PSRM

28 decembrie 2021

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a prezentat raportul de activitate parlamentară

La data de 29 iulie 2021, urmare a ședinței constitutive a fost înregistrată Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, formată din 32 de deputați. Structura organelor de conducere a fracțiunii este prezentată prin funcția de președinte al fracțiunii deținută de Zinaida Greceanîi, două funcții de vicepreședinți deținute de Corneliu Furculiță și Constantin Starîș și funcția de secretar deținută de Vasile Bolea.

Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor este prezentată în organele de conducere a Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, Vlad Batrîncea deține funcția de vicepreședinte al Parlamentului, exercitând concomitent și funcția de membru al Biroului permanent. La fel, fracțiunea este reprezentată în cadrul Biroului permanent de patru deputați: Vlad Batrîncea, Corneliu Furculiță, Constantin Starîș și Vasile Bolea.

Deputații Fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au avut o serie de întrevederi cu partenerii externi în scopul consolidării relațiilor externe cu statele și organizațiile internaționale cu care Parlamentul Republicii Moldova se află în colaborare.

De menționat că la data de 27 septembrie  vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, care este și vicepreședinte al APCE, împreună cu deputatul fracțiunii Adela Răileanu au avut o întâlnire cu Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio, precum și cu Secretarul acestei instituții, Simona Granata-Mengini, la Strasbourg. În cadrul sesiunii de toamnă a APCE, Vlad Batrîncea în calitatea sa de vicepreședinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, a vorbit despre importanța respectării statului de drept în Republica Moldova, despre necesitatea asigurării în continuare a unor alegeri libere și corecte, despre libertatea de exprimare și despre neadmiterea răspândirii discursului de ură.

În perioada 13-15 octombrie, președintele Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Zinaida Greceanîi, a participat la Forumul Euroasiatic al Femeilor. În cadrul vizitei Zinaida Greceanîi a discutat cu Pia Kauma, vicepreședinte al Adunării Parlamentare a OSCE. De asemenea, la data de 15 octombrie au fost discutate relațiile moldo-ruse de Zinaida Greceanîi și Galina Karelova, vicepreședintele Consiliului Federației al Adunării Federale a Rusiei.

La data de 30 noiembrie, președintele fracțiunii, Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea, membrul fracțiunii, vicepreședinte al Parlamentului, au avut o întrevedere cu  șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks. La data de 10 decembrie deputații fracțiunii s-au întâlnit cu o delegație a deputaților Dumei de Stat a Federației Ruse.

Cu referire la activitatea legislativă a Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, de menționat că începând cu primele săptămâni ale activității legislative, deputații s-au arătat consecvenți în aducerea la îndeplinire a promisiunilor aduse cetățenilor Republicii Moldova în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Astfel, pe parcursul primelor luni de activitate din legislatura a XI-a, deputații Fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au înregistrat 37 de inițiative legislative menite să sporească calitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova și să consolideze statutul de drept în legislația Republicii Moldova.

Au fost înaintate proiecte de lege pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova, fiind propuse mai multe proiecte sectoriale. Astfel, în vederea susținerii sectorului agricol, a fost propusă sporirea necesarului de alocări bugetare destinate subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nu mai puțin de 4% din cheltuielile aprobate ale bugetului de stat, prevăzute pentru anul respectiv).

Totodată, în scopul diminuării consecințelor calamităților naturale din anul 2021 s-a propus redistribuirea din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a 51,3 milioane lei producătorilor agricoli pentru acordarea compensațiilor.

Suplimentar, întru sporirea calității produselor ajunse la consumatorii din Republica Moldova a fost înaintat proiectul de lege nr. 170 din 09.08.2021 privind organismele modificate genetic, care stabilește reglementările generale privind restricționarea activităților cu organisme modificate genetic, ca produse în sine sau componente a altor produse, ținându-se cont de riscurile pentru sănătatea umană și animalieră, fapt care prezintă o novație pentru statul nostru.

Îngrijorați de neîndeplinirea obligației Guvernului de a asigura implementarea acțiunilor de susținere a producătorului autohton și facilitarea accesului în lanțul alimentar cu plasarea a cel puțin 50% din lungimea liniară a raftului a produselor alimentare autohtone, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au insistat asupra desfășurării audierii lui Viorel Gherciu, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, și Sergiu Gaibu, ministrul al Economiei.

De asemenea, deputații au propus introducerea cotei zero a impozitului pe venit la reinvestirea capitalului pentru persoanele juridice, gospodăriile țărănești și întreprinzătorii individuali, cu intrarea în vigoare din 01 ianuarie 2022, ceea ce prezintă o măsură imperioasă în contextul susținerii dezvoltării economice ale Republicii Moldova.

În contextul crizei energetice cu care Republica Moldova s-a confruntat la intrarea în sezonul rece al anului 2021, Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a venit cu soluțiile necesare. Astfel, proiectul de lege nr.340 din 09.11.2021 propune compensarea totală a diferenței tarifelorla gazele naturale de până la și după data de 1 noiembrie 2021 (de la 4,29 lei până la 10,26 lei fără TVA). Compensarea urma să acopere în totalitate diferența la tarif pentru toți consumătorii casnici, pentru un volum utilizat de până la 100 metri cubi de gaze naturale consumate pe lună.

La fel, fracțiunea a participat activ la amendarea proiectului de lege a bugetului de stat pentru anul 2022. În total au fost înaintate 44 amendamente la proiectul legii bugetului de stat din partea membrilor fracțiunii. Astfel, s-a propus alocarea mijloacelor suplimentare pentru finanțarea autorităților publice centrale si locale de nivelul I si II în sumă totală de 475 952,75 mii lei (475 milioane lei). A fost solicitată includerea finanțării prin amendamente a 30 de raioane, inclusiv municipiul Chișinău, cu un număr de 333 obiective de investiții capitale per total (reparații la scoli, grădinițe, case de cultură, alte obiective sociale importante de nivel local și raional).

Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a înaintat un amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, prin care se menține mărimea salariilor plătite înalților demnitari la valorile din anul 2021. De menționat că în perioada anilor 2020-2021, în contextul crizei pandemice și economice cu care s-a confruntat Republica Moldova, salariile demnitarilor nu au fost majorate, pe când proiectul bugetului pentru anul 2022 prevede o majorare de cca 1500 lei la salariile înalților demnitari (Președintele RM, Prim-ministru, miniștri, Președintele Parlamentului, deputați în Parlament).

Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor s-au preocupat de necesitățile cetățenilor Republicii Moldova din domeniul social, înaintând o serie de inițiative pentru extinderea palierului de prestații sociale și din domeniul sănătății. În acest sens, în ajunul noului an școlar 2021-2022, deputații fracțiunii au venit cu inițiative îndreptate spre susținerea financiară a părinților cu copii încadrați în ciclul de învățământ obligatoriu. Astfel, s-a propus acordarea suportului financiar unic în sumă de 1000 lei pentru pregătirea elevilor din învățământul obligatoriu de noul an școlar. Totodată s-a propus reglementarea prin lege a dreptului elevilor claselor I-IX la alimentație gratuită în cadrul școlilor.

În vederea susținerii natalității, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor  au propus acordarea unui sprijin sub forma capitalului familial, cuantumul căruia variază în funcție de numărul copiilor în familie: la nașterea primului copil să constituie trei salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent, pentru al doilea copil – cinci salarii medii lunare pe economie, iar pentru trei și mai mulți copii – șase salarii lunare medii pe economie.

S-a propus pentru prima dată în istoria Republicii Moldova o reglementare a garanțiilor sociale tuturor persoanelor care cad sub incidența noțiunii de „copii a războiului”. Astfel, s-a propus recunoașterea la nivel de legislație a sacrificiului pe care l-au făcut copiii veteranilor implicați în conflictele armate.

În ajunul Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate s-a propus alocarea resurselor financiare, din contul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acordarea în anul 2021 a suportului financiar unic în mărime de 1000 lei pentru beneficiarii de pensii și alocațiilor sociale de stat a căror cuantum lunar nu depășește 4000 de lei.

Cu referire la legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, deputații Fracțiunii parlamentare a  Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au înaintat o serie de amendamente, printre care cu privire la:

1)      Majorarea îndemnizației lunare pentru creșterea copilului de până la 2 ani până la suma de 900 lei lunar.

2)      Majorarea cuantumului ajutorului de deces de la 1100 la 2200 lei.

3)      Menținerea cuantumului contribuției sociale de stat obligatorii în sumă fixă (taxă anuală), în contextul în care potrivit proiectului în redacția inițială a fost prevăzută o majorare a sumei fixe cu 1500 lei.

De menționat că primele luni de activitate a actualului Legislativ și a Guvernului votat de majoritatea parlamentară au fost însoțite de crize acute, în mod special în sectorul justiției și al sănătății.

Astfel, deputații Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au inițiat o moțiune simplă împotriva ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, motivată de subordonarea politică a justiției. Ministrul Justiției a făcut tot posibilul pentru subordonarea justiției, fiind inițiate un șir de reforme în acest domeniu, pe care nu le-a coordonat cu partenerii externi și în special cu membrii Comisiei de la Veneția. Ulterior, pe data de 13 decembrie 2021, Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) a emis o Opinie privind modificările din 24 august 2021 la Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, criticând dur modificările operate în domeniu și făcând apel la revenirea unui cadru legal previzibil, sustenabil și democratic.

La fel, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au inițiat o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, înaintată în circumstanțe de ieșire de sub control a sistemului medico-sanitar soldat cu o medie de infectare a cca 1500 de persoane pe zi, supraaglomerarea spitalelor și lipsa paturilor în staționare și majorarea prețurilor la medicamente cu 20% – 30%. La momentul înaintării moțiunii a fost înregistrat un anti-record al ratei de mortalitate zilnice din cauza complicațiilor provocate de Covid-19 de cca 70 de decese pe zi. Totodată rata de vaccinare joasă a determinat conducerea Ministerului Sănătății să dispună vaccinarea în mediul rural în condiții dubioase și anti-sanitare, cetățenii fiind imunizați în plină stradă, în lipsa echipamentelor specializate și a spațiilor special amenajate pentru recuperare și observare a reacțiilor anafilactice. În aceste condiții a fost cerută demisia Ministrei Sănătății, Ala Nemerenco.

În anul 2022, Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor va asigura continuitatea priorităților stabilite pe parcursul anului curent, asigurând implementarea proiectelor cu caracter economic și social în vederea sporirii calității de viață a cetățenilor Republicii Moldova.

Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă