PSRM

25 ianuarie 2017

PSRM iniţiază un referendum pentru anularea Legii prin care populaţia este impusă să achite miliardul furat

La 28 decembrie, 2016, Preşedintele Republicii Moldova, ales în cadrul unor alegeri directe, a prezentat iniţiativa de anulare a Legii care pune pe seama cetăţenilor Republicii Moldova, întoarcerea miliardelor furate din domeniul financiar-bancar.

Această crimă, numită şi „furtul secolului”, continuă să rămînă neelucidată, iar cei implicați nu sînt traşi la răspundere.

În pofida faptului că din momentul prezentării iniţiativei privind anularea respectivei legi, a trecut aproape o lună, dar rămîne incertă includerea acesteia, în viitorul apropiat, pe ordinea de zi a ședințelor Parlamentului.

Totodată, menţionăm că solicitarea cu privire la anularea acestei legii a provocat o reacţie negativă din partea majorităţii parlamentare şi a Guvernului numit de aceasta.

Argumentele invocate de guvernare despre, chipurile, „condiţiile pentru primirea unui suport financiar suplimentar din partea structurilor internaţionale”, în primul rînd, FMI, nu pot şi nu trebuie să fie luate în seamă.

PSRM declară că, în rezultatul „furtului secolului”, s-a produs o scădere semnificativă a securităţii economice a Republicii Moldova, a capacităţii de cumpărare a fiecărui cetăţean al ţării noastre.

Acest furt s-a repercutat extrem de negativ asupra sferei sociale, în primul rînd, asupra sferei învăţămîntului, ocrotirii sănătăţii, protecţiei sociale. În cele din urmă, legea respectivă a cauzat, cel puţin, suspendarea creșterii salariilor şi pensiilor, precum şi o depreciere semnificativă a prestaţiilor sociale. Mai mult ca atît, fiecare cetăţean al Republicii Moldova a fost împovărat cu datorii pentru mulţi ani înainte.

Luînd în considerare toate cele expuse mai sus, PSRM, exprimîndu-şi sprijinul pentru iniţiativa Preşedintelui ales de poporul ţării, iniţiază procedura unui referendum naţional pe problema anulării acestei legi antisociale. În cel mai scurt timp, va fi creat un grup de iniţiativă.

Noi deja am lansat toate procedurile prevăzute de lege pentru organizarea şi desfăşurarea acestui referendum.

PSRM rămîne ferm pe poziția sa şi îl susţine pe Preşedintele ţării în ideea că miliardele furate trebuie să fie întoarse de toţi cei implicaţi în comiterea furtului, prin confiscarea averilor, dar categoric nu de către pensionari, de familiile numeroase, de medici, de învăţători – nu de către poporul Republicii Moldova. Împreună vom învinge!

PSRM

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă