PSRM

29 martie 2017

Zinaida Greceanîi a făcut bilanţul participării delegaţiei PSRM la şedinţa jubiliară a Adunării Interparlamentare a CSI

Preşedintele Partidului Socialiştilor, Zinaida Greceanîi, a făcut bilanţul participării delegaţiei fracţiunii parlamentare a PSRM la sesiunea de primăvară a Adunării Interparlamentare a Comunităţii Statelor Independente, lucrările căreia au avut loc în perioada 27-28 martie, la Sankt Petersburg.

Zinaida Greceanîi a accentuat importanţa mesajului de salut al Preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, care i-a dat citire în timpul deschiderii şedinţei jubiliare a Adunării Interparlamentare a CSI, dedicate aniversării a 25 de ani.

„Este foarte important să le demonstrăm colegilor noştri din Comunitatea Statelor Independente dorinţa de cooperare din partea şefului statului moldovenesc, în condiţiile în care majoritatea parlamentară a decis boicotarea participării delegaţiei oficiale la sesiunea de 3primăvară”, a menţionat preşedintele PSRM.

Liderul partidului a subliniat că primii paşi ai lui Igor Dodon în calitate de Preşedinte al ţării îi oferă Moldovei o şansă reală la o consolidare a colaborării în cadrul CSI.

„Şeful statului a venit cu iniţiativa de a-i acorda Moldovei preşedinţia CSI  în anul 2018 sau, cel tîrziu, în anul 2019, deoarece fostul Preşedinte a refuzat preşedinţia acestei Comunități în anul 2017. Menționez că pentru data de 3 aprilie este preconizată semnarea Memorandumului de cooperare între Uniunea Economică Euroasiatică şi Republica Moldova”, a indicat Zinaida Greceanîi.

Potrivit liderului socialiștilor, PSRM se pronunţă în mod consecvent pentru integrarea euroasiatică a Moldovei: „Acest deziderat a fost reconfirmat la Congresul al XVI-lea a formațiunii, care a avut loc recent şi la care au participat reprezentanţi ai 14 partide din diferite ţări ale lumii, inclusiv din 6 state membre ale Comunităţii Statelor Independente”.

Zinaida Greceanîi este convinsă că pentru Moldova este benefică dezvoltarea relaţiilor cu toate ţările CSI şi consolidarea cooperării în cadrul Comunităţii. Mai mult ca atît, această poziţie este susţinută de majoritatea cetăţenilor Moldovei, fapt confirmat de toate sondajele de opinie. De aceea, participarea Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a CSI are o mare importanţă.

„În prezent, Adunarea Interparlamentară a CSI a devenit un organism interstatal influent. Prioritare rămîn a fi astfel de direcţii precum contribuţia la perfecţionarea legislaţiilor naţionale, asigurarea juridică a măsurilor de combatere a pericolelor pentru securitate, contribuţia la dezvoltarea democraţiei şi parlamentarismului, sprijinul interacţiunii în sfera umanitară, consolidarea relaţiilor de colaborare”, a menţionat conducătorul fracţiunii socialiştilor.

Vorbind despre agenda sesiunii de primăvară a AIP, Zinaida Greceanîi a remarcat activitatea eficientă a membrilor delegaţiei moldoveneşti în comisii, în special, în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar şi Comisia pentru Politică Agrară, Resurse Naturale şi Ecologie.

Preşedintele PSRM a menţionat în mod special semnificaţia Conferinţei Parlamentare pentru Combaterea Terorismului Internaţional, care a fost organizată în comun cu Adunarea Interparlamentară a Comunităţii Statelor Independente (AIP a CSI) şi Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Colaborare în Europa (AP a OSCE).

4La Conferinţă au participat Preşedintele Consiliului AIP a CSI, Valentina Matvienco, Preşedintele AP OSCE, Christine Muttonen, precum şi Preşedintele Adunării parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Pedro Agramunt.

Participanţii la Conferinţă au recunoscut importanţa deosebită a cooperării statelor CSI pentru combaterea terorismului, pentru coordonarea şi colaborarea multilaterală dintre Vest şi Est, precum şi pentru dialogul politic şi cooperarea interparlamentară. În cadrul Conferinţei a fost menţionată responsabilitatea ce le revine parlamentarilor în lupta împotriva terorismului.

Făcînd un bilanţ al participării delegaţiei Partidului Socialiştilor la Adunarea Interparlamentară a CSI, Zinaida Greceanîi a menționat că subiectele incluse în agenda de lucru a ședinței sunt foarte importante pentru țara nostră.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă