Noutăți, Stirile principale

PSRM

Igor Dodon la ONU: Astăzi în lume încă persistă discriminarea, bazată pe gen, origine, rasă, religie sau dizabilitate

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a ținut un discurs în cadrul reuniunii de nivel înalt a Adunării Generale a ONU, dedicată 75 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite. Șeful statului a declarat că Republica Moldova sprijină plenar efortul colectiv de realizare a obiectivelor transpuse în Declarația aniversară și își asumă angajamentul să contribuie la răspunsul comun asupra sfidărilor majore cu care se confruntă ONU și comunitatea internațională.

Șeful statului moldovean a declarat că anul 2020 va rămîne în istoria omenirii ca unul plin de evenimente semnificative – un an al reevaluării sistemului mondial contemporan și al consolidării efortului comun de depășire a provocărilor globale.

”Cea de-a 75-a aniversare a Organizației Națiunilor Unite, umbrită de efectele pandemiei COVID-19, constituie prilejul oportun oferit șefilor de stat și de guvern de a conștientiza lacunele din trecut și de a conveni asupra cooperării constructive în viitor. Este un an în care multilateralismul a devenit mai relevant ca niciodată, iar necesitatea revigorării acestuia – imperativă”, a declarat Igor Dodon.

Potrivit președintelui moldovean, ONU este singura platformă politică globală de dialog și cooperare. Este vocea consolidată a umanității, iar cei trei piloni – pacea și securitatea, drepturile omului și dezvoltarea – au rezistat în timp, reconfirmându-și, astfel, importanța.

Șeful statului a menționat că, astăzi, mai sunt încă multe lucruri de făcut pentru a anihila inegalitățile accentuate de pandemie, pentru a continua lupta cu cauzele și efectele schimbărilor climatice.

”Cu regret, nu toate tratatele sunt respectate de către statele membre, iar amenințările la adresa securității capătă forme tot mai complexe. Astăzi în lume încă persistă discriminarea, bazată pe gen, origine, rasă, religie sau dizabilitate”, a declarat Igor Dodon.

În opinia președintelui, consultarea opiniei oamenilor este decisivă pentru ca ONU să-și mențină importanța, să poată servi mai bine nevoilor umanității și pentru ca statele membre să-și sporească capacitățile de atingere a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Igor Dodon a declarat că Declarația de celebrare a celei de-a 75-a Aniversări a ONU reprezintă produsul discuției cu membrii societăților noastre și este rezultatul unor negocieri solide între state.

”Cu toții am agreat o foaie de parcurs ambițioasă pentru viitorul nostru comun. Un viitor care înseamnă o planetă protejată la modul propriu, nu doar declarativ. Unul în care pacea va constitui valoarea supremă, conflictele fiind prevenite, eventual soluționate în faza lor inițială. În viitorul nostru comun nimeni nu va fi lăsat în umbră, dreptul internațional va fi respectat și dezvoltat continuu, iar instituțiile naționale de guvernare vor avea încrederea deplină a cetățenilor”, a spus președintele.

Potrivit lui Igor Dodon, statele membre ale ONU vor putea face față provocărilor contemporane doar convenind asupra îmbunătățirii metodelor de lucru ale organizației.

Șeful statutului moldovean a susținut mesajul secretarului general al ONU, potrivit căruia nicio țară și nicio comunitate nu este capabilă să soluționez e problemele complexe ale lumii în mod solitar.

http://presedinte.md/rom/discursuri/discurs-sustinut-de-e-s-domnul-igor-dodon-presedintele-republicii-moldova-in-cadrul-reuniunii-de-nivel-inalt-a-adunarii-generale-a-onu-de-celebrare-a-celei-de-a-75-a-aniversari-a-organizatiei-natiunilor-unite?fbclid=IwAR2ewjzMYaX0A2hnP8J4JR8kYoCkZIsr_pjl2t7Ea9q9OAjhmSPtVquglqQ

Am rostit un discurs, în format online, în cadrul celei de-a 75-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite, consacrată jubileului acestei organizații globale. Am subliniat că anul 2020 va rămâne în istoria omenirii ca unul al consolidării efortului comun de depășire a provocărilor globale. Am remarcat rolul decisiv al ONU în rezolvarea sau prevenirea mai multor probleme globale.Totodată, am menționat că Republica Moldova sprijină plenar efortul colectiv de realizare a obiectivelor transpuse în Declarația aniversară a Adunării Generale și își asumă angajamentul să contribuie la răspunsul comun asupra sfidărilor majore cu care se confruntă ONU și comunitatea internațională.***Выступил с речью в формате онлайн в ходе начавшейся 75-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной юбилею всемирной организации. Отметил, что 2020 год останется в истории человечества как год укрепления совместных усилий по преодолению глобальных вызовов. Выделил решающую роль ООН в решении или предотвращении множества глобальных проблем. Кроме того, подчеркнул, что Республика Молдова полностью поддерживает коллективные усилия по достижению целей, изложенных в Юбилейной декларации Генеральной Ассамблеи, и берет на себя обязательство внести свой вклад в общий ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается ООН и международное сообщество.http://presedinte.md/rom/discursuri/discurs-sustinut-de-e-s-domnul-igor-dodon-presedintele-republicii-moldova-in-cadrul-reuniunii-de-nivel-inalt-a-adunarii-generale-a-onu-de-celebrare-a-celei-de-a-75-a-aniversari-a-organizatiei-natiunilor-unite http://presedinte.md/rus/discursuri/discurs-sustinut-de-e-s-domnul-igor-dodon-presedintele-republicii-moldova-in-cadrul-reuniunii-de-nivel-inalt-a-adunarii-generale-a-onu-de-celebrare-a-celei-de-a-75-a-aniversari-a-organizatiei-natiunilor-unite

Опубликовано Dodon Igor Понедельник, 21 сентября 2020 г.

 

 

PSRM

Adera la partid!

Semnalează o problemă