PSRM

03 septembrie 2014

Guvernarea este obligată să se consulte cu poporul

Fără aceasta, actualul Guvern al Moldovei nu are şanse de izbîndă

DESPRE MODUL ÎN CARE DECIZIILE POLITICE ŞI ECONOMICE ALE GUVERNĂRII SCHIMBĂ SITUAŢIA DIN MOLDOVA, PRECUM ŞI DESPRE OPORTUNITĂŢILE DEPĂŞIRII CRIZEI ECONOMICE DIN ŢARĂ NE VORBEŞTE EX-PRIM-MINISTRUL RM, DEPUTATUL ÎN PARLAMENTUL RM, ZINAIDA GRECEANÎI.

GUVERNAREA A ADUS MOLDOVA ÎN „EPOCA DE PIATRĂ”

– Gravitatea problemelor sociale şi economice în Moldova, în perioada de guvernare a aşa-zisei coaliţii „pro-europene” şi-a atins, se pare, plafonul.

– Într-adevăr, în ţara noastră fiecare se confruntă cu probleme. Este imposibil să te faci a nu le vedea. Dar, uneori avem nişte situaţii absurde. În audienţă sau la  întîlnirile cu mine vin oameni, care povestesc despre nişte chestii cu totul fantastice despre probleme sociale pe care le au. Unii spun: nu pot obţine ajutor social, pentru că am acasă un frigider de marca „Dnepr”. Să fie oare acest lucru un impediment pentru a-i refuza persoanei date acordarea de ajutor social? Sau altul povesteşte că bunica sa are un lot de pămînt, pe care bătrîna nu-l poate lucra de sine stătător, dar acesta este, de asemenea, un motiv pentru a i se refuza ajutorul social.

După astfel de relatări ţi se creează impresia că locuitorii Moldovei trăiesc în epoca de piatră, odată ce televizoarele şi frigiderele vechi sînt considerate drept factori principali, care determină bunăstarea socială a populaţiei. Noi am înaintat în Parlament o iniţiativă legislativă de a exclude aceste obstacole pentru acordarea ajutorului social, dar n-am fost susţinuţi …

– Cred că nu doar televizoarele vechi  au devenit în Moldova un indicator al bunăstării. Actuala guvernare a declarat drept obiect de lux şi instruirea şcolară.

– Da, oamenii au sărăcit, nu au cu ce să-şi pregătească copiii pentru şcoală, unde mai pui că şi şcolile se închid. Parcă este acesta un fenomen normal? Este un fapt demult dovedit – dacă în sat lipseşte şcoala primară, satul respectiv va dispărea treptat de pe harta Moldovei. De aceea, socialiştii îşi apără consecvent poziţia: este necesar ca în orice localitate să existe măcar şcoală primară.

– Din păcate, în sate se închid nu numai şcolile. Lipsesc întreprinderi de deservire socială, case de cultură, biblioteci…

– Anume de aceea problemele sociale necesită o abordare complexă. Trebuie să asigurăm relansarea tuturor satelor Moldovei drept unităţi de infrastructură, unde ar exista tot necesarul pentru un trai civilizat al unui om modern. Or, nu vom exista mereu în situaţie de criză. Cîndva, problemele mai complicate vor dispărea şi vom fi obligaţi să restaurăm ţara. Poate ar fi mai uşor nu să construim din nou, ci să păstrăm ceea ce avem. Plus la aceasta, trebuie să calculăm, ce ne va costa mai ieftin: să întreţinem o şcoală în fiece localitate, sau să-i transportăm pe aceşti copii, zilnic, la zeci de kilometri fără a dispune de un transport şi drumuri ca lumea. Ce este mai simplu şi mai important pentru noi: viaţa şi instruirea copiilor noştri sau doar profiturile materiale?

Rezultatul unei astfel de atitudini utilitare faţă de educaţie deja şi-a demonstrat efectele – peste 50 la sută din liceeni nu au susţinut examenele la bacalaureat. Deci, problema există. Dacă nu vom avea instituţii de învăţămînt, în care copiii noştri ar obţine nişte studii calitative, vom avea multe alte instituţii, în care vor studia „ştiinţa despre viaţă”. Am în vedere instituţiile penitenciare.

De aceea, subliniez – nu toate pot fi măsurate în bani. Mai există şi preţul omului, oricărui cetăţean al Moldovei, care trebuie să fie cinstit. Fiecare are dreptul de a fi tratat cu demnitate şi dreptul la un trai decent. Această viaţă trebuie să o creăm.

Moldova trebuie să fie condusă de profesionişti.

– Cum putem schimba această stare de lucruri în Moldova?

– Este nevoie ca puterea în Moldova să fie preluată de o nouă echipă de administratori. Din echipă trebuie să facă parte statalişti. Persoane care dispun de competenţe pentru a conduce în mod profesionist ţara, care nu vor raporta conducătorului de partid şi nu vor spune poveşti despre propriile realizări, ci vor fi nişte oameni care s-au deprins şi ştiu a lucra într-o echipă guvernamentală unică.

Am avut o astfel de echipă, care activa în mod conjugat. Ce-i drept, activitatea nu a durat prea mult timp, dar în această perioadă am reuşit să restabilim şi să facem multe lucruri.

– Totuşi, Guvernul preferă să reacţioneze la aceste probleme doar din punct de vedere al conjuncturii politice.

– Din păcate, aşa este. Socialiştii au propus diriguitorilor actuali – haideţi să creăm o echipă de profesionişti, care vor fi în afara partidelor, în afara sistemului. Aceştia, desigur, au refuzat. Este clar de ce au făcut-o. În prezent, fiecare partid îşi are cota sa, ministerul său, de aceea avem ceea ce avem.

Nu sîntem împotrivă, las-să existe în Parlament o coaliţie, lasă Parlamentul să adopte modificări la legislaţie. Dar Guvernul nu trebuie să fie angajat politic. Cabinetul de miniştri trebuie să-şi execute obligaţiile nemijlocite – să rezolve problemele puterii executive, să asigure soluţionarea celor mai acute probleme sociale şi economice din ţară.

Iar noi avem o situaţie absolut inversă. Cum poate fi un ministru al Finanţelor membru de partid? Cum şi despre ce ar trebui să raporteze acesta conducătorului de partid? Ministrul Finanţelor, în genere, nu trebuie să aibă nici o atribuţie la politică. Totuşi, la noi toate-s pe dos. Ca rezultat avem ceea ce vedem pe parcursul ultimilor cinci ani.

Mereu vorbesc deschis despre aceste probleme, dar, se pare, că nimănui nici nu-i pasă. Cel puţin, aşa va fi atîta timp cît la putere nu va veni o nouă echipă de administratori-profesionişti.

Integrarea în Uniunea Vamală oferă Moldovei şansa la succes.

– În prezent, putem auzi mai multe discuţii aberante despre vectorul geopolitic, pe care l-a ales ţara noastră: despre calea spre Uniunea Europeană. Totuşi, într-o măsură nu mai mică, ba chiar, se pare, mai mare cetăţenii Moldovei îşi doresc aderarea la Uniunea Vamală. Cum credeţi, care opţiune privind vectorul geopolitic este sigură şi avantajoasă pentru Moldova?  

– Din păcate, partidele politice de la guvernare, vorbind la modul figurat, trag ţara ca pe o plapumă – fiecare spre sine, fără să se gîndească că orice plapumă cît de trainică n-ar fi, se poate rupe bucăţele. Or, cei de la putere ar trebui să-şi urmeze poporul, comunitatea de afaceri, deoarece aşa este corect.

Ce arată rezultatele sondajelor de opinie independente? Arată că în ţară majoritatea locuitorilor se pronunță pentru aderarea la Uniunea Vamală. Şi cărăruşa a fost deja bătută. Priviţi unde lucrează oamenii noştri? Peste hotare! Şi unde este cel mai mare număr de concetăţeni de-ai noştri aflaţi la muncă? Peste 700 de mii de persoane muncesc în Federaţia Rusă.

Sau un alt exemplu: unde este piaţa de desfacere tradiţională pentru producţia noastră. Nu cea prelucrată de industrie din materie primă străină, oferită de client, şi exportată peste hotare, astfel fiind formate volumele noastre de exporturi spre ţările Uniunii Europene. Vorbesc despre producţia fabricată în ţara noastră şi din materie primă autohtonă.

De exemplu, unde sînt exportate merele noastre autohtone? 93 la sută din acestea sînt exportate pe piaţa rusească. Unde este exportat restul producţiei pomi-legumicole? Undeva 40%, undeva chiar 60% – pe piaţa rusească şi în ţările CSI. Şi ce exportăm în ţările UE? 1% din mere, 2% din struguri. Desigur, pot fi vociferate cifre frumoase despre majorarea exporturilor spre ţările UE. Dar, în realitate, au crescut nu exporturile producţiei noastre autohtone, ci a celei prelucrate din materie primă de la client. Bineînţeles, este ceva bun, sînt locuri de muncă, dar aceasta nu ne oferă valoare adăugată. În acest mod noi nu asigurăm dezvoltarea economiei proprii, ci contribuim la dezvoltarea economiilor străine.

– Pentru aceasta, autorităţile ar trebui să efectueze o analiză macroeconomică serioasă.

– Şi Partidul Socialiştilor deja a efectuat o astfel de analiză. Nu sînt nişte cifre simple, luate “din pod”, ci este o analiză fundamentală, pregătită de economişti moldoveni calificaţi. Integrarea Moldovei în Uniunea Vamală va asigura ţării noastre un nou progres industrial şi inovaţional.

Bineînţeles, Occidentul ne poate da credite şi granturi. Dar trebuie să fim conştienţi de faptul că nimeni nu dă bani pe degeaba: creditele trebuie rambursate, iar orice grant străin, pe care îl primeşte ţara, conţine şi anumite condiţii. Din păcate, răspunderea pentru aceste condiţii o poartă poporul, şi nu guvernanţii. Ulterior, aceste condiţii devin o povară pentru oamenii noştri. Asta trebuie să înţelegem în primul rînd.

Propria alegere geopolitică trebuie să o facă, în primul rînd, poporul Moldovei, şi nu partidele politice. Aşa va fi corect.

Serghei ISTRATI

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă