PSRM

11 decembrie 2019

Proiect de lege PSRM: interesele acționarilor în Societățile de Asigurări vor fi protejate

CHIȘINĂU – 11 decembrie. Deputații socialiști propun învestirea organelor de conducere ale asiguratorului, implicit managementului administrării speciale, cu dreptul de expunere la vînzare a acțiunilor nou-emise la un preț reevaluat (potrivit situației financiare actualizate), avînd și posibilitatea de a prelungi termenul de expunere la vînzare (3 luni de 3 ori), precum și de modificare a prețului, dar nu obligatoriu pînă la 30 la sută. Un proiect de lege în acest sens a fost elaborat de deputații din fracțiunea PSRM din Parlament, Petru Burduja, Tatiana Cunețchi și Ala Darovannaia.

Documentul a fost avizat miercuri, 11 decembrie 2019, de Comisia parlamentară securitate națională și ordine publică. Proiectul de lege are raportul Comisiei economie, buget și finanțe și avizele Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Comisiei agricultură și industria alimentară, avizul Direcției Generale Juridice a Paralamentului, raportul CNA și avizul Guvernului.

Prin acest proiect de lege, deputații socialiști propun modificarea Legii cu privire la asigurări, la articolul 29. Astfel, la alineatul (6.10), cuvintele ”este obligat” se substiue cu cvântul ”poate”.

În prezent, potrivit acestui articol,  organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului) este obligat să modifice prin diminuare prețul acțiunilor expuse spre vînzare în intervale cel puțin o dată la 3 luni de la data expunerii spre vînzare sau a ultimei modificări a prețului. Diminuarea prețului se admite în limitele de pînă la 30 la sută în ceea ce priveşte prețul stabilit anterior, cu prezentarea argumentelor respective la adresa autorității de supraveghere. În cazul survenirii unor factori care influențează semnificativ prețul stabilit anterior, pentru fezabilitatea tranzacției, diminuarea prețului se admite peste limita de 30 la sută cu aducerea argumentelor justificative.

Deputații socialiști mai propun completarea acestui articol cu un alineat nou – (12). Acesta va avea următorul cuprins:

”În cazul aplicării prevederilor de gestiune a acțiunilor suspendate și/sau instituirii administrării speciale a asiguratorului, pînă la expirarea termenelor de vînzare a acțiunilor nou-emise, potrivit alineatelor (6.6)-(6.7), inclusiv în perioadele de prelungire ce pot fi dispuse, prin derogare de la alineatul (6.10), prețul de expunere spre vînzare se va stabili în condițiile alineatului (6.8). După stabilirea prețului de expunere spre vînzare, potrivit prezentului alineat, autoritatea de supraveghere poate dispune prelungirea termenului de expunere la vînzare cu perioade a cîte cel mult 3 luni, de cel mult 3 ori, cu posibilitatea modificării prețului conform alineatului (6.10)”.

Deputatul socialist, Petru Burduja, a declarat în cadrul prezentării proiectului în comisie că, prin această inițiativă legislativă se propune reglementarea aspectelor ce vizează procesul de expunere la vînzare a acțiunilor nou-emise de către asiguratori la aplicarea prevederilor de gestiune a acțiunilor suspendate sau instituirea administrării speciale asupra acestuia.

În prezent, potrivit Legii cu privire la asigurări, organul executiv al Societății de Asigurări (SA) este obligat să modifice prețul acțiunilor expuse spre vînzare, oscilațiile prețului fiind admise în limitele de pînă la 30 la sută în raport cu prețul stabilit anterior.

”Aceste prevederi au un caracter imperativ, în special în privința prețului de expunere la vînzare și diminuarea acestuia pentru fiecare nouă expunere, neoferind SA alternative de reevaluare a valorii de piață a acțiunilor”, susține deputatul Petru Burduja.

În opinia autorilor proiectului, dat fiind faptul că gestiunea acțiunilor suspendate sau instituirea administrării speciale a asiguratorului sunt ”regimuri” care urmăresc scopul revizuirii proceselor derulate în cadrul asiguratorului, mai cu seamă în materie de guvernanță corporativă, apare necesitatea reevaluării și stabilirii unui nou preț de expunere spre vînzare redimensionat în aceleași condiții ca și prețul inițial de expunere.

”Credem că o evaluare independentă ar scoate la iveală valoarea de piață a unei acțiuni și ar respecta principiile financiare și de gestiune ale companiei dar și interesele acționarului care a investit în aceste acțiuni. De exemplu, în cazul în care cota depășește 10 la sută, prețul rezultă dintr-o expertiză efectuată de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaționale de evaluare”, a explicat deputatul.

În opinia deputaților socialiști, prin completarea Legii cu privire la asigurări cu noile prevederi propuse, ”se va reda un suport juridic adecvat speței”.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și votat de Parlament în două lecturi. Legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Biroul de presă al PSRM

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă