PSRM

30 noiembrie 2022

PSRM consideră inacceptabilă poziția conducerii Republicii Moldova de suspendare a participării la reuniunile CSI

ПСРМ

Astfel de pași și declarații sunt în contradicție cu experiența istorică, interesele naționale autentice ale Republicii Moldova și ale majorității cetățenilor săi.

De-a lungul celor 28 de ani de colaborare în cadrul CSI, țara noastră și statele membre ale Comunității au încheiat peste 150 de acorduri bilaterale în diverse domenii. Documentele vizează colaborarea în domeniul economic și energetic, în sfera comerțului liber, a relațiilor monetar-bancare, industrie, transporturi.

De asemenea, menționăm că în acest an comerțul dintre țările noastre a crescut semnificativ. Dacă în ultimii patru ani exportul mărfurilor moldovenești în țările CSI, a constituit 14,9-15,9% din volumul total al exporturilor, atunci în ianuarie-septembrie 2022 acesta deja a înregistrat 22,2%. Aceeași situație înregistrăm și în domeniul importurilor. În ianuarie-septembrie 2022, din țările CSI au fost importate cu 39% mai multe mărfuri comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, ceea ce constituie circa 25,5% din totalul importurilor.

Cooperarea noastră s-a extins în sfera umanitară și socio-culturală, ce vizează atât cetățenii moldoveni care locuiesc în țara noastră, cât și pe cei care trăiesc și muncesc în țările CSI. Este vorba, inclusiv, despre accesul pe piața muncii, protecția socială, călătoriile fără viză și chestiuni legate de frontieră.

Amintim că, în conformitate cu Concepția politicii externe a Republicii Moldova și a direcțiilor principale ale politicii externe, țara noastră promovează o politică de cooperare activă în cadrul CSI pentru a menține pacea și a asigura securitatea pe teritoriul țărilor CSI, în contextul menținerii păcii și asigurării securității la nivel european și mondial.

De asemenea, considerăm că declarația ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, cu privire la ”apartenența formală la spațiul fostei Uniuni Sovietice, care poartă o anumită încărcătură simbolică, care displace multor concetățeni de-ai noștri”, contrazice Concepția politicii externe a Republicii Moldova, potrivit căreia „țara noastră pledează pentru o cooperare eficientă cu țările CSI în vederea depășirii situației de criză economică, dezvoltarea legăturilor economice și comerciale pe principiile egalității și avantajului reciproc.”

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă