PSRM

17 martie 2015

Consolidarea tuturor forţelor societăţii ca obiectiv de bază pentru victoria poporului moldovenesc şi lansarea statului pe calea dezvoltării

Astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, Igor Dodon, liderul PSRM,  a lansat o declaraţie în adresa societăţii moldoveneşti şi tuturor forţelor politice sănătoase din Moldova.

„Actualmente, societatea moldovenească trece printr-o criză de amploare. De fapt, în ţară s-a instaurat un regim antidemocratic, gata să reprime orice iniţiative obşteşti. În lipsa unui control riguros, inclusiv din partea societăţii civile, cei de la guvernare au furat nestingherit societatea de zeci de miliarde de lei. Deciziile devastatoare ale autorităţilor au un impact negativ asupra celor mai largi categorii ale societăţii – antreprenori, bugetari, pensionari, migranţi muncitori. Continuă realizarea politicii antisociale la toate nivelele puterii de stat – de la cele orăşeneşti şi săteşti pînă la cele de nivel naţional.

Astăzi, în condiţiile unei catastrofe sociale din ce în ce mai pronunţate şi a samavolniciilor politice din partea regimului de guvernare, ca niciodată este oportună stabilirea unei interacţiuni active a tuturor forţelor obşteşti, care califică drept inacceptabilă situaţia actuală şi sînt gata să i se opună. Partidul Socialiştilor a fost mereu deschis pentru colaborare cu societatea civilă. În prezent, mai mult ca oricînd, este nevoie de implicarea tuturor forţelor civile cu caracter obştesc-politic, cărora le pasă de destinul ţării, indiferent de orientarea lor idiologică, pentru soluţionarea în comun a celor mai actuale probleme, cu care se confruntă societatea moldovenească.

În rezultatul comunicării permanente cu reprezentanţii societăţii civile, a apărut ideea creării unui proiect cu denumirea de „Platforma civilă”, orientat spre o colaborarea pe orizontală între partidele politice şi societatea civilă în baza principiilor de egalitate. Această colaborare se poate desfăşura pe trei direcţii:

1) Monitoring civil, care prevede organizarea unui sistem de control obştesc asupra activităţii autorităţilor. Această direcţie va cuprinde crearea unor consilii obşteşti şi de experţi pe toată verticala de guvernare – de la consiliile locale pînă la Parlamentul RM. În cadrul direcţiei respective va fi asigurat un control strict al modului de executare a regulamentelor, legilor, hotărîrilor tuturor ramurilor puterii de stat. Totodată, Partidul Socialiştilor va asigura o transparenţă deplină a procesului decizional. Noi vom începe cu difuzările video în regim online a şedinţelor Parlamentului, comisiilor parlamentare permanente, a şedinţelor consiliilor municipale Bălţi, Chişinău şi ale altor oraşe ale ţării.

Partidul Socialiştilor şi-a organizat activitatea în cadrul a patru grupuri de deputaţi – cel politic, economic, social şi juridic. În cadrul activităţii grupurilor indicate vor fi organizate audieri publice, vor fi instituite consilii tehnice şi de experţi pe toate direcţiile vieţii şi activităţii ţării. Participarea la aceste grupuri este deschisă. Şedinţele comune ale grupurilor de deputaţi PSRM, experţilor şi reprezentanţilor Societăţii civile se vor convoca, cel puţin, o dată pe lună. La fel, Partidul Socialiştilor va asigura un acces nestingherit, aşa cum prevede legislaţia, reprezentanţilor societăţii civile şi experţilor la activitatea comisiilor parlamentare.

2) Iniţiativa civilă. Astăzi, majoritatea organizaţiilor obşteşti, persoanelor fizice, partidelor extraparlamentare şi altor reprezentanţi ai societăţii civile practic nu au posibilitatea de înaintare a iniţiativelor legislative. Este vorba despre zeci de mii de cetăţeni, experţi, specialişti în diferite domenii, membri şi adepţi ai partidelor, care nu au reuşit să depăşească bariera de 6 procente pentru accedere în Parlament. Cifra generală se ridică la cîteva sute de mii de cetăţeni ai ţării, ceea ce înseamnă o parte semnificativă şi importantă a societăţii moldoveneşti.

Partidul Socialiştilor cheamă la un dialog continuu toate organizaţiile obşteşti, toate partidele politice extraparlamentare şi este gata să ofere tot potenţialul politic disponibil: începînd cu tribuna de partid şi dreptul de înaintare a iniţiativele legislative şi terminînd cu resursele umane, de experţi şi cele mediatice.

3) Rezistenţa civilă. Nivelul fărădelegilor, comise de autorităţile centrale şi cele locale, au depăşit toate limitele raţionale. Coruperea sistemului judiciar, a organelor puterii publice locale şi centrale, organelor de drept, a sferei educaţiei şi sănătăţii, dijmele totale, ignorarea legii, jecmănirea oamenilor simpli la toate nivelele – de la instituţiile publice de rînd pînă la cele mai mari bănci din ţară, delapidarea nestingherită şi nepedepsită a granturilor şi creditelor externe în volum de zeci de miliarde de lei, presiuni asupra agenţilor economici şi protecţionismul faţă de favoriţi, apariţia deţinuţilor politici, încălcările grave ale legislaţiei electorale – iată doar o scurtă enumerare a condiţiei Republicii Moldova, la care au adus societatea moldovenească autorităţile „pro-europene” în ultimii 6 ani. Fiecare cetăţean în parte şi întreg poporul moldovenesc se confruntă cu multiple problemele – de la cele de ordin local (împotriva închiderii şcolilor, pentru apărarea terenurilor de joacă pentru copii, împotriva defrişării zonelor verzi, împotriva construcţiilor ilegale, împotriva facturării excesive pentru apă etc.) pînă la cele cu caracter naţional (pentru majorarea pensiilor, împotriva creşterii preţurilor pentru mărfuri şi servicii, împotriva creşterii tarifelor pentru serviciile comunale şi multe altele).

Partidul Socialiştilor vine cu iniţiativa de consolidare a eforturilor mişcării de protest împotriva fărădelegilor guvernării şi pentru o reacţionare comună, operativă şi masivă în apărarea drepturilor fiecărui cetăţean al ţării, în particular, şi ale societăţii moldoveneşti, în general, în cadrul legislaţiei în vigoare. Anterior, PSRM a organizat în repetate rînduri propriile acţiuni de protest cu numeroşi participanţi, urmînd cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare.

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova este gata să ofere societăţii civile resursele sale organizatorice, mediatice şi umane, întregul său instrumentar politic, prevăzut de lege.

Partidul Socialiştilor salută crearea unui consiliu civil obştesc apolitic unic, care va coordona toate acţiunile comune şi va elabora planuri de organizare a acestora, fiind gata să conclucreze cu un astfel de consiliu.

PSRM se declară dispus să audieze toate ideile şi propunerile din partea societăţii civile cu privire la realizarea proiectului în cauză. În acest scop, pînă la sfîrşitul lunii martie, va fi organizată prima întîlnire oficială în cadrul „Platformei civile” cu organizaţiile obşteşti şi figurile publice, care vor manifesta dorinţa de a participa activ la proiect şi îşi vor prezenta propriile iniţiative. Din partea Partidul Socialiştilor vor fi prezenţi reprezentanţii fiecăruia dintre cele patru grupuri de deputaţi, care vor coordona activităţile de interacţiune între deputaţii Partidul Socialiştilor din Republica Moldova şi reprezentanţii societăţii civile. Partidul Socialiştilor va desemna persoanele responsabile pentru relaţiile cu societatea civilă în fiecare oraş şi raion al ţării, publicînd lista acestora în cel mai scurt timp, pe pagina web oficială a formațiunii şi în ediţia de presă a partidului.

Astăzi, societatea moldovenească şi toate forţele politice sănătoase au un singur duşman. Acest duşman poartă denumirea de regim criminal-oligarhic, care duce Republica Moldova spre prăpastie. Dacă nu ne vom consolida împotriva acestui inamic, el ne va distruge ţara din interior. Anume de aceea, acum, ca niciodată, este necesar să creăm un front comun în lupta pentru viitorul statului nostru, pentru a întoarce ţara poporului, pentru ca astfel de cuvinte, precum “supremaţia legii”, „echitatea socială”, „inevitabilitatea pedepsei”, “combaterea corupţiei” şi “dezvoltarea economică” să nu fie nişte cuvinte deşarte, ci să-şi recapete sensul adevărat”.

Video

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă