PSRM

29 iulie 2016

Discursul Zinaidei Greceanîi, preşedintele fracţiunii parlamentare a PSRM în cadrul şedinţei de închidere a sesiunii parlamentare

Stimaţi colegi!

La finele acestei sesiuni de primăvară-vară a Parlamentului , în numele colegilor mei deputați din cea mai mare fracțiune parlamentară – fracțiunea Partidului Socialiștilor, voi încerca să trec în revistă cele mai importante momente din activitatea noastră parlamentară.

Dar mai întâi aș vrea să accentuez că atît actuala coaliția majoritară este o guvernare a contrastelor și contradicțiilor. Astfel, Guvernul votat noaptea s-a trezit că trebuie să guverneze țara ziua, Parlamentul votează declarația de neutralitate permanentă ziua, noapte ne trezim cu soldați americani și tehnică militară în Piața Marii Adunări Naționale, sunt votate pachetele de legi de reformare a judecătoriilor și procuraturii, iar comisarii europeni care ghidează actuala coaliție constată situația de stat captiv, se propune o mulțime de proiecte de legi de integritate și se constată nerespectarea drepturilor omului și creșterea gradului de corupție.

Disperarea și nemulțumirea cetățenilor a atins cote alarmante, mai mult ca atît toate sondajele indică asupra faptului că actuala guvernare nu îi reprezintă, iar țara a pornit într-o direcție greșită. În acest timp guvernarea multiplică armata de funcționari și funcționărași, instituții și organizații de diferite nivele atît centrale cît și locale, în acest sens persoanele juridice și fizice care mai rezistă în sectorul real al economiei speră ca actualul moratoriu instituit asupra controalelor și care a fost prelungit încă pe 3 luni să dureze ,,veșnic”. Menționăm, că în această sesiune guvernarea actuală s-a remarcat și prin plagierea inițiativelor legislative a deputaților din opoziție din care numai a Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova sunt 5: proiectul legii cu privire la circulația substanțelor narcotice și precursorilor, proiectul legii privind amnistia, proiectul legii cu privire la jocurile noroc, modificări propuse la Codul Contravențional și Codul Fiscal.

Fracțiunea Partidul Socialiştilor din Republica Moldova a continuat în sesiunea primăvară-vară implementarea programului de modernizare al ţării cu care a mers la alegerile parlamentare din 2014 clar definit şi argumentat. La baza acestui program a stat o evaluare complexă a situaţiei. În rezultat, au fost identificate problemele principale, fără soluţionarea cărora este imposibilă asigurarea unei creşteri stabile a economiei şi, drept efect, creşterea nivelului de bunăstare al cetăţenilor noştri.

În acest mod, PSRM a venit în noul sezon legislativ cu un pachet întreg de iniţiative legislative, menite să contribuie la soluționarea problemelor existente în ţară. Printre acestea se numără şi proiecte de importanţă majoră, cum ar fi: Modificarea Legii procuratorii și Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova, Codul Electoral, Reorganizarea Curţii Supreme de Justiţie. De asemenea este vorba despre iniţiative de majorare a salariilor şi pensiilor pentru categorii concrete de cetăţeni. În total au fost înaintate 51 de inițiative legislative din care 9 au fost votate în lectură finală. A fost propusă spre examinare și adoptare Plenului Parlamentului DECLARAŢIA cu privire la recunoaşterea caracterului captiv al statului Republica Moldova care nu a fost acceptată de coaliția majoritară.

Totodată la fiecare ședință a Parlamentului, am solicitat audierea Procurorului General, Directorului Centrului Național Anticorupție și Directorului Serviciului Informații și Securitate privind mersul anchetei în domeniul furtului miliardelor din sistemul bancar al Republicii Moldova. Dar Dvs. ,,dragi guvernanți” nu ați acceptat nici audieri și nici demisia acestor funcționari.

Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a respins vehement adoptarea de către coaliția majoritară a proiectului de lege prin care s-a propus ca furtul miliardului să fie pus pe spatele cetățenilor Republicii Moldova prin care cetățenii urmează să restituie timp de 25 de ani suma de 21 miliarde lei.

Tot la inițiativa Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au prezentat rapoarte de activitate Prim-ministrul dl Pavel Filip și 8 miniștri de la următoarele ministere: Apărării, Finanțe, Construcții, Muncii, Educației, Transporturi, Justiției.

Stimaţi colegi, nu intenţionez să vă citesc prelegeri despre rolul Parlamentului în asigurarea funcţionalităţii statului. Dar, voi menţiona că principala sarcină a organului legislativ al ţării constă în elaborarea unei baze normative, care ar permite Guvernului să asigure o dirijare eficientă a economiei, să asigure creşterea economică şi creşterea standardelor de viaţă ale cetăţenilor noştri.
În acest context, sînt convinsă că Parlamentul nu şi-a îndeplinit misiunea. Anume aşa pot să apreciez lucrul nostru comun, reeşind din situaţia reală din ţară.
Da, noi am adoptat zeci de legi, am ratificat zeci de acorduri internaţionale, dar economia ţării alunecă foarte „sigur” în criză. Cu o întîrziere deja sistemică Parlamentul actual adoptă politica fiscală și vamală, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul fondurilor asigurărilor medicale. Nemaivorbind de politica bugetar-fiscală pentru anul 2017 care trebuia să fie deja adoptată în actuala sesiune care astăzi o încheiem.

Prin urmare statul nu este în stare să-şi onoreze propriile obligaţiuni sociale şi economice. Se constată micșorarea acumulărilor veniturilor la bugetul de stat și bugetele publice locale, doar în primele cinci luni ale a.2016 statul nu a finanțat cheltuieli de circa 700 milioane lei.

O problemă şi mai mare se înregistrează în sfera de asigurare cu pensii cînd Guvernul a exclus de la indexare peste 30 mii de pensionari, nemaivorbind despre funcţionarea instituţiilor noastre medicale, despre asigurarea acestora cu medicamente şi toate cele necesare..

Stimaţi colegi! Noi v-am preîntîmpinat că lucrurile pot evolua în acest mod. Am spus că ne aşteaptă vremuri grele şi este nevoie de o schimbare, uneori chiar drastică, a legilor şi politicilor. Trebuie să fim pragmatici şi realişti. Şi noi nu doar am vorbit despre aceste oportunităţi, ci am şi propus modificări concrete ale legislaţiei, inclusiv pentru politica fiscală şi cea bugetară. Au fost mai multe iniţiative din partea noastră, care din păcate, n-au fost sprijinite.

La sfîrşitul sesiunii trebuie să recunoaştem – Parlamentul nu a făcut faţă obligaţiunilor sale. Noi n-am asigurat prosperarea şi progresul ţării.

Dar, sînt convinsă că o simplă constatare a acestui fapt nu este suficientă. Noi trebuie să fim mult mai responsabili în faţa ţării noastre şi a cetăţenilor noştri.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă