PSRM

02 octombrie 2015

PSRM: „Da – libertăţii de exprimare! Nu – cenzurii politice în mass-media!”

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova se opune categoric adoptării noilor amendamente la Codul Audiovizualului, propuse de Alianţa de guvernare. Noi calificăm iniţiativa privind aceste amendamente  drept o tentativă a regimului criminal-oligarhic de a instaura cenzura în Moldova şi de a închide gura mass-mediei incomode.

Amendamentele la Codul Audiovizualului, care instituie cenzură în mijloacele de informare în masă, reprezintă o încălcare flagrantă a dispoziţiilor articolului 19 al Declaraţiei Generale a Drepturilor Omului, articolului 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, articolelor 32 şi 34 ale Constituţiei Republicii Moldova. Încercările de a reduce difuzarea emisiunilor televizate şi radiofonice în limba rusă contravin Legii cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Moldovei din anul 1989 şi Concepţiei Politicii Naţionale a Republicii Moldova din anul 2003.

Amendamentele în cauză deja au provocat o reacţie negativă din partea partenerilor externi ai Moldovei atît în Occident, cît şi în Est. Critica pe adresa amendamentelor propuse a răsunat din partea reprezentanţilor Uniunii Europene, Consiliului Europei, OSCE, Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica Moldova. În opinia partenerilor externi, aceste iniţiative sînt o sfidare flagrantă  a standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, punînd în pericol dreptul la libera exprimare a opiniiei şi libertatea mijloacelor de informare în masă.

În avizul experţilor internaţionali la acest subiect se menţionează că apărarea libertăţii de exprimare a opiniei şi libertăţii audiovizualului trebuie să fie necondiţionate. Prevederile vagi şi restrictive por fi uşor asimilate cenzurii.

O îngrijorare aparte din partea experţilor a trezit-o amendamentul ce interzice difuzorilor transmiterea şi retransmiterea posturilor de televiziune şi de radio, care conţin emisiuni produse în afara hotarelor UE, precum şi în ţările, care nu au ratificat Convenţia Europeană cu Privire la Televiziunea Transfrontalieră. Adoptarea amendamentului în cauză, în opinia partenerilor externi ai Moldovei, poate condiţiona instaurarea cenzurii în mass-media şi afecta interesele unui auditoriu larg care obţine informații prin intermediul posturilor de televiziune din Rusia.

Partenerii externi ai Moldovei indică asupra faptului că amendamentele, adoptate „în scopul prevenirii propagandei ruseşti”, vor avea consecinţe devastatoare pentru normele democratice. Mai mult ca atît – o atare măsură restrictivă cu efect ireparabil pentru imaginea politică externă a Republicii Moldova în calitate de stat democrat se dovedeşte a fi şi lipsită de sens în condiţiile libertăţii obţinerii  informaţiei din reţeaua Internet.

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova se pronunţă categoric împotriva amendamentelor şi legilor, ce contravin normelor democraţiei şi libertății de exprimare. Sîntem de părere că nici un funcţionar nu este în drept să pună etichete pe anumite mijloace de informare în masă, acuzîndu-le de „propagandă”.

PSRM consideră drept inadmisibilă restricţionarea difuzării posturilor de televiziune străine, inclusiv cele ruseşti, care au un auditoriu larg în Republica Moldova. Spre deosebire de autorităţi, telespectatorii moldoveni sînt capabil de sine stătător, fără sugestii din partea funcţionarilor de stat, să-şi formeze propria opinie pe marginea anumitor probleme de ordin politic sau de alte domenii.

PSRM se pronunţă pentru respectarea  Constituţiei şi legilor Republicii Moldova, precum şi a obligaţiilor asumate de Moldova la aderarea sa la Consiliul Europei. Nici un funcţionar sau oligarh nu este în drept să atenteze la dreptul persoanei de a-şi alege sursa de informare.

PSRM se pronunţă pentru demisia imediată a preşedintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dinu Ciocan, şi intentarea unei anchete în legătură cu abuzurile în activitatea sa în acest post.

PSRM sprijină iniţiativa partenerilor externi ai Moldovei cu privire la adoptarea noului Cod al Audiovizualului în conformitate cu standardele juridice internaţionale.

PSRM iniţiază crearea Comitetului Obştesc pentru Apărarea Libertăţii de Exprimare în Republica Moldova. Propunem reprezentanţilor partidelor politice şi ai societăţii civile să se implice în activitatea acestui Comitet.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă