Puternică şi dreptate socială” – un document complex de relansare economică a ţării, bazat pe o analiză detaliată a evenimentelor din ultimii 25 de ani. „Avem un program de dezvoltare pe termen lung care include un spectru întreg de probleme – de la dezvoltarea economiei, a sectorului social, consolidarea statalităţii şi crearea unui mediu investiţional favorabil pînă la restabilirea parteneriatului strategic cu Rusia, majorarea pensiilor, îndemnizaţiilor, salariilor şi crearea noilor locuri de muncă” a menţionat Dodon. Igor Dodon a vorbit despre componentele de bază ale Programului, menţionînd că acesta are circa 65 de pagini şi va fi publicat pe pagina socialiştii.md şi pe blogul dodon.md în două limbi.

Compartimentul cu privire la „Economie puternică” din program este alcătuit din 5 componente:

  1. Anularea tuturor legilor care impun cetăţenii să achite miliardul furat de hoţii de la guvernare;
  2. Deschiderea pieţei FR pentru producătorii autohtoni. În acest sens vor fi propuse negocieri trilaterale Rusia-Moldova-UE;
  3. Relaţiile cu Uniunea Europeană trebuie să fie reciproc avantajoase, în baza comerţului asimetric. Conform datelor statistice, în Moldova  după semnarea Acordului de liber schimb RM – UE au crescut importurile şi s-au diminuat esenţial exporturile;
  4. Protejarea pieţei şi a producătorului autohton. Susţinerea sectorului real prin reforme regulatorii, implementarea unei politici fiscale eficiente, motivaţionale, reducerea controalelor la agenţii economici, crearea locuri de muncă;
  5. Reglementarea eficientă a sistemului energetic. Excluderea intermediarilor în procesul de procurare a resurselor energetice, stabilirea unor tarife mai mici la gaz şi energia electrică şi a unui mecanism transparent de creare a lor.

Cea de-a doua componentă a Programului economic se referă la Dreptatea (Echitatea) socială. Acest compartiment prevede:

1. În fiecare localitate statul trebuie să asigure obligatoriu şcoală, grădiniţă, punct medical, primărie, o infrastructură dezvoltată: asigurara cu apă şi canalizare, drumurile;

2. Asistenţa socială:

–        plăţile sociale: anularea sistemului actual de stabilire a persoanelor nevoiaşe în baza criteriilor de posedare a televizorului, frigiderului, biciclete etc. Şi revenirea la sistemul anterior de asigurări sociale.
–        pensie: indexarea de două ori pe an (1 aprilie -1 octombrie), asigurarea unei pensii mai mari ca minimul de existenţă, categoric împotriva majorării vîrstei de pensionare;
–        de introdus noţiunea de capital matern drept suport din partea statului la naşterea copilului;

3. Educaţie:

–        BAC-ul nu obligatoriu ci opţional – părinţii şi tinerii să decidă dacă doresc susţinerea bacului, revenirea la examenele de admitere în instituţiile superioare de învăţămînt;
–        învăţămîntul profesional – prioritate de stat, prin majorarea finanţării în domeniul dat ca să excludem situaţia cînd avem sute de economişti şi jurişti şi foarte puţini sudori;
–        profesorii: să le acordăm statutul de funcţionari publici, iar salariul să ajungă la nivelul peste mărimea salariului mediu pe economie;

4. Poliţa de asigurare medicală:

–        de revăzut conceptul aşa cum astăzi achităm aproape 5000 lei, numărul serviciilor garantate de stat scade, iar calitatea serviciilor lasă de dorit şi nu corespunde cerinţelor. Programul prevede majorarea listei serviciilor medicale garantate de stat, şi întroducerea principiului cumulativ – o parte din plăţi se acumulează pe cont personal.

În final, Igor Dodon a subliniat că nu va admite implementarea reformei administrativ – teritoriale a guvernării, prin care se doreşte crearea judeţelor şi distrugerea satelor şi a raioanelor.

Potrivit lui Dodon, pe toate priorităţile incluse în Program – 5 în economie şi 5 sociale, vor fi elaborate iniţiative Prezidenţiale şi se va insista pe aprobarea lor.

În cadrul conferinţei de presă, Zinaida Greceanîi, Preşedintele fracţiunii parlamentare a PSRM, ex-prim-ministru, ex-ministru al finanţelor, a menţionat: „Situaţia economică din ţara noastră este dezastruoasă. Pentru prima dată în istoria RM, bugetul pentru anul acesta nu numai că a fost aprobat la mijloc de an, dar 1/3 din acesta este prevăzut cu acoperire din surse externe de finanţare. Noi am atenţionat că acest buget nu va fi executat, dar situaţia se înrăutăţeşte şi mai mult. Guvernarea şi-a asumat responsabilitatea pentru 7 legi şi a rectificat bugetul pentru anul acesta, reducînd volumul bugetului cu 2 mlrd. de lei şi în special cu 200 mil. la subvenţiile în agricultură, au redus din finanţarea învăţămîntului şi în special al celui profesional. Au redus din cheltuielile pentru sănătate, sociale, din proiectele investiţionale. Noi astăzi am ajuns în situaţia cînd aproape 700 mii cetăţeni din RM sunt pensionari, iar 82% din ei primesc pensia mai mică decît minimul de existenţă. De aceea programul care l-am elaborat noi, este foarte vast, bazat pe o analiză în dinamică a situaţiei din ultimii 25 de ani cu stabilirea măsurilor strategiilor şi tendinţelor de dezvoltare”.

Amintim că Platforma electorală a candidatului la funcţia de Preşedinte al RM, Igor Dodon este bazată pe trei obiective. Primul obiectiv: „Statalitate. Neutralitate. Identitate moldovenească” a fost deja prezentat publicului. Al doilea obiectiv: „Economie puternică. Dreptate socială”, a fost tema conferinţei de presă de astăzi. Următoarea săptămînă va fi prezentat cel de-al treilea obiectiv: „Relaţii de prietenie cu Federaţia Rusă. Protejarea Ortodoxiei”.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă