PSRM

07 martie 2023

Participanții la masa rotundă internațională au făcut adresare conducerii Republicii Moldova

Participanții la masa rotundă internațională „Comunitatea Statelor Independente (CSI) în sistemul intereselor naționale: potențialul și perspectivele dezvoltării cooperării pentru Republica Moldova”, care s-a desfășurat pe data de 7 martie la Chișinău, au adoptat o declarație finală.

Documentul atrage atenția asupra faptului că, în condițiile în care conducerea Republicii Moldova promovează o politică externă complexă în direcția integrării europene, cooperarea cu CSI rămâne o componentă importantă a sistemului de interese naționale al Republicii Moldova.

CSI păstrează perspectivele și potențialul de dezvoltare pentru Republica Moldova ca un spațiu în care sunt concentrate interese vitale în domeniul agricol, industrie, comerț, energetică și protecția drepturilor cetățenilor, a căror asigurare constituie baza unei dezvoltări durabile și securității naționale a Republicii Moldova.

O atenție deosebită trebuie acordată proiectului Acordului privind comerțul liber în cadrul CSI – un Acord de importanță strategică pentru asigurarea dezvoltării durabile a zonei de liber schimb a CSI.

Participanții la masa rotundă au recomandat instituțiilor de stat responsabile din țară să organizeze consultări ample cu producătorii de mărfuri, exportatorii și importatorii, precum și cu reprezentanții diasporei moldovenești care locuiesc în statele membre CSI, să coordoneze acțiunile ulterioare în interesul economiei și a cetățenilor, să revizuiască, să completeze, să actualizeze acordurile existente în cadrul CSI și să se alăture altora noi.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă