PSRM

09 mai 2020

Zinaida Greceanîi a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor din Republica Moldova dedicat celei de-a 75-a aniversări a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei

Președintele Parlamentului RM, președintele Partidului Socialiștilor Zinaida Greceanîi, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor dedicat Zilei Victoriei:

Dragi concetățeni,

Vă adresez calde felicitări cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Victoriei în Marele război pentru apărarea Patriei.

Este o sărbătoare cu lacrimi în ochi și cu durere în suflet pentru zeci de milioane de victime, pentru faptul că rămîn tot mai puțini veterani care pot mărturisi ororile războiului. Recunoștință și onoare veșnică – celor care au decedat pe cîmpul de luptă sau în anii de după război, plecăciuni adînci și mulți ani celor care sunt în viață!

Victoria, la care au contribuit reprezentanți ai multor popoare, este celebrată și acum, după mai bine de șapte decenii, în tot spațiul CSI și în Europa. Eliberarea popoarelor europene de sub jugul fascist a stat la baza creării actualei comunități europene. Numeroase monumente în cinstea ostașilor eliberatori se înalțează în multe orașe europene.

Sunt profund emoționată că și poporul nostru, inclusiv tinerii, păstrează memoria istorică și venerația față de eroii Marelui război pentru apărarea Patriei, celebrînd Ziua Victoriei, fie și într-un mod neobișnuit anul acesta. Faptele eroice continue să servească o sursă puternică pentru educația patriotică. Este important să păstrăm cu sfințenie memoria și respectul profund față de cei care ne-au adus biruința. Doar așa putem merge înainte, într-un viitor pașnic și civilizat. Iar lecția Marei Victorii să ne fie călăuză mereu!

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă