PSRM

24 iulie 2017

Fracțiunea PSRM a făcut bilanțul sesiunii parlamentare de primăvară-vară

Parlamentul actual nu este în măsură să ofere un nivel de trai decent cetățenilor moldoveni și trebuie să fie dizolvat. În Moldova ar trebui să aibă loc alegeri parlamentare anticipate. Acest lucru a fost declarat de către președintele Partidului Socialiștilor, liderul fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi, în cadrul conferinței de presă susținută în data de 24 iulie, cu privire la bilanțul sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului.

La începutul conferinței de presă Zinaida Greceanîi a menționat cu regret că fracțiunea PSRM a fost nevoită să boicoteze ultima ședință plenară a sesiunii din data de 21 iulie, în legătură cu faptul că majoritatea parlamentară a început ședința cu adoptarea unei declarații pur politice, care nu a fost prealabil consultată cu fracțiunile parlamentare, inclusiv cu fracțiunea PSRM. Prin urmare, conferința de presă privind bilanțul sesiunii a avut loc astăzi, 24 iulie.

Zinaida Greceanîi a prezentat unele date ce caracterizează rezultatele activității celei mai mari fracțiuni parlamentare, aleasă legal de alegători, în componența căreia intră 24 de deputați din partea PSRM.

Pe parcursul sesiunii de primăvară-vară a anului 2017 deputații Fracțiunii PSRM au elaborat și înregistrat în Parlament 41 de inițiative legislative (proiecte de legi) dintre ele: 17 sunt juridice, 11 sociale, 6 economice și 7 politice.

Din numărul total de iniţiative legislative înregistrate în anul 2017 – 8 proiecte au fost adoptate în lectură finală, 2 proiecte au fost votate în I-a lectură, 4 proiecte au fost respinse și 27 proiecte se află în proces de examinare.

Fracțiunea PSRM a sprijinit, de asemenea, inițiativele înaintate de Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Printre acestea se numără proiecte ce țin de anularea legii prin care miliardul furat a fost pus pe seama cetățenilor, de interzicerea explorării şi exploatării rezervelor de hidrocarburi, de reglementarea salariilor angajaților din domeniul economic, de plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului etc.

Pe parcursul ultimelor 3 luni, fracțiunea PSRM a promovat insistent cele 3 inițiative renumite de modificare a Legislației ce țin de UTA Gagauzia. Din păcate, guvernarea și majoritatea parlamentară, în ultimul moment a modificat acele inițiative legislative după placul său, prin urmare nu a fost votată varianta care a fost propusă de către Adunarea Populară a Găgăuziei și care a fost elaborată de comun cu Grupul special de lucru, format de către președintele Parlamentului.

În cadrul ședințelor plenare ale sesiunii, la inițiativa PSRM au fost examinate probleme sociale importante: majorarea tarifelor la serviciile medicale; alimentația proastă în instituțiile de învățămînt; creșterea numărului de cazuri de suicid, în special în rîndul tinerilor; audierea privind încălcările depistate în cadrul desfășurării examenelor de bacalaureat care au influențat rezultatele finale ale absolvenților promoției 2017.

La inițiativa PSRM au prezentat rapoarte de activitate Ministrul Sănătăţii, dna Ruxanda Glavan, Ministrul Transporturilor, dl Iurie Chirinciuc, Ministrul educaţiei, dna Corina Fusu, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dl Andrei Galbur.
În total au fost depuse 4 moțiuni simple asupra politicilor promovate de miniștrii din Guvernul Filip, iar 2 miniștri: transportului și educației, pînă la finele sesiunii nu s-au mai regăsit în aceste funcții.

În premieră pentru actuala legislatură a XX-a, tot la insistența Fracțiunii PSRM, în ședința plenară a Parlamentului din data de 26 mai 2017 a prezentat Raportul anual de activitate Prim-ministrul, dl Pavel Filip, iar în rezultatul audierii au fost scoase în evidență antireformele în domeniul pensiilor, prin creșterea vîrstei de pensionare și domeniul sănătății, prin creșterea tarifelor la serviciile medicale, stagnarea reformelor în sectorul justiției, lipsa susținerii din partea statului pentru familiile tinere, creșterea corupției, etc.
Deputații fracțiunii PSRM au înregistrat șapte adresări la Curtea Constituțională.
Zinaida Greceanîi a menționat despre activitatea deputaților fracțiunii cu alegătorii. Ea a subliniat că fracțiunea PSRM va continua să facă tot posibilul pentru a apăra interesele cetățenilor Republicii Moldova.

Președintele PSRM a declarat că astăzi majoritatea parlamentară nu are capacitatea să asigure stabilitatea politică și economică în țară, un trai decent cetățenilor RM. Această guvernare, cât și acest Parlament trebuie dizolvat și petrecute alegeri anticipate.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă