PSRM

19 septembrie 2014

Igor Dodon: Moldova are nevoie de o “Politică economică nouă”

Socialiştii au prezentat propria versiune a “Noii Politici Economice”, bazate pe denunţarea acordurilor cu UE, aderarea la Uniunea Vamală şi consolidarea rolului statului în economie.

La Chişinău a avut loc Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Perspectivele dezvoltării social-economice a Moldovei în contextul provocărilor regionale”, în cadrul căreia Partidul Socialiştilor a prezentat propriul program socio-economic de anticriză. Printre invitaţii speciali ai conferinţei au fost: Mihail Krotov, consilierul preşedintelui Dumei de Stat a Federaţiei Ruse, Anatolii Aksakov, deputat al Dumei de Stat a FR, reprezentantul partidului „Spravedlivaia Rossia”, Avtanol Silagadze, doctor în ştiinţe economice, profesor din Georgia şi mulţi alţii.

În luarea sa de cuvînt, Igor Dodon a criticat dur situaţia economică din Republica Moldova. Liderul PSRM a vorbit despre nivelul avansat de sărăcie, despre raportul dintre nivelul de consum şi PIB, volumul importului faţă de volumul economiei, precum şi despre consecinţele semnării Acordului de Asociere şi Comerţ Liber cu UE pentru economia moldovenească.

„În loc să amenajeze ţara noastră, să promoveze reforme de modernizare a economiei şi în primul rînd a industriei, a agriculturii în baza reutilării tehnice şi tehnologice, noi deschidem în totalitate piaţa noastră pentru o economie incomparabil de puternică.
Alegerile care vor avea loc – sunt alegerea viitorului nostru, al Moldovei!!! Şi acest lucru trebuie să-l înţeleagă toţi!

Eu am mai spus că Moldova trăieşte într-o perioadă de maximă responsabilitate a dezvoltării sale, şi de faptul, care partide vor cîştiga, cu ce aceste partide vor merge în alegeri, depinde foarte mult”, a declarat liderul socialiştilor.

Referindu-se nemijlocit la programul de dezvoltare pe care îl propun socialiştii, Dodon a declarat: „Partidul nostru, Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, are o şansă unică nu doar să participe la alegeri şi să-şi spună cuvîntul, dar şi să fie auzit. Mă refer la faptul că noi propunem un program preelectoral temeinic şi serios. Noi am reuşit să atragem şi să consolidăm în jurul nostru economişti cu o înaltă calificare, care au elaborat Programul dezvoltării social-economice a RM pentru un termen mediu (2015 – 2018). Aceşti oameni sunt cei mai buni profesionişti, mulţi dintre care au deţinut funcţii-cheie în economie, şi nu odată au demonstrat capacitatea de a scoate ţara din situaţii de criză. Şi pot declara cu toată responsabilitatea, că Partidul Socialiştilor este singurul partid din RM, programul preelectoral al căruia este bazat pe un program structurat pe scopuri, sarcini şi direcţii, iar ce-I mai important – este un program realizabil de dezvoltare social-economică a ţării”.
Programul este bazat pe schimbarea modelului de funcţionare a economiei moldoveneşti, care îi va permite Moldovei să iasă din criza sistemică permanentă, în care se află în ultimii 23 de ani.
„Lipsa planificării strategice, de-industrializarea, agricultura prost dotată tehnologic, – constituie doar cîteva aspecte, care au condus la ruinarea economiei, atunci cînd producţia industrială a scăzut cu 70%, producţia agricolă cu 60%, iar investiţiile – cu 90%.
Păstrarea modelului prezent de dezvoltare a economiei sau schimbarea lui cosmetică nu va permite asigurarea unei creşteri economice de lungă durată, iar în perspectivă – schimbarea calitativă a condiţiilor de viaţă ale oamenilor”, a declarat Dodon.

Starea actuală de lucruri poate fi schimbată doar dacă implementăm un model nou de dezvoltare economică.

„În schimbul economiei de consum, bazate pe creditele externe şi banii concetăţenilor noştri aflaţi la lucru peste hotare, trebuie să fie edificată o economie, bazată pe producţia internă, investiţii şi export.

Doar o economie puternică poate asigura realizarea scopurilor strategice – sporirea locurilor de muncă, creşterea salariilor, pensiilor şi altor venituri băneşti ale populaţiei. Baza unei asemenea economii poate fi doar industria modernizată tehnologic şi o agricultură capabilă să concureze.

La drept vorbind, a venit timpul pentru o Nouă politică economică, pentru un „NĂP” modern în Republica Moldova”, a spus liderul socialiştilor.
În acest context, liderul PSRM a specificat că socialiştii îşi propun trei sarcini principale pentru anii 2015 – 2018:

–       accelerarea ritmurilor de creştere economică,

–       industrializarea economiei şi crearea în baza tehnologiilor noi a agriculturii apte de concurenţă,

–       mobilizarea surselor de investiţii.

Igor Dodon a vorbit în detalii despre fiecare direcţie a programului.

În încheierea discursului său, Dodon a declarat: „Ieşirea economiei moldoveneşti din comă, poate avea loc doar dacă:
1. Noi denunţăm Acordul despre Comerţ Liber şi Asociere cu UE.

2. Vom stabili cursul de apropiere de Rusia şi aderare la Uniunea Vamală.

3. Consolidăm rolul statului în economia ţării.

“Repet, a sosit timpul pentru o Nouă politică economică, pentru un „NĂP” modern. De la programul anticriză propus, noi intenţionăm să trecem la schimbări globale structurale în economia moldovenească.

Noi suntem convinşi, că realizarea tuturor acestor idei de program ne va permite să asigurăm o dezvoltare durabilă a economiei Moldovei, iar în consecinţă – creşterea bunăstării cetăţenilor noştri”.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă