PSRM

29 martie 2022

PSRM organizează seminare de instruire pentru administrațiile locale

Reprezentanții Partidului Socialiștilor organizează în aceste zile seminare de instruire pentru președinții raioanelor, primari, consilieri raionali și locali ai PSRM, reprezentanți independenți. Astfel, la 24-25 martie, au avut loc întrevederi cu organizațiile de partid din zona Centru a Moldovei; la 29 martie – la nordul țării care vor continua până la 31 martie. La 2 aprilie, vor fi organizate întrevederi la sudul Moldovei.

Subiectul seminarelor – „Accesul autorităților locale la Fondurile de dezvoltare regională și locală”. Printre altele, aleșilor locali li se vorbește despre metodologia și procedura de depunere a cererilor corespunzătoare pentru obținerea granturilor în trei domenii principale: îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale; construcția și renovarea infrastructurii sociale; cofinanțarea proiectelor implementate din surse de asistență externă.

Finanțarea administrațiilor locale a devenit posibilă grație adoptării anul acesta a Legii nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale FNDRL (HG 152/2022) și Regulamentului de organizare și funcționare a CNCDRL (HG 172/2022).

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă