PSRM

23 noiembrie 2017

Fracțiunea PSRM în CMC a identificat prioritățile care trebuie incluse imediat în ordinea de zi

În cadrul briefingului de astăzi, 23 noiembrie, fracțiunea PSRM în CMC a identificat prioritățile imediate care trebuie să se regăsească în ordinea de zi.

”90 din 97 de întrebări din ordinea de zi a CMC-ului sunt împărțirea de terenuri și arendă. Reiterăm, toate subiectele de acest gen trebuie să fie examinate prin licitații publice”, a declarat șeful fracțiunii PSRM în CMC, Ion Ceban.

Prioritățile pe ordinea de zi trebuie să fie pregătirea pentru sezonul rece, rectificarea Bugetului pentru alocarea surselor financiare de reparație a rețelelor avariate, procurarea aproximativ a 5 000 de tone de material derapant, arenda tehnicii de deszăpezire și altă tehnică specială. Amintim că subdiviziunile specializate au o singură unitate de transport în acest sens, folosința căreia este de peste 30 de ani.

De asemenea, Ceban a menționat că în regim de urgență trebuie examinate restructurarea Primăriei, finanțarea noilor subdiviziuni să fie planificată în Bugetul pentru 2018.

Trecerea la achziții publice electronice, ghișeul unic și automatizarea procesului de lucru a Primăriei și subdiviziunilor prin documentul electronic, sisteme de administrare e-municipiu, tichetarea electronică în transportul public este ceea ce socialiștii consideră o prioritate acum să fie aprobat în Consiliul municipal Chișinău. Proiectele în acest sens sunt elaborate, iar finanțarea trebuie prevăzută pentru anul viitor.

Potrivit socialistului, singurul subiect important în această ordine de zi este Bugetul municipal pentru anul 2018 și taxele locale, dar și acest subiect trebuie examinat în exclusivitate prin prisma legii.

”Ce am propus noi este ca săptămâna viitoare să avem dezbateri publice, să examinăm în comisii și să avem avizele necesare. Fracțiunea are sute de propuneri deja încadrate sau cele care urmează a fi supuse dezbaterilor. Această posibilitate trebuie să o aibă toți cei interesați”, a declarat Ion Ceban.

Totodată, Ceban a menționat că trebuie accelerată aprobarea Regulamentului Consiliului societății civile pentru a oferi o platformă de participare serioasă și de la egal la egal cu experții, organizațiile, grupurile formale și neformale în proiectele municipale și dezvoltarea urbanistică.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă