PSRM

05 februarie 2018

Fracțiunea PSRM a înregistrat în Parlament un proiect de declarație a organului legislativ

Fracțiunea PSRM a înregistrat la 2 februarie în parlament un proiect de Declarație a organului legislativ. Prezentăm textul integral al documentului.

DECLARAŢIA PARLAMENTULUI

Parlamentul Republicii Moldova condamnă categoric adoptarea de către unii aleși locali a aşa-numitelor „declaraţii privind unirea”. Aceste declaraţii anticonstituţionale şi ilegale urmăresc drept scop lichidarea statalităţii Republicii Moldova prin fuziunea ei cu România.

Acţiunile în cauză sînt un element al campaniei propagandiste fără precedent, lansate de forţele unioniste pe teritoriul ţării noastre pe parcursul ultimelor luni. Această campanie, absolut contrară voinței poporului nostru,  este desfăşurată deschis şi fără stînjeneală în instituțiile publice din Moldova.  Ne referim, în mod special, la instituţiile de învăţămînt (şcoli, colegii, universităţi), unde prin lege e interzisă organizarea oricăror activități  cu caracter politic.

Una din acţiunile ilegale de acest gen, din cadrul campaniei propagandistice, a fost recenta tentativă de a incendia drapelul de stat al ţării noastre, arborat în interiorul Arcului de Triumf, din Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Noi, deputaţii Parlamentului Republicii Moldova, sîntem indignaţi de faptul că a lipsit un răspuns rapid și adecvat din partea autorităţilor şi instituţiilor publice competente la astfel de acţiuni barbare, istituții care au obligaţia directă să apere Constituţia ţării, securitatea statului şi a societăţii, să asigurare ordinea publică în ţară.

Parlamentul Republicii Moldova condamnă în mod categoric atît acţiunile ilegale ale primarilor şi ale consilierilor locali din mai multe localităţi, cît şi inerţia, neglijenţa în serviciu sau, poate chiar, intenţia rea din partea SIS, MAI, a Procuraturii Generale, Cancelariei de Stat, Guvernului şi ale altor autorităţi, obligate direct să contracareze astfel de acţiuni.

Menţionăm că persoanele ce comit astfel de fapte, încalcă grav prevederile articolelor 1-3, 10, 41, 54, 56 ale Constituției Republicii Moldova; ale articolului 8 al Legii Guvernului; ale articolelor 1, 4, 7, 17 ale Legii privind Serviciul de Informaţii şi Securitate şi alte legi naţionale.

Parlamentul Republicii Moldova face apel către Guvern şi autorităţile pe care le-am enumerat să dea, în cel mai scurt timp,  un răspuns adecvat la aceste fărădelegi şi să lanseze procedura de atragere la răspundere a tuturor celor vinovaţi de comiterea acestor acţiuni antistatale. Cerem, de asemenea, să fie traşi la răspundere reprezentanţii organelor de securitate și de drept pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor de serviciu.

Parlamentul Republicii Moldova face apel către toate partidele politice din ţară să-şi desfăşoare activitatea în strictă corespundere cu Constituţia, cu legislaţia Republicii Moldova şi normele democratice unanim recunoscute.

Parlamentul Republicii Moldova face apel către cetăţenii ţării să reacționeze prompt și să-şi asume răspunderea pentru destinul statului, pe care l-am moştenit de la marii noştri predecesori, face chemare la unitate și consolidare pentru contracararea acestor acţiuni antistatale. Doar într-un stat independent, suveran şi integru, poporul nostru, poporul Republicii Moldova  se poate păstra ca o comunitate unică și inconfundabilă.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă