PSRM

09 iulie 2020

Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru pachetul de inițiative social-economice

Guvernul Republicii Moldova și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru adoptarea mai multor inițiative social-economice. Printre acestea sunt proiectele cu privire la modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Legii bugetului de stat pentru anul 2020, Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020.

Modificările operate la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar rezidă, în principal, în necesitatea stimulării financiare a personalului medical antrenat în activități de supraveghere, control și tratamentul infecției COVID-19. Astfel, salariile personalului medical din instituțiile/subdiviziunile medicale se vor majora în câteva etape. La prima etapă, acestea vor crește cu 30% de la 1 septembrie 2020, iar ulterior  cu încă 30% – începând cu 1 ianuarie 2021. O altă majorare – de 40% – va avea loc în prima jumătate a anului viitor. Obiectivul final este dublarea salariului categoriilor respective de angajați.

De dreptul respectiv vor beneficia circa 4,5 mii unități de personal medical din: instituțiile/subdiviziunile medicale din Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciul de Informare și Securitate, (centre, aziluri, servicii sociale, etc.) finanțate din bugetul de stat și bugetele locale, Agenția Națională de Sănătate Publică, Agenția Transplant, Centrul de Medicină Legală, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 este determinată de necesitatea atenuării impactului situației epidemiologice  și consecințelor fenomenelor  climatice. Partea de venituri se majorează cu 52,4 mil. lei, partea de cheltuieli – cu 1 283,8 mil.lei, iar deficitul se majorează cu 1 231,4 mil. lei și este asigurat cu surse de finanțare  interne și externe.

Pentru majorarea cu 30% a salariilor cadrelor medicale, începând cu 1 septembrie 2020, vor fi prevăzuți +402,6 mil.lei, dintre care 40,0 mil.lei – prin bugetul de stat și 362,mil.lei – prin transferuri către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

Se va acorda suportul unic în sumă de 700 de lei beneficiarilor  de pensii și alocații sociale  de stat al căror cuantum  nu depășește 3 000 lei (+466,3 mil. lei).

Statul va subvenționa agenții economici prin  majorarea alocațiilor  pentru: Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (+100,00 mil. lei); Fondul de garantare a creditelor pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (+50,0 mil. lei) și dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale  în cadrul zonelor economice libere (+50,0 mil. lei) și alte măsuri, Programul de stat ”Prima casă” – 20 mil. lei.

De asemenea, este modificată Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se precizează prin majorare cu 469584,0 mii lei sau de la 23869815,4 mii lei până la 24339399,4 mii lei. Prin proiect indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat sunt armonizați cu indicatorii incluşi în proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat.

Printr-o altă lege, aprobată prin angajarea răspunderii Guvernului față de  Parlament, se modifică Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020. Veniturile respective se aprobă în sumă de 8579391,4 mii de lei, iar cheltuielile – în sumă de 8917389,9 mii de lei, cu un deficit în sumă de 337998,5 mii de lei.

Potrivit prim-ministrului Ion Chicu, care a prezentat proiectele în Parlament, acestea  vizează circa un milion de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv pensionari si beneficiari de alocații sociale, angajați ai sistemului medical, zeci de mii de agricultori, mii de antreprenori mici, sute de familii de polițiști și militari, zeci de urmași ai medicilor răpuși de COVID19.

Proiectele au fost prezentate în plenul Parlamentului, în conformitate cu art. 119 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova.

Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru pachetul de inițiative social-economice

 

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă