PSRM

17 martie 2015

Consolidarea tuturor forţelor societăţii ca obiectiv de bază pentru victoria poporului moldovenesc şi lansarea statului pe calea dezvoltării