PSRM

01 iulie 2017

Declarația PSRM: 20 de ani – calea spre Viitor sub drapelul Stelei

Cei 20 de ani, care s-au scurs din ziua fondării Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, au devenit ani de luptă, succese şi experienţă politică de o valoare inestimabilă.

În toată această perioadă, în special în ultimii ani, PSRM a reuşit să devină cel mai mare și cel mai popular partid din Moldova. Socialiştii s-au manifestat ca un partid al Majorităţii, un partid al Luptei, un partid al Făuririi, continuînd să rămînă aşa şi mai departe.

În prezent, PSRM este unicul partid cu adevărat al poporului. Toate eforturile şi acţiunile noastre se bazează pe comunicarea permanentă cu poporul. Tot ce facem, facem pentru oameni, pentru ţară. Toţi activiştii noştri – de la membrii de rînd ai partidului şi pînă la deputaţi în Parlament, consilieri locali şi municipali, primari de oraşe şi sate, preşedinţi de raioane – zilnic luptă pentru interesele fiecărui cetăţean, atît din Moldova, cît şi de peste hotarele ţării.

Astăzi, PSRM este un partid modern, care aplică cele mai performante experienţe şi tehnologii administrative atît în interiorul partidului, cît şi în cadrul autorităţilor puterii legislative şi executive, unde sîntem reprezentaţi.

PSRM este unicul partid din Moldova care a elaborat şi prezentat un program complex de dezvoltare pentru ţara noastră. Priorităţile şi principiile noastre se bazează pe apărarea şi consolidarea permanentă a statalităţii Moldovei, pe echitate socială, neutralitate, parteneriat strategic cu Federația Rusă, pe reintegrarea ţării şi crearea unui stat comun pe ambele maluri ale Nistrului, pe modernizarea economică a ţării, pe integrarea eurasiatică şi relaţii bune, reciproc avantajoase cu Uniunea Europeană, pe regionalizare, pe valorile ortodoxe tradiţionale.

Privim încrezuţi în viitor. Sîntem siguri că Moldova poate redeveni o ţară modernă, dezvoltată, o țară prosperă cu un potenţial uman imens. Socialiştii au prezentat propria viziune a ţării în documentul de program „Progresul moldovenesc: 10 paşi spre Făurire”. O parte din acest plan strategic este deja în realizare după ce liderul PSRM, Igor Dodon, a devenit Preşedinte al Moldovei. În primul rînd, acest lucru ţine de reintegrarea ţării, de consolidarea statalităţii, de relansarea parteneriatului strategic cu Federaţia Rusă, neutralitate, apărarea valorilor tradiţionale.

PSRM va reuşi să implementeze plenar programul de modernizare a ţării doar obţinînd victoria în alegerile parlamentare şi formînd Guvernul.

Amplasarea noastră geografică unică ne permite să facem ceea ce trebuia să se facă încă la începutul anilor 90 – să transformăm Moldova într-o punte de legătură între Est şi Vest, într-o ţară deschisă şi atractivă din toate aspectele.

Scopul nostru prevede transformarea Moldovei într-un veritabil stat de drept, bazat pe principiul „Legea mai presus de toate”.

Sîntem susţinătorii suveranităţii Moldovei în sensul deplin al cuvîntului. Obiectivul nostru e să facem din Moldova un stat care s-ar baza, mai întîi de toate, pe propriile resurse interne şi, în acelaşi timp, ar prelua cele mai bune modele administrative şi economice atît din Est, cît şi din Vest.

Moldova viitorului este un stat reintegrat pe ambele maluri ale Nistrului. O ţară în care zeci de etnii, veacuri la rînd, conviețuiesc în pace şi înţelegere. Eterogenitatea culturală este avuţia noastră.

Capitalul uman – cel mai prețios activ al nostru pe termen lung. Sarcina noastră primordială pentru viitor este crearea tuturor condițiilor necesare pentru dezvoltarea deplină a fiecărei persoane. Aceasta înseamnă: un nou model şi o nouă abordare în educaţie, servicii medicale de calitate și accesibile, protecţie socială decentă.

Privim în viitor, păstrînd la bază rădăcinile noastre istorice, tradiţiile, valorile. Este una din principale condiţii ale succesului.

Ştim cum şi prin care modalităţi să realizăm toate scopurile şi obiectivele enunţate mai sus. Dacă alte ţări au reușit să obțină succese, şi Moldova va reuşi.

Timp de mai mulţi ani, Moldova a fost o ţară a posibilităţilor ratate. Nu mai putem pierde timp. Scopul nostru de bază e să pornim cît mai curînd posibil pe calea făuririi.

Sîntem convinşi că următorii 20 de ani vor trece sub drapelul Stelei – drapelul victoriei asupra sărăciei, corupţiei, pericolelor cu caracter extern şi intern, a victoriei demnităţii umane a fiecărui cetăţean al ţării noastre.

Următorii 20 de ani vor fi ani de edificare a unui stat realmente social cu o economie dezvoltată, avînd la bază progresul tehnologic. Vor fi ani de dezvoltare paşnică şi prosperare a Moldovei şi a poporului său.

Moldova viitorului este un stat puternic şi independent.

Partidul Socialiştilor dispune de trei elemente constitutive ale succesului pentru realizarea obiectivelor desemnate:

·         ideea naţională privind dezvoltarea ţării şi planul detaliat al transformărilor,

·         o echipă de profesionişti experimentaţi, cu o experienţă managerială vastă, avînd cunoştinţele necesare pentru reformarea ţării,

·         încredere în echipa noastră din partea majorităţii poporului şi partenerilor din exterior.

Vom învinge neapărat – şi împreună cu noi va învinge întregul popor moldovenesc.

Moldova are viitor!

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă