PSRM

24 martie 2015

Socialiştii au prezentat raportul de alternativă privind furtul din bănci

În situaţia cînd sistemul bancar se află în pragul unei crize de lichiditate, iar economia, potrivit prognozelor Băncii Naţionale a Moldovei, intră în starea de recesiune, o astfel de politică este nu doar iraţională, ci şi dăunătoare. Întreaga răspundere pentru efectele date va reveni conducerii Băncii Naţionale a Moldovei.

O declaraţie în acest sens a fost făcută de preşedintele Partidului Socialiştilor, Igor Dodon, care a prezentat Raportul „Cu privire la situaţia de pe piaţa financiar-bancară a RM şi măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului leului moldovenesc, precum şi situaţia de la Banca de Economii, Banca Socială şi UNIBANK”, raport pregătit de membrii Comisiei Parlamentare din partea PSRM.

Socialiştii sînt convinşi că răspunderea politică şi administrativă pentru aceasta (şi pentru privatizarea ascunsă,  pentru agravarea ulterioară a situaţiei financiare a BEM) revine conducerii Guvernului RM, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale pentru Piaţa Valorilor Mobiliare, Ministerului Finanţelor.

„Ţinînd cont de faptul că problemele de la Banca de Economii au apărut nu ieri, ci cel puţin, din anul 2011, Banca Naţională a Moldovei, care dispune de dreptul exclusiv la realizarea reglementării şi supravegherii a activităţilor bancare, poartă întreaga răspundere pentru declanşarea crizei financiare sistemice în Banca de Economii. Avînd în vedere faptul că, pînă în septembrie, 2013, statul a deţinut în Banca de Economii S.A. pachetul de acţiuni de control, iar reprezentantul Guvernului deţine postul de Preşedinte al Consiliului acestei instituţii financiare, prim-ministrul poartă, alături de conducerea Băncii Naţionale a Moldovei, întreaga răspundere pentru agravarea situaţiei financiar-economice a băncii.

 Luînd în considerare că, cel puţin, din primăvara anului 2013, Banca de Economii şi UNIBANK, iar de la începutul lui 2014, şi Banca Socială, au promovat o politică coordonată la efectuarea diferitor operaţiuni, BNM ar trebui să ia în calcul acest lucru în activitatea sa de reglementare şi de control. Totodată, BNM trebuie să promoveze o abordare mai critică în aprecierea activităţii lor şi a rezultatelor acestei activităţi, precum şi a riscurilor corespunzătoare”, a specificat Igor Dodon.

În situaţia creată, Banca Naţională a Moldovei poartă întreaga  răspundere pentru declanşarea crizei sistemice într-un grup de bănci, în care sînt concentrate peste 35 la sută din activele sistemului bancar şi peste 16 la sută din activele populaţiei.

Totodată, o răspundere specială revine şi Centrului Naţional Anticorupţie, care nu a făcut faţă  obligaţiei de a elucida plăţile dubioase.

„Un volum semnificativ al plăţilor interbancare, efectuate în cadrul grupului Banca de Economii, Banca Socială, UNIBANK, aveau toate amprentele de incertitudine, deci o răspundere specială revine Centrului Naţional Anticorupţie, care are obligaţia directă de a analiza toate plăţile dubioase. Alături de conducerea Băncii Naţionale şi a Guvernului, care poartă, în  special, o răspundere politică şi administrativă, responsabili se fac şi acţionarii, reprezentaţi în consiliile băncilor Banca de Economii, Banca Socială şi UNIBANK, precum şi administraţia consiliilor şi membrii acestora, cît şi conducerea organelor executive şi membrii acestor organe”, se spune în raportul PSRM.

Persoanele care au luat parte la adoptarea deciziilor privind eliberarea de credite, care, ulterior s-au transformat în credite neperformante din contul fondului de risc sau al capitalului, urmează a fi atrase la răspundere penală. Prejudiciile băncilor trebuie să fie compensate, iar capitalul – recuperat.

Avînd în vedere că obiectivele BNM în domeniul stabilităţii de preţuri, a politicii valutare şi în ceea ce ţine de supravegherea bancară, uneori depăşesc cadrul activităţii bancare în sine, este necesară stabilirea unui mecanism clar de interacţiune a Băncii Naţionale a Moldovei, Guvernului şi altor organe centrale. Ţinînd cont de cele expus , Parlamentul   Republicii Moldova trebuie:

1. Să adopte o hotărîre privind destituirea din funcţii a întregii  administraţii BNM cu atragerea ulterioară la răspundere penală.

2. Să pună problema destituirii din funcţii a colaboratorilor Procuraturii şi Centrului Naţional Anticorupţie, responsabili pentru combaterea fenomenului de spălare a banilor.

3. Să atragă la răspundere penală membrii consiliilor băncilor Banca de Economii S.A., BC „Banca Socială” şi „UNIBANK”.

4. Pentru salvarea sistemului bancar, pentru prevenirea panicii, trebuie lansat, în regim de urgenţă, procesul de naţionalizare a instituţiilor Banca de Economii, Banca Socială şi UNIBANK”, a spus în final liderul socialiştilor, Igor Dodon.

 

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă