PSRM

21 ianuarie 2019

Adrian Lebedinschi a propus să se ia măsuri pentru îmbunătățirea bazinului rîului Bîc.

Deputatul parlamentar al fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Adrian Lebedinschi, a abordat o problemă foarte importantă pentru Chișinău în cadrul conferinței sale de presă din 21 ianuarie, starea critică a mediului. El a solicitat înlăturarea cauzelor poluării rîului Bîc și a malurilor sale, propunînd soluții concrete.

Adrian Lebedinschi a atras atenția asupra faptului că poluarea mediului din Chișinău, care este în creștere, duce la consecințe negative nu numai pentru natură, ci și pentru oameni.

Deputatul a menționat că, rîul este poluat cu diverse deșeuri, ape reziduale și este acoperit cu stuf. Apa rîului este utilizată pentru spălarea transportului auto, iar „spălătoriile” improvizate se află în zona piețelor angro. Majoritatea întreprinderilor, ilegal evacuează în rîu apele reziduale. Pe ambele maluri ale rîului sunt depozitate deșeurile menajere, de construcție și de altă natură

De asemenea, în sectorul privat al orașului și în satele situate în bazinul r. Bîc se întrețin 1010 bovine, 2936 ovine și căprine, 2020 porcine, 54 cabaline și 105220 capete păsări. Deșeurile biologice, la fel poluează rîul.

Deputatul a menționat că, în conformitate cu testele de laborator, în majoritatea fîntînilor municipiului, apa nu corespunde cerințelor normative privind calitatea apei potabile.

Avînd în vedere situația gravă ce ține de ecologia în bazinul rîului Bîc, care are un impact negativ asupra sănătății oamenilor, Partidul Socialiștilor consideră soluționarea respectivei probleme o prioritate, a subliniat Adrian Lebedinschi.

El a propus o serie de măsuri în acest sens: elaborarea unui studiu de fezabilitate și proiecte tehnice pentru sistemele de aprovizionare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate, precum și pentru sistemul de management adecvat al deșeurilor solide și organice; construcția unor instalații moderne de epurare a apelor uzate, ori reconstrucția stației existente, crearea întreprinderilor specializate în fiecare localitate situată în bazinul rîului Bîc.

De asemenea, deputatul consideră că este necesar să fie instruit personalul în acest domeniu, să se asigure controlul consumului de apă de către agenții economici și gestionarea deșeurilor – pentru lichidarea încălcărilor, lichidarea gunoiștilor din zonele de protecție a apelor, crearea unui sistem de management adecvat al deşeurilor solide şi organice în toate localităţile municipiului, etc.

Adrian Lebedinschi a subliniat că, măsurile propuse sunt doar o parte a viziunii care-și propune drept scop redresarea situației ecologice în bazinul rîului Bîc.

“Noi nu doar conștientizăm gravitatea problemei, dar și știm cum s-o soluționăm astfel încât să avem un mediu ambiant sănătos, iar oamenii să se bucure din plin de el, fiind protejați de eventualele riscuri pentru sănătatea lor”, a declarat Adrian Lebedinschi.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă