PSRM

07 iunie 2017

Curtea Constituțională a aprobat mandatele noilor deputați PSRM

Curtea Constituţională a validat mandatele a doi deputați în Parlamentul RM de pe lista Partidului Socialiștilor RM – Oleg Cuciuc și Sergiu Groza. Candidaturile lor au fost aprobate ca urmare a demisiei deputaților PSRM,  Andrei Neguţa și Victor Sorocean, care au fost numiți Ambasadori ai Moldovei în Ferderația Rusă și, respectiv, Republica Belarus.

Curtea Constituţională nu a stabilit circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului candidaţilor supleanți.

Decizia Curţii intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.