PSRM

10 aprilie 2018

Ion Ceban: Avem o viziune strategică de dezvoltare a Chișinăului, pe termen lung, mediu, precum și un plan precis pentru reformarea pe termen scurt a capitalei

Astăzi, 10 Aprilie, șeful fracțiunii Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău, Ion Ceban, a fost înregistrat la Consiliul Electoral de Circumscripție al municipiului Chișinău, în calitate de candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea PSRM.

Imediat, după înregistrare, Ion Ceban, a susținut o conferință de presă. Candidatul a fost prezentat de către președintele Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanîi. Ea, a remarcat că, Ion Ceban este șeful celei mai mari și active fracțiuni din cadrul Consiliului municipal Chișinău.  El, nu doar cunoaște toate problemele  sociale, comunale și alte tipuri de probleme ale Chișinăului, dar știe și cum să rezolve aceste probleme. Iar Partidul Socialiștilor, îl va susține în toate acțiunile sale.

Ion Ceban, a comunicat jurnaliștilor, că el împreună cu echipa sa, au o viziune strategică pe termen lung și mediu de dezvoltare a Chișinăului, dar și un plan precis pentru reformarea pe termen scurt a capitalei.

Astfel, planul de dezvoltare strategică a Chişinăului, pe termen lung pentru următorii 20-25 de ani, a fost elaborat în colaborare cu echipa de arhitecți, condusă de către doctorul în arhitectură, Valeriu Lupaşco. Proiectul include trei priorități:

1.Chișinăul ca centru al unui sistem de aglomerație

”Aceasta înseamnă că luăm în considerare nu numai orașul și municipiul, ci și toate suburbiile, localitățile care se află în apropiere de Chișinău, ca parte a unui sistem amplu ce formează o aglomerație.

În acest sens, noi vedem și dezvoltarea întregii infrastructuri în acest sistem de aglomerare, (drumuri, utilități, bazinele acvatice, teritoriile, spații verzi, zone rezidențiale etc.), toate acestea vor fi examinate într-un singur complex.

Acest lucru ne va da posibilitatea să vedem Chișinăul altfel, să vedem suburbiile sale într-un mod nou, să ne uităm la clădirile cu densitate scăzută de construcție, clădirile individuale și complexele rezidențiale mari.”

2. Factorul de constituire și de deservire a orașului

”Orașul, care în transformările sale va deveni puternic, nu se poate dezvolta fără a lua în calcul factorul de constituire al orașului. Aceasta a fost și este încă în Chișinău, dar intenționăm să o extindem în mod semnificativ – tot ce este legat de  știință, industrie, educație, construcții – asta înseamnă zeci și sute de mii de persoane care sunt implicate în aceste activități.

Cînd vom avea structurile care vor dezvolta factorul de constituire al orașului, inclusiv baza de cercetare – parcuri tehnologice, zone economice și vom merge serios în întîmpinarea acestora – în teren, cu facilități – în viitor acestea ne vor permite să dezvoltăm baza de deservire – comerțul, alimentația, sfera socială etc.

De asemenea, conceptul nostru implică, dezvoltarea acelor industrii care se află într-o situație catastrofală. Printre acestea se numără: industria mobilei, industria textilă, producția farmaceutică, producția de uleiuri esențiale, industria construcțiilor și altele.

Acestea sunt postulatele sociale și economice foarte importante, care stau la baza conceptului general de formare și de deservire a orașelor.”

3.Un nou nivel de comunicații și transport

”Aceasta este una din cauzele principale ale disconfortului orășenilor, de aceea vom tinde să aducem nu numai în ordine, dar și să o ridicăm la standardele internaționale. Și aici intră noi tipuri de transport – nu ar trebui să ne fie frică de transformările serioase, care la prima vedere par fantastice. Este scopul nostru și problema pe care o vom transforma în realitate.

-În orașele mari contemporane nu este alternativă la transportul feroviar de viteză.

-Este nevoie de o cale ferată care va lega suburbiile de centrul orașului, precum și de o centură rutieră de ocolire a orașului.

-Este nevoie de tramvai accelerat, care va lega toate sectoarele capitalei.

-Nu trebuie să uităm nici despre resursele de apă ale capitalei, Chișinăul este practic situat pe rîul Nistru, noi trebuie readucem la viață rîul Bîc, să fie un rîu curat, cu un flux mare de apă, bine întreținut, iar mai apoi putem să considerăm acest rîu drept o arteră de transport, cea  mai lungă arteră de 20km. Ne mai vorbind despre atracția turistică generată de călătoriile cu tramvaiul de apă.

-Trebuie să le reînviem,  să reconstruim funicularul ruinat și care se află într-o stare deplorabilă (Buiucani-Sculianca), luînd în considerare și terenul deluros al Chișinăului și, de asemenea, să oferim funiculare noi – între Ciocana, Rîșcani, Poșta Veche, și în viitor între alte zone rezidențiale ale orașului.

-Concepția noastră principală este „Orașul pentru orășeni”. Anume acest scop este pus în planul ambițios de dezvoltare pentru următorii 10-20 de ani.

Multe dintre aceste idei vi se pot părea ireale. Chiar fantastice. Dar avem în față anume acest scop. Vrem să vedem Chișinăul un oraș modern, confortabil pentru orășenii de toate vîrstele.”

De asemenea, Ion Ceban, a vorbit despre viziunea pe termen mediu asupra dezvoltării Chișinăului, care se va baza pe implementarea unor programe și măsuri specifice în conformitate cu noul plan urbanistic general.

Aceasta se va baza pe cel puțin 16 direcții din program, atît a orașului în ansamblu, cît și infrastructura în particular, orientată către cetățeanul concret, problemele și solicitările acestuia.

1.Planuri urbanistice zonale.

2.Harta investițională a capitalei.

3.Conceptul de restabilire și reconstrucție a tuturor străzilor și edificiilor ale Chișinăului vechi.

4.Programul de susținere a oamenilor cu necesități speciale (va fi elaborat pînă la sfîrșitul lunii noiembrie 2018).

5.Programul municipal pe termen lung de reabilitare a drumurilor și trotuarelor din Chișinău.

6.Programul de reabilitare a gospodăriei locativ-comunale.

7.Introducerea unei noi scheme de transport, inclusiv benzi pentru transportul public, biciclete și altele.

8.Conceptul parcărilor multietajate la marginea orașului sau în centrul capitalei.

9.Programul de „înscriere online la medic” și tabele electronice în policlinici.

10.Program municipal pe termen lung de servicii și management digital.

11.Programul de amenajare a curților din Chișinău.

12.Programul pentru familiile tinere „Locuințe accesibile” și „Casa mea”.

13.Programul de curățare și amenajare a parcurilor.

14.Reabilitarea albiei rîului Bîc.

15.Programul de colectare și prelucrare a gunoiului.

16.Programul de susținere a adăposturilor pentru animale fără adăpost.

Ion Ceban, a remarcat că, astăzi, ”noi, vă propunem un plan detaliat şi concret al administrării curente pentru un an înainte. Anume pentru perioada, în care va fi exercitat mandatul. Dar, dorim să cunoașteți: noi avem o viziune pe termen lung, pe termen mediu a dezvoltării Chişinăului, precum şi un plan bine determinat privind reformarea pe termen scurt al capitalei.”

Lista priorităților noastre fundamentale pentru anul următor:

1. Elaborarea Planului General Urbanistic şi a Hărţii Investiţionale a Chişinăului.

2.Adoptarea bugetului pentru anul 2019 – în termenul stabilit, pe principii de transparenţă, cu participarea orăşenilorşi a societăţii civile. Vor fi regulat și public prezentate rapoarte referitor la fiecare leu cheltuit.

3. Pregătiri din timp pentru lucrări sezoniere, mai ales pentru iarna 2018-2019.

4.Reparaţia şi reconstrucţia calitativă a drumurilor şi trotuarelor orăşeneşti. Evaluarea independentă a calităţii a acestor lucrări.

5.Amenajarea a 600 de curţi. Montarea a 150 de terenuri de joacă pentru copii şi a 150 de terenuri sportive.

6.Protecţia socială pentru fiecare locuitor al oraşului. Circa 150 de mii de orăşeni vor primi asistenţă socială din partea oraşului. Implementarea „cartelei sociale” a chişinăuianului în scopul asigurării deservirii persoanelor defavorizate de anumiţiagenţi economici din oraş.

7. Dublarea documentației Primăriei şi preturilor pe lîngă limba de stat și în limba rusă. Traducerea documentelorprincipaleale Primăriei şi a paginii electronice a capitalei (www.chisinau.md) în limbile engleză şi rusă.

8. Implementarea platformelor digitale în activitatea Primăriei, implementarea principiului „ghişeului unic”, a achiziţiilor publice electronice, circulaţiei electronice a documentelor și altele.

9. Revizuirea tuturor documentelor cu privire la construcțiile problematice din Chişinău.

10. Auditul integral al tuturor subdiviziunilor Primăriei şi al întreprinderilor municipale. Implementarea unei structuri organizatorice  şi funcţionale noi şi cu un grad sporit de eficienţă.

Candidatul a remarcat că, pe marginea fiecărei activități menționate va fi organizată cîte o conferinţă de presă cu expunerea detaliată a esenţei programului.

Cu toate aceste programe pe termen lung și scurt, puteţi lua cunoştinţă pe pagina-web ionceban.md.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă