PSRM

23 iunie 2014

Apărarea valorilor tradiţionale – una dintre sarcinile fundamentale ale societăţii moldoveneşti

Preasfinţia Voastră,
Stimaţi participanţi ai Conferinţei,

Vă salut la acest for, unde vom pune în discuţie rolul creştinismului în păstrarea societăţii noastre. Astfel de discuţii mereu au fost şi vor fi actuale, deoarece Ortodoxia este principalul bastion al spiritualităţii, moralei şi stabilităţii noastre sociale. Într-o măsură semnificativă, anume datorită eforturilor Bisericii, Moldova mai reuşeşte să-şi păstreze principiile tradiționale, propria identitate şi statalitate moldovenească.

Actualmente, societatea moldovenească are nevoie acută de un sprijin suplimentar din partea Bisericii. Oamenii au pierdut scara valorilor şi reperele corecte în viaţă, politicienii s-au vîndut lui Mamona, cînd autorităţile aprind lumina verde pentru paradele gay-ilor şi liberalismului pervers, apare un risc real pentru degradarea morală completă a tineretului nostru. Sîntem nevoiţi să cerem ajutorul Bisericii.

Venim să cerem Bisericii nu doar un sfat, ci să-i adresăm şi un apel de a manifesta voinţa necesară pentru a riposta renegaţilor morali, care şi-au imaginat că pot face cu ţara tot ce şi-ar dori. Îi îndemnăm pe preoţi să vină nu doar cu un cuvînt, ci şi cu fapte reale. Deseori, oamenii au nevoie de cuvinte de povaţă, dar există, în istorie, momente cînd societatea are nevoie de exemple prin acţiuni. Nu ştiu cine ar putea, în ziua de astăzi, să fie pentru oameni un exemplu mai vrednic decît slujitorii Bisericii.

Acel fapt că actuala Conferinţă a întrunit un număr atît de mare de slujitori ai Bisericii este deja o acţiune, o manifestare a unor intenţii ferme. Sînt convins că mai mulţi oameni ai Bisericii vor vorbi astăzi nu doar despre esenţa schimbărilor alarmante, care ne aşteaptă, ci şi despre metodele, prin care ne-am putea opune într-un mod paşnic şi eficient alunecării ţării noastre în abisul liberalismului şi a necredinţei.

Ştim cu toţii că, în prezent, ne aflăm în preajma semnării de către autorităţile de la Chişinău a Acordului privind Asocierea cu Uniunea Europeană. Totodată, ştim că peste o jumătate din cetăţenii Moldovei îşi exprimă dezacordul de a merge pe calea integrării europene. Toate sondajele de opinie indică asupra unei realităţi sociologice – majoritatea absolută a moldovenilor consideră că ţara se mişcă într-o direcţie greşită. Altfel vorbind, cursul extern spre UE reprezintă o direcţie greşită.

Nu trebuie să ne mire o astfel de opinie a majorităţii populaţiei. Oamenii sînt capabili să aprecieze la justa valoare nişte lucruri evidente. Ei văd starea reală a lucrurilor de după giulgiul promisiunilor şi manipulaţiilor iscusite ale politicenilor occidentali.

Majoritatea oamenilor înţeleg că nu tot ce este bine pentru Uniunea Europeană, este bine şi pentru Republica Moldova.

Celor de acolo le plac căsătoriile dintre persoanele de acelaşi sex, pentru noi este ceva inacceptabil. Pentru ei este firesc să-şi obişnuiască copiii cu relaţii sexuale şi perversiuni din fragedă copilărie, pentru noi – nu. Lor le plac travestiţii bărboşi, pe noi aceştia ne dezgustă. Pentru ei este acceptabilă islamizarea unor ţări tradiţional creştine, pentru noi acesta este un lucru imposibil. Ei doresc să lupte pentru NATO, noi vrem pace şi neutralitate. Pentru ei este o normă renaşterea neonazismului şi fascismului, pentru noi este ceva asemenea cu moartea.

Este evident că nu ne putem deplasa pe calea integrării europene. O astfel de mişcare va veni în contradicţie nu doar cu interesele noastre economice şi naţionale, ci va fi contrar organizării noastre spirituale. Totuşi, sîntem mînaţi într-acolo cu forţa, fără a ţine cont de dorinţa poporului. Iată care-i problema.

Stimaţi participanţi, colegi, prieteni,

Deja mai bine de 20 de ani Moldova se află într-o căutare intensă a propriului făgaş istoric. De fiecare dată, cînd politicienii au căutat idea naţională pe aiurea, în afara experienţei noastre istorice, noi ne-am pomenit în impas. Orice proiect de organizare a Moldovei va fi sortit eşecului, dacă nu se va sprijini pe fundamentul istoric şi spiritual al poporului nostru, pivot al căruia îl constituie Ortodoxia.

Poporul moldovenesc, cultura şi statalitatea acestuia s-au format sub influenţa credinţei ortodoxe. Principalul rol în formarea valorilor şi tradiţiilor moldoveneşti l-a avut Biserica Ortodoxă în calitate de institut social de o autoritate supremă.

Să ne amintim că moldovenii s-au perceput nu doar ca un popor creştin, ci şi ca un bastion în calea cotropitorilor-păgîni. Drept exemplu: după căderea Constantinopolului, cînd turcii au încercat să distrugă mănăstirile pe Sfîntul Munte Athos, lipsindu-le de venituri, gospodarul moldovean Ştefan cel Mare le-a cedat bisericile moldoveneşti împreună cu pămînturile pe care le deţineau, salvînd, astfel mănăstirile pe Sfîntul Munte de ruinare.

Una dintre ideile centrale ale Ortodoxiei moldoveneşti a fost idea privind unitatea tuturor popoarelor ortodoxe. În Moldova Medievală nu s-a făcut nicicînd o careva deosebire de statut între moldoveni, ruşi şi alţi ortodocşi. O perioadă îndelungată de timp, moldovenii au folosit expresia „pămînteni moldoveni”, care se extindea asupra tuturor locuitorilor ortodocşi din Moldova, indiferent de apartenenţa etnică a acestora.

Din păcate, etnocraţia, instaurată în anii 90, cu tot şovinismul care o caracterizează, a reuşit să ne certe poporul nostru paşnic, a stîrnit discordie între etnii, ne-a făcut să renunţăm la valorile creştine de omenie şi echilibru spiritual. Deja atunci a fost semănată ura, care se manifestă şi acum, după mai bine de două decenii.

Începînd cu anul 2009, după venirea la putere a „Alianţei pentru Integrare Europeană”, în Moldova a început o nouă etapă a şovinismului. Noua guvernarea a apucat calea spre desuveranizarea Moldovei şi de transformare a acesteia într-o colonie lipsită de drepturi a Occidentului. A început activitatea anticreştinească a eurounioniştilor, înregistrarea, pe teritoriul Moldovei, a tot felul de secte destructive, interzise în alte state ale lumii, etc.

Un activism special este manifestat de actuala guvernare în procesul de legalizare a păcatului sodomic, ceea ce a devenit, pentru autorităţile moldoveneşti, un fel de test privind loialitatea faţă de ţările din Occident. Aceste activităţi au culminat prin adoptarea aşa-zisei legi „privind egalitatea de şanse”, care prevede dreptul minorităţilor sexuale la angajare în cîmpul muncii, inclusiv în instituţiile de educaţie şi cele medicale.

Adoptarea legii respective a fost o condiţie din partea Uniunii Europene în calitate de pregătire pentru semnarea Acordului de Asociere cu UE. Legea a fost adoptată în ciuda multiplelor proteste din partea societăţii ortodoxe şi avertizări din partea Bisericii Ortodoxe de excomunicare a autorilor proiectului de lege. Poate, era cazul ca aceştia să fie, totuşi, excomunicaţi?

Astăzi, în preajma semnării Acordului privind Asocierea cu UE, societatea moldovenească se vede în pragul pierderii propriei identități civilizaţionale. Moldova este împinsă, folosind expresia filozofului rus Aleksandr Zinoviev, într-un „omuroi global” depersonalizat.

Poporul moldovenesc este impus să renunţe la propria istorie, tradiţii, credinţă, să scuipe în poruncile lui Hristos şi în învăţăturile păstorilor săi spirituali. Lipsind Biserica de influenţă în societatea moldovenească, autorităţile suprimă fundamentul spiritual pe care s-a ţinut, timp de veacuri, poporul moldovenesc. Fără a se sprijini pe tradiţia sa spirituală, poporul nostru îşi va înceta definitiv existenţa. În opinia noastră, salvarea societăţii moldoveneşti şi a statului moldovenesc este de neconceput fără creşterea influenţei Bisericii Ortodoxe în viaţa societăţii.

În legătură cu aceste provocări şi pericole, Partidul Socialiştilor din Republica Moldova propune următoarele iniţiative:

Prima. Introducerea, în preambulul Constituţiei, a menţiunii privitor la Ortodoxie drept bază a tradiţiei naţionale şi culturale a poporului moldovenesc.

A doua. Anularea completă a legii privind egalitatea de şanse, unica destinaţie a căreia este legalizarea păcatului sodomic în Moldova.

A treia. Adoptarea unei legi privind interzicerea propagandei homosexualismului şi a altor perversiuni sexuale în rîndul celor minori, inclusiv interzicerea organizării de parade ale gay-ilor, a festivalurilor gay-ilor şi a altor spectacole amorale ruşinoase.

A patra. Adoptarea unei legi cu privire la interdicţia „orelor de instruire sexuală” în şcoli drept o propagandă deschisă a perversiunilor în rîndul minorilor.

A cincea. Adoptarea unei legi privind interzicerea propagandei extremismului religios, precum şi a activităţii sectelor totalitare şi destructive pe teritoriul Republicii Moldova. Fiecare curent religios trebuie să fie supus, în Moldova, unei expertize sectologice competente.

A şasea. Introducerea în curricula şcolară a disciplinei obligatorii sau facultative (la discreţia autorităţilor locale şi a societăţii) „Bazele Ortodoxiei” sau, în calitate de alternativă, „Spiritualitatea creştină”.

A rămas foarte puţin timp pentru salvarea Statului Moldovenesc. Unioniştii în persoana lui Traian Băsescu şi Mihai Ghimpu deja au stabilit pentru ţara noastră şi termenul limită – anul 2018. Totuşi, în cazul în care Moldova va semna acordul sinistru privind asocierea europeană, Statul Moldovenesc va dispărea mult mai devreme. Am spus în repetate rînduri că Iurie Leancă poate deveni ultimul Prim-ministru al Moldovei integre, la fel cum Ianukovici a fost ultimul preşedinte al Ucrainei integre.

Cum am putea opri alunecarea ţării noastre în pauperizarea spirituală, cum am putea împiedica ratarea statalităţii moldoveneşti? Sper că astăzi vom discuta eventualele soluţii pentru aceste probleme, vom auzi sfaturi şi exemple utile de la oaspeţii noşti, vom elabora nişte concluzii unice privind acţiunile de mai departe în această privinţă.

Astăzi, apărarea valorilor tradiţionale şi ortodoxe este consonantă cu apărarea societăţii noastre de discordie şi degradare. Acest moment ar trebui să ne dea un plus de încredere în aspiraţiile noastre şi un plus de perseverență în eforturile noastre.
Vă mulţumesc pentru atenţie şi participare.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă