PSRM

03 august 2021

Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și-a prezentat inițiativele legislative

Deputații fracțiunii Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor Corneliu Furculiță, Radu Mudreac, Oleg Reidman, Petru Burduja, Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au prezentat în cadrul briefingului de astăzi, cele mai importante inițiative legislative care au fost elaborate și care vor fi promovate de către fracțiune în noul Parlament.

Socialistul Radu Mudreac a prezentat proiectele de lege menite să susțină piața autohtonă, calitatea produsului și agricultorii.

În special, este vorba despre inițiativa legislativă de rectificare a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2021 pentru acordarea compensațiilor agricultorilor care au avut de suferit din cauza intemperiilor din acest an.

De asemenea, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor propun ca alocațiile anuale în Fondul de subvenționare a agriculturii să constituie nu mai puțin de 4% din cheltuielile aprobate de bugetul de stat. Anul acesta, aceasta presupune o dublare a fondului – de la 1,1 miliarde lei la 2,2 miliarde.

Totodată, fracțiunea propune modificarea Legii achizițiilor publice, care prevăd condiții speciale pentru producătorii locali, precum și pentru organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități.

În această legislatură va fi propus spre aprobare și proiectul unui nou Cod funciar, care prevede interzicerea vânzării de terenuri agricole către cetățeni străini.

”Pământurile agricole sunt proprietatea cetățenilor Republicii Moldova și ele nu pot fi înstrăinate, în detrimentul cetățenilor”, a declarat Mudreac.

Deputatul Oleg Reidman a prezentat un proiect de introducere a taxei zero la profitul reinvestit în dezvoltarea economiei.

„Nici crearea de noi locuri de muncă și nici dezvoltarea unor noi industrii nu sunt posibile fără investiții în economie. Ținându-se cont de acest lucru, la un moment dat, a fost adoptată o lege cu privire la taxa zero la profitul întreprinderilor reinvestit în economie.

Această lege a fost un succes, singurul dezavantaj că a fost transferat de la buget la buget și a fost aplicată doar pe perioada unui an. Particularitatea proiectului actual este transferul acestei norme în Codul Fiscal”, a remarcat Oleg Reidman.

Deputatul a mai spus că fracțiunea a pregătit un proiect care oferă stimulente pentru transferul activității economice din municipiile Chișinău și Bălți către raioane. „A existat o astfel de încercare, dar apoi succesiv, sub dictatura FMI, au fost lichidate de către diferitele AIE, care au scufundat economia într-o stare de stagnare”, a spus Reidman.

În continuare, socialistul Petru Burduja a amintit că Președintele RM a venit cu o inițiativă prin care, cetățenii din diasporă care doresc să revină acasă vor fi scutiți de taxe pentru bunurile de uz personal inclusiv, pentru automobil.

”Conform Constituției Republicii Moldova, toți cetățenii au drepturi egale și toți trebuie să dispună de aceleași scutiri. Astfel, va fi un echilibru pentru toate familiile. Scopul de bază al Parlamentului, al statului, este consolidarea familiilor. Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a elaborat un proiect de lege prin care toți cetățenii RM vor benefici de o scutire unică pentru a introduce pe teritoriul RM bunuri de uz personal, inclusiv un mijloc de transport auto per familie sau persoană”, a declarat deputatul.

În opinia autorului, susținerea familiilor rămase acasă este necesară în primul rând pentru a stopa migrația cetățenilor peste hotarele țării și îmbunătățirii situației demografice. De asemenea, un rol foarte important îl are introducerea unui mecanism de facilitare a reîntoarcerii cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării.

Petru Burduja a menționat că fracțiunea va propune plenului să susțină acest proiect de lege, ce ar urma să intre în vigoare din anul 2022.

O altă inițiativă, menită să susțină producătorii locali constă în faptul că reducerile comerciale aplicate pentru produsele și mărfurile autohtone de către magazine vor fi plafonate. Procentul maxim de discount pe care îl vor putea solicita distribuitorii nu va depăși 10 la sută.

Parlamentarul a amintit că o asemenea lege a fost votată în legislatura trecută la inițiativa PSRM, însă documentul nu a fost promulgat de președintele Maia Sandu.

Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor va reînregistra acest proiect de lege și cere susținerea inițiativei și de către celelalte componente ale Parlamentului.

În același timp, deputatul Alla Darovannaia a prezentat blocul de legi ce ține de domeniul social, care, pe perioada următorului mandat va fi una din cele mai importante direcții de activitate a fracțiunii.

Astfel, la primele ședințe ale Parlamentului urmează să fie propus de a fi votat în lectura a doua proiectul de lege prin care va fi finalizată majorarea graduală a salariului în sistemul public de sănătate de două ori – cu ultimele 40%, inclusiv pentru personalul medical secundar și auxiliar. Fracțiunea Comuniștilor și a Socialiștilor va propune ca majorarea salariului să fie garantată prin lege cu introducerea modificărilor în Legea ocrotirii sănătății. Acest proiect a fost votat în prima lectură.

Următoarele proiecte de lege vin cu un suport financiar pentru fiecare familie din RM și se referă la extinderea alimentației gratuite în instituțiile de învățământ general pentru elevii claselor a V-a –IX-a, similar cu elevii claselor I-a – IV-a. Prin acest proiect de lege va fi îmbunătățită performanța școlară a copiilor și adolescenților, îmbunătățit viitorul și sănătatea colectivă.

De asemenea, fracțiunea va înainta în Parlament și un proiect care presupune acordarea unui ajutor financiar de 1000 de lei pentru fiecare elev la 1 septembrie 2021 și ulterior, în fiecare an.

„Aceasta este o contribuție importantă pe care o putem aduce pentru a asigura bunăstarea generațiilor în viitor, având în vedere că situația demografică este catastrofală. Prin acest proiect eliminăm o parte din contribuțiile financiare ale părinților”, a remarcat deputatul.

Totodată, fracțiunea a propus completarea inițiativei președintelui Maia Sandu de a majora pensia minimă pentru limită de vârstă la 2000 de lei și de a include în proiect beneficiarii tuturor alocațiilor sociale. În același timp, se propune actualizarea mecanismului de indexare a pensiilor – în octombrie, indexarea fiecărei pensii cu 500 de lei.

„Astfel, vom reduce treptat decalajul dintre cea mai mică și cea mai mare pensie”, a declarat deputatul Vladimir Odnostalco.

De asemenea, a prezentat un proiect de dublare a salariilor personalului tehnic al instituțiilor bugetare, al personalului auxiliar al instituțiilor medicale, precum și al asistenților și lucrătorilor sociali. Această majorare a salariilor se propune a fi efectuată în trei etape: de la 1 septembrie 2021, de la 1 ianuarie 2022 și de la 1 aprilie 2022.

Un alt proiect important – capitalul familial. „Proiectul are menirea de a susține familiile. La nașterea primului copil, se propune achitarea a 3 salarii medii pe economie, la nașterea celui de-al doilea copil – 5 salarii, la nașterea celui de-al treilea copil și ulterior – 7 salarii.

„Acesta va fi un ajutor serios și un stimulent suplimentar pentru familii”, a spus Vladimir Odnostalco.

Totodată, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor vor reveni în Parlament la proiectele de lege privind întoarcerea terenului Stadionului Republican în posesia statului și anularea a așa-zisei Legi a miliardului prin care cetățenii sunt impuși să întoarcă banii furați din sistemul bancar.

Despre acest lucru a anunțat deputatul Corneliu Furculiță, care a remarcat că autorii vor ține cont de toate recomandările magistraților de la Curtea Constituțională, care anterior au anulat aceste legi.

”Dorim să vedem celelalte componente ale Parlamentului cum se vor manifesta în cazul acestor legi, deoarece nu a existat o campanie electorală, nu a existat un program electoral al vreunui partid care să nu reitereze faptul că ”legea miliardului” trebuie să fie anulată, iar Stadionul Republican trebuie să fie reîntors cetățenilor”, a conchis socialistul.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă