PSRM

22 septembrie 2022

Grigore Novac: Pe oameni nu-i interesează de ce guvernarea eșuează constant, ei vor să le fie asigurat un trai decent

În discursul său pe marginea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului,Grigore Novac, deputat PSRM, președinte al Comisiei drepturile omului și relații interetnice, s-a axat pe nereușitele Guvernului Gavrilițaîn domeniul protecției și asigurării drepturilor omului, în speranța că cel puțin cineva din cei de la guvernare să conștientizez responsabilitatea pe care o poartă în fața cetățenilor.

”Tare siropoase și amăgitoareau fost promisiunile PAS -ului pentru cetățeni că vor trăimai bine și că li se va face dreptate, dar realitatea arată altfel. Realitatea e tristă, pentru că PAS-ul a făcut promisiuni deșarte și imediat ce au ajuns la putere, guvernanții au acționat în detrimentul oamenilor din Republica Moldova. Ba mai rău, guvernarea dă dovadă de lipsă de respect pentru oameni, atunci când nu dorește să recunoască și să-și asume propriile eșecuri, să corecteze gafele, punând astfel în pericol viitorul țării noastre.

Întreaga societate vede cum actuala guvernareîncalcă sistematic prevederile Constituției și a legislației Republicii Moldova, creând precedente periculoase ce lovesc în democrație și statul de drept.Însuși Consiliul Europei, care este cea mai reprezentativă organizație în materie de drepturi ale omului de pe continent, prin Comisia de la Veneția, v-a mustrat pentru derapaje antidemocratice.

La concret despre încălcările drepturilor omului: în perioada legislaturii a XI-a,Comisia drepturile omului și relații interetnice a realizat 23 de acțiuni de control parlamentar și a formulat circa 400 de recomandări pentru Guvern și alte autorități responsabile.

Toate aceste acțiuni de control parlamentar au fost foarte eficiente și ne-au ajutat să facem o radiografie asituației reale în domeniul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În continuare voi puncta câteva aspecte.

I. Drepturile persoanelor aflate în penitenciare sau izolatoarele de detenție preventivă.Conform informației oferite de către Administrația Națională a Penitenciarelor ”Cu privire la numărul persoanelor deținute în instituțiile penitenciare ale Republicii Moldova la data de 06 iunie 2022”, total la evidență în sistemul penitenciar erau 6501, dintre care condamnați – 5418; preveniți 1078; în arest contravențional – 5.

Pe parcursul anului curent (până la data 06.06.2022): noi arestați total – 1274; liberați total – 1201; preveniți din cei liberați – 491.

Apare întrebarea dacă 491 de preveniți s-au eliberat din arest preventiv, poatecă nu era cazul ca această măsură preventivă să fie aplicată unui număr atât de mare de persoane?

Ce face Guvernul și, în particular, Ministerul Justiției, pentru a reduce abuzurile la aplicarea arestului preventiv?

Eu nu am informație despre ce face sau nu face Guvernul la acest capitol, dar membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice au ambiția și dorința de a vizita toate penitenciarele din țară și izolatoarele de detenție preventivă pentru a verifica cum sunt respectate drepturile persoanelor aflate în custodia statului.

II. Respectarea drepturilor copilului la îngrijire familială substitutivă acordată de un asistent parental profesionist.

Noi zilnic vedem copii în stradă, fără îngrijire părintească, care locuiesc în clădiri părăsite, subsoluri sau în alte spații insalubre. Deseori acești copii consumă substanțe narcotice, substanțe toxice și comit diverse infracțiuni.Ei nu au susținere financiară din partea statului nici măcar pentru mâncare.

În loc să își asume răspunderea deplină pentru apărarea drepturilor fundamentale aleacestor copii vulnerabili, Guvernul a pasat autorităților publice locale multiple sarcini dificilede interacțiune cu acești copii. Or, noi cunoaștem foarte bine că autoritățile publice locale nu dispun de mijloacele financiare necesarepentru asigurarea serviciilor sociale complexe destinate copiilor și familiilor vulnerabile.Partea proastă este că nu există un Serviciu Social specializat, funcțional, care să vină în ajutorul acestor copii și să asigure reabilitarea complexă a copiilor dependenți de droguri, alcool și alte substanțe nocive. Totodată, serviciile sociale existente nu sunt eficiente în materie de asigurare a reîntoarcerii definitive a copiilor la domiciliu sau la centrele de plasament, și nu sunt mecanisme funcționale care să excludă revenirea copiilor în stradă.

Apreciem că Guvernul a acționat în vederea implementării recomandării Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru a majora urgent salariul asistenților parentali profesioniști, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (pe agenda Parlamentului este înregistrat proiectul nr. 352 din 14.09.22).

Totuși, conform afirmațiilor din presă a Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Ministerul de resort, în comun cu Ministerul Finanțelor, au promovat creșterea claselor de salarizare pentru asistenții sociali comunitari și asistenții parentali profesioniști cu studii profesional tehnice: „Ceea ce înseamnă creșteri salariale suplimentare de cel puțin 23% și 16% respectiv”.Tot ministrul Marcel Spatari a afirmat că: „Datorită UNICEF, vom oferi un suport financiar suplimentar de 1000 de lei net lunar tuturor asistenților sociali comunitari, părinților educatori, specialiștilor în domeniul protecției familiilor aflate în situație de risc.”

În contextul dat apar 2 întrebări:

  1. Cu o inflație de aproape 35%,câte cheltuieli pentru necesitățile vitale ale copiilor va putea acoperi acea majorare de 16%?
  2. Pe cât timp oferă UNICEFsuport financiar suplimentar de 1000 de lei și ce va face Guvernul când va expira timpul limitat al ajutorului oferit de UNICEF?

III. Drepturile pacientului.

Fiind sesizați de cetățeni, în luna iulie curent, membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice au realizat o vizită inopinată la Instituția Medico-Sanitară PublicăInstitutul Mamei și Copiluluipentru a verifica cum sunt respectate drepturile omului în contextul acordării îngrijirii medicale. Au fost depistate mai multe deficiențeîn procesul de implementare a Legii ocrotirii sănătății, nr. 411/95, a Legii cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, nr. 263/2005, printre careaș dori să atrag atenția asupra numărului insuficient de personal medical calificatca urmare a migrării masive.

O altă problemă este insuficiența asigurăriiInstituției Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei și Copilului cu medicamente de importanță vitală(de exemplu, vasaprostan, immunoglobulin).

În acest context, alegătorii întreabă:

  1. Cum le garantează statul securitatea vieții personale, integritate fizică, psihică şi morală, dacă în multe sate și alte localități din țară este lipsă de specialiști?
  2. De ce în farmaciile din țară lipsescunele medicamente de importanță vitală,mai accesibile la preț? (au dispărut unele medicamente produse în Rusia și Ucraina)
  3. Când volumul de asistență medicală gratuită va fi asigurat corespunzător și pacientul internat în spital nu va trebui să cumpere medicamente din propriul buzunar?

În încheiere.

Subiectele expuse de mine nu constituie decât o mică parte din problemele constatate în urma controlului parlamentar. Dar, profit de ocazie și solicit Guvernului să dea dovadă de multă responsabilitate în realizarea recomandărilor Comisiei drepturile omului și relații interetnice, să acționeze ferm în beneficiul oamenilor din Republica Moldova și să nu caute scuze banale.

Pe oamenii din această țară nu-i interesează de ce guvernarea eșuează constant, dar îi interesează ce concret îi capabil să facă Guvernul pentru a asigura un trai decent în Republica Moldova.

Îi capabil de ceva bun acest Guvern?”

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă